Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite “Ieškoti”. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 68 names in this directory beginning with the letter T.
Tadas, Tadė
hebrajų (sen. žydų): „drąsusis, ryžtingas“
Tadeušas
lenkiškas variantas iš hebrajų (sen. žydų): „drąsusis, ryžtingas“. Lietuviškas atitikmuo sutrumpintas – Tadas
Tajus
vardas kilęs iš tajų tautos pavadinimo. Tajai gyvena Tailande, Laose, Birmoje, Vietname, Kinijoje; kalba Tailando kalba.
Talius
trumpinys iš Vitalius
Tamara
hebrajų (sen. žydų): „palmė“
Tanvilas, Tanvilė
lietuvių: tan- (tanus „linkęs tinti, didėti“, tandus „standus, tamprus“) + vil- (viltis)
Tarena, Tarenas
graikų: „nekaltas, tyras“
Tarmantas, Tarmantė
lietuvių: tar- (tarti) + mant- (mantus „sumanus“)
Tarvainas, Tarvainė
lietuvių: tar- (tarti) + vain- (vaina „priežastis, kaltė“)
Tarvilas, Tarvilė
lietuvių: tar- (tarti) + vil- (viltis)
Tarvina, Tarvinas
lietuvių: tar- (tarti) + vin- (vin/vain vaina „priežastis, kaltė“)
Tatjana, Tania
slaviškas vardas iš sen. graikų: „įkūrėja, steigėja“
Tauras
lietuvių tauras „laukinis jautis“
Taurė
lietuvių: tauri „dora, kilni“
Taurija, Taurijus
lietuvių: taurusis „doras, kilnus“
Taurys, Taurius
lietuvių: taurus „doras, kilnus“
Tautas, Tautė
lietuvių: tauta – „tautos žmogus, atsidavęs tautai“
Tautenė, Tautenis
lietuvių: tauta – „tautos žmogus, atsidavęs tautai“
Tautgailas, Tautgailė
lietuvių: taut- (tauta) + gail- (gailas „stiprus“) – „stipri tauta“
Tautgina, Tautginas, Tautginė
lietuvių: taut- (tauta) + gin- (ginti) – „ginantis tautą“
Tautginta, Taugintas, Tautgintė
lietuvių: taut- (tauta) + gint- (ginti) – „ginantis tautą“
Tautgirdas, Tautgirdė
lietuvių: taut- (tauta) + gird- (girdi) – „girdinti tauta“
Tautkantas, Tautkanta
lietuvių: taut- (tauta) + kant- (pa-kantus) – „kantri tauta“
Tautmilas, Tautmilė
lietuvių: taut- (tauta) + mil- (pa-milti) – „mylintis tautą“
Tautrimas, Tautrimė
lietuvių: taut- (tauta) + rim- (rimti) – „ramaus būdo tauta“
Tautvaldas, Tautvaldė
lietuvių: taut- (tauta) + vald- (valdyti) – „valdantis tautą“
Tautvilas, Tautvilė
lietuvių: taut- (tauta) + vil- (viltis) – „tautos viltis“
Tautvyda, Tautvydas, Tautvydė, Tautvis, Tautvė
lietuvių: taut- (tauta) + vyd- (iš-vydo)
Tedas
anglų trumpinys iš Teodoras ar Edvardas
Teisius
lietuvių: „teisus“
Teisutis, Teisutė
lietuvių: teisus „teisingas, teisybę sakantis“
Teklė
graikų: theos „dievas“ + kleos „garbė“
Telesforas
graikų: telesphoros „pasiekiantis tikslą“
Temidė
se. graikų: themis „teisingumas“, graikų teisingumo deivė
Teobaldas
graikų: theda „liaudis“ + bald „drąsus, narsus“
Teodora, Teodoras
graikų: „dievo dovana“
Teodota, Teodotas
graikų: „dievo duotas“
Teodozijus, Teodozija, Teodosija
graikų: theos „dievas“ + dosis „dovana“
Teofanas
graikų: „dievo įkvėptas“
Teofilas, Teofilė, Teofilis
graikų: theos „dievas“ + philos „mylimas“ – „dievo mylimas“
Teofilija, Teofilijus, Teofilius
graikų: theos „dievas“ + prilos „mylimas“ – „dievo mylimas“
Teresė, Teresa
graikų: „terietė, Thera salos (dabar Santorinas) gyventoja“
Teresijus
graikų: „terietis, Thera salos (dabar Santorinas) gyventojas“
Tija
1. graikų: šviesioji, dieviškoji; graikų deivė Tija buvo laikoma saulės, mėnulio ir aušros motina. Tijos vardą turėjo Epipto princesė, Ramzio II-ojo sesuo. 2. trumpinys iš Dorotėja
Tilda
trumpinys iš Matilda sen. vokiečių: macht „galia“ + hiltja „kova“
Timas
trumpinys ir Timotiejus graikų: time „pagarba“ + theos „dievas“ – „gerbiantis dievą“
Timonas
graikų: „gerbiantis“
Timotiejus, Timotis, Timūras, Timofėjus
graikų: time „pagarba“ + theos „dievas“ – „gerbiantis dievą“
Titas
lotynų: „laukinis karvelis“
Tobis, Tobijus
hebrajų (sen. žydų): „tas, kuriam Jahvė (dievas) yra geras“
Todas
skotų: „gudrus kaip lapė“
Tolmantas, Tolmantė
lietuvių: tol- (toli) + mant- (mantus „sumanus“)
Tolmina, Tolminas
lietuvių: tol- (toli) + min- (minėti)
Tolvaldas, Tolvaldė
lietuvių: tol- (toli) + vald- (valdyti)
Tolvina, Tolvinas
lietuvių: tol- (toli) + vin- (vin-/vain- vaina „kaltė, priežastis“)
Tolvydas, Tolvydė
lietuvių: tol- (toli) + vyd- (iš-vydo)
Tomas, Toma, Tomošius
hebrajų (sen. žydų): „dvynys“
Tonis
trumpinys iš Antonijus, lietuviškas variantas Antanas iš graikų: antius „laimingas, džiaugsmingas“
Toras
senovės skandinavų audros, griaustinio, gyvybinių jėgų dievo vardas
Traidenis, Traidenė
lietuvių: traid- (traidalioti „smarkauti; daug plepėti“) +-en- – „tas, kuris daug kalba, energingas“
Traviata
italų: „paklydėlė“
Trojus
graikų: „kareivis“; pavadinimas kilęs iš graikų Trojos miesto
Tulė
trumpinys iš Tulgauda, Tulgeda, Tulkantas sulietuvintas prūsų: tul- (tulan „daug“, tūlas „dažnas, daugelis“)
Tulgaudas, Tulgaudė
sulietuvintas prūsų: tul- (tulan „daug“, tūlas „dažnas, daugelis“) + gaud- (gaudyti)
Tulgedas
sulietuvintas prūsų: tul- (tulan „daug“, tūlas „dažnas, daugelis“) + ged- (gedėti „ilgėtis“)
Tulgirdas
sulietuvintas prūsų: tul- (tulan „daug“, tūlas „dažnas, daugelis“) + gird- (girdėti)
Tvirmantas
lietuvių: tvir- (tvirtas) + mant- (mantus „sumanus“)
Tyrūnas
lietuvių: „tyras, nekaltas“

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 10,844 viso, 1 šiandien)