Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite “Ieškoti”. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 135 names in this directory beginning with the letter E.
Edena
hebrajų (sen. žydų): malonumas; biblijoje Edenu vadinamas rojus
Edgaras
sen. anglų: ead „turtas“ + gar „ietis“
Edilija
graikų: eidyllion „vaizdelis“; terminas „idilija“ dabar vartojamas ramybės, santarvės prasme.
Edita
sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
Edma
trumpinys iš Edmundė sen. anglų: ead „turtas“ + munt „apsauga, gynėjas“
Edmundas, Edmundė, Edmondas, Edmondė
sen. anglų: ead „turtas“ + munt „apsauga, gynėjas“
Edmutis
mažybinis Edmundas variantas – sen. anglų: ead „turtas“ + munt „apsauga, gynėjas“
Eduardas, Eduardė, Edvardas, Edvardė
sen. anglų: ead „turtas“ + ward „saugotojas“
Edvina, Edvinas
sen. anglų: ead „turtas“ + wine „draugas“
Efrema, Efremas
sen. graikų: „derlingas,-a“
Egbertas
sen. vokiečių: ecka „kardas“ + beraht „garsus, žymus“
Egidijus, Egidija, Egidas, Egidė
graikų: „skydo saugotojas“
Egilas, Egilis
sen. vokiečių: agil „skydas“
Egis
trumpinys iš Egidijus – graikų: „skydo saugotojas“
Eglė
lietuvių eglė, lietuvių pasakos „Eglė žalčių karalienė“ veikėjos vardas
Egmontas
sen. vokiečių: ecka „kardas“ + munt „apsauga, gynėjas“
Eibartas, Eibartė
lietuvių: ei- (eiti) + bart- (barti senovine reikšme „kovoti“, plg rusų borotsia)
Eidimtas, Eidimtė
lietuvių: ei- (eiti) + imt- (imtas, imti) – „pasiimtas kartu eiti“
Eidmantas, Eidmantė
lietuvių: eid- (eidlus „eiklus“) + mant- (mantus „sumanus“)
Eidminas, Eidmintas
lietuvių: ei- (eiti) + mint- (mini, minėtas)
Eidvilas, Eidvilė
lietuvių: eid- (eidlus „eiklus“) + vil- (viltis)
Eigilas, Eigilė
lietuvių: ei- (eiti) + gil- (dilgyti širdį)
Eigintas, Eiginta, Eigintė
lietuvių: ei- (eiti) + gint- (ginti „užstoti, saugoti“)
Eigirdas, Eigirdė
lietuvių: ei- (eiti) + gird- (girdėti, girdas „žinia“)
Eigminas, Eigmina
lietuvių: eig- (eiglus „eiklus“ ) + min- (minėti) – „minimas kaip eiklus, spartuolis, energingas“
Eimantas, Eimantė, Eimontas, Eimontė
lietuvių: ei- (eiti) + mant- (mantus „sumanus“)
Eimina, Eiminas
lietuvių: ei- (eiti) + min- (minėti) – „tas, apie kurį eina gandas, kuris minimas“
Eimintas, Eiminta
lietuvių: ei- (eiti) + min- (minėti) – „tas, apie kurį eina gamdas, kuris minimas“
Eimutis, Eimutė
lietuvių: ei- (eiti) + min- (minėti) + -ut- (mažybinė priesaga)
Einara, Einaras
lietuvių: ei-(eiti) + nart- (nartus „atkaklus“) – „atkakliai žengiantis (-i)“
Einarta, Einartas, Einartė
lietuvių: ei-(eiti) + nart- (nartus „atkaklus“) – „atkakliai žengiantis (-i)“
Einas, Einys, Einius
trumpiniai iš Einoras lietuvių: ei-(eiti) + nor- (norėti) – „noriai visur einantis (-i)“
Einora, Einoras, Einorė
lietuvių: ei-(eiti) + nor- (norėti) – „noriai visur einantis (-i)“
Eirimas, Eirimė, Eirinas
lietuvių: ei- (eiti) + rim- (rimti)
Eismantas, Eismantė
lietuvių: eis- (eislus „greitai einantis“) + mant- (mantus „sumanus“)
Eisvina, Eisvinas
lietuvių: eis- (eislus „greitai einantis“) + vin- (baltų vaina „kaltė, priežastis“)
Eisvydas, Eisvydė
lietuvių: eis- (eislus „greitai einantis“) + vyd- (iš-vydo)
Eisvys, Eisvė
trumpiniai iš Eisvyda, Eisvydas arba Eisvina, Eisvinas. Šaknis eis- (eiti)
Eitautas, Eitautė
lietuvių: ei- (eiti) + taut- (tauta)
Eitmantas, Eitmantė
lietuvių: eit- 9eiti) + mant- (mantus „sumanus“) – „einantis ir mąstantis; protingai einantis per gyvenimą“
Eitvilas, Eitvilė
lietuvių: ei- (eiti) + vil- (viltis)
Eitvydas, Eitvydė, Eitvidas
lietuvių: ei- (eiti) + vyd- (iš-vydo)
Eivilas, Eivilė
lietuvių: ei- (eiti) + vil- (viltis)
Eivilita, Eivilitas, Eivilitė
lietuvių: ei- (eiti) + vil- (viltis) +-it (mažybinė priesaga) – „einantis su viltimi“
Eivilta, Eiviltas, Eiviltė
lietuvių: ei- (eiti) + vilt- (viltis) – „einantis su viltimi“
Eivina, Eivinas
lietuvių: ei- (eiti) + vin- (baltų vaina „kaltė, priežastis“) –„einantis su tikslu“
Eivinta, Eivintas
lietuvių: ei- (eiti) + vin- (baltų vaina „kaltė, priežastis“) –„einantis su tikslu“.
Eivydas, Eivydė
lietuvių: ei- (eiti) + vyd- (iš-vydo)
Elada
bilblinis vardas: „Dievo amžinybė“
Eladijus, Eladija
graikų: Hellados „Elada“ (taip vadinama Graikija) – „eladietis, Graikijos gyventojas“. Graikiškai hell- reiškia šviesą.
Elana, Elanas
hebrajų (sen. žydų): „ąžuolas“
Eldaras
persų: „šalies valdovas“
Elena
graikų: „šviesioji“. Pagal graikų mitologiją, Spartos karalienė Elena buvo gražiausia pasaulio moteris. Ją iš vyro Menelajaus pavogęs Trojos karalius Paris sukėlė Trojos karą. Pariui žuvus kare, Eleną vedė jo brolis Deifobas, o Menelajus jį nužudė ir atsikovojo savo žmoną.
Eleonora
hebrajų (senovės žydų): „dievas mano šviesa“
Elfrida
senovės vokiečių: elf „eltas“ + fridu „apsauga, taika“
Elida, Elidijus
lotynų: elido „išgydyti“
Eligas, Eligijus, Eligija
lotynų: eligo „išrinkti“
Elijas, Elijus
hebrajų (sen. žydų): „Jehova (dievas) yra mano viešpatis, valdovas“
Elijotas, Eliotas
Elijus variantas iš hebrajų (sen. žydų): „Jehova (dievas) yra mano viešpatis, valdovas“
Elinga, Elingas
lotynų: eligo „išrinkti“ – „išrinktasis, išrinktoji“
Elis, Elius
trumpinys iš Eligijus arba Elidijus
Elita
lot. išrinktoji, sparnuotoji
Eliza
italų trumpinys iš Elzbieta hebrajų (sen. žydų): „prisiekiu dievu“
Elma
anglų „kilnioji“
Elmaras
sen. vokiečių: „garsus, žymus“
Elmyra, Elmyras
ispanų- arabų: „valdovė, valdovas“
Elona
hebrajų (sen. žydų): „ąžuolas“
Eluna, Elunas
velsiečių kalba: „dievybė, garbinamas asmuo“
Elverijus, Elverija, Eilverijus, Eilverija
lotynų: alber „tyras, tyra“
Elvinas, Elvina
senovės vokiečių: adal „kilmingas“ + wini „draugas“
Elvis, Elvė, Elvijus, Elvija
trumpinys iš Elvinas, Elvina – senovės vokiečių: adal „kilmingas“ + wini „draugas“
Elvita, Elvitas
mažybinis Elvis, Evė variantas – iš senovės vokiečių: „kilmingas draugas“
Elvudas
anglų: „kilęs iš seno miško, miškinis“
Elvyra, Elvyras
1. ispanų „aukštoji, kilnioji“ 2. sen. vokiečių: edel „kilnumas" + ward „saugotojas“.
Elzbieta, Elžbieta
hebrajų (sen. žydų): „prisiekiu dievu“
Elzė
trumpinys iš Elzbieta hebrajų (sen. žydų): „prisiekiu dievu“
Ema
1. trumpinys iš Emilija (lot. „veržli, gr. „meili, miela“). 2. trumpinys iš (vok. „darbšti, stropi“). 3. trumpinys iš Emanuelė (hebrajų „dievas su mumis“).
Emanuelė, Emanuelis
hebrajų (sen. žydų): „dievas su mumis“
Emerencija
lotynų: emereo „nusipelnyti“
Emerikas
senovės vokiečių: amal „darbštus“ + richi „galingas“
Emerita
lotynų: „nusipelniusi“
Emilas, Emilė
trumpinys iš Emilijus, Emilija
Emilijonas, Emilijona, Emiliana
lotynų: „veržlus, nepralenkiamas“
Emilijus, Emilija
lotynų: „veržlus, nepralenkiamas“
Emilis
trumpinys iš Emilijus lotynų: „veržlus, nepralenkiamas“
Emira, Emiras
lotynų: „nusipelnęs (-usi) pagarbos“
Engelberta, Engelbertas
germanų: „šviesus, tyras kaip angelas“
Enola, Enolas, Inola
amerikietiškas vardas iš anglų: „atsiskyrėlis, vienišius“
Enrika, Enrikas, Enrikis
italų trumpinys iš Henrikas „namų valdovas“
Enzas, Enzo
ispaniškas Henrikas variantas: „namų valdovas“
Erazma, Erazmas, Rasmas
graikų: „mylimas, pageidaujamas“
Erdenis, Erdenė
lietuvių: erd- (erdvė) + -en-
Erdmas, Erdmė, Erdmis
trumpinys iš Erdmantas, Erdmantė – lietuvių: erd- (erdvė) + mant- (mantus „sumanus“) – „plačioje erdvėje žinomas kaip sumanus“
Erdvilas, Erdvilė
lietuvių: erd- (erdvė) + vil- (viltis)
Erika, Erikas
senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
Erlandas
švedų: „svetimšalis“
Ermelinda
teutonikų: „gundytoja, gyvatė“
Erminija
1. lietuvių: er- (erdvė) + min- (minėti) – „minima plačioje erdvėje“; 2. germanų: era „garbė“ + mine „minia, tauta“ – „gerbiama tautos“
Ernesta, Ernestas
senovės vokiečių: ernst „rimtas“
Ernestina
senovės vokiečių: ernust „rimtas“ + -in-
Ernis
trumpinys iš Ernestas – senovės vokiečių: ernst „rimtas“
Erodas
Biblinis vardas iš arabų: „didvyrio sūnus“
Eronas
ispanų: „įkvėptas“
Ervinas, Ervina
senovės vokiečių: era „garbė“ + wini „darugas“
Esmeralda
ispaniškas vardas iš graikų: „smaragdas“
Esmilis, Esmilė, Eismilis, Eismilė
lietuvių: es- (esu, eis) + mil- (pa-mi-lti) – „tas, kuris yra mylimas“
Estela
ispanų iš lotynų: stella „žvaigždė“
Estera, Hestera
iraniečių: „žvaigždė“
Estida
iš Esta +-id- (mažybinė priesaga) – italų: „rytietė“
Estrela, Estrėja
hebrajų (sen. žydų): „žvaigždė“
Etmė
Edma variantas iš Edmundė sen. anglų: ead „turtas“ + munt „apsauga, gynėjas“
Eudemija, Eudemijus
graikų: eu „gera“ + demos „liaudis“
Eudokija, Eudokijus
graikų: „didžiai gerbiamas, gerbiama“
Eudora
graikų: eu „gera“ + doron „dovan“
Eufemija
graikų: „šlovė, geri žodžiai“
Eufrozija
graikų: „džiaugsmas, linksmumas“
Eufrozina
graikų: „džiaugsmas, linksmumas“
Eugenas, Eugenė
trumpinys iš Eugenija, Eugenijus graikų: „gerai gimęs, klimingas“
Eugenija, Eugenijus
graikų: „gerai gimęs, kilmingas“
Eulalė
trumpinys iš graikų: „gražiakalbis, iškalbingas“
Eulalija
graikų: „gražiakalbis, iškalbingas“
Eularija, Eularijus
Eulalija variantas graikų: „gražiakalbis, iškalbingas“
Eulogija
graikų: „gero proto, protinga“
Eureka, Eurika
graikų: heureka „radau“
Eurelijus
Aurelijus variantas iš lotynų: aurelus „auksinis“
Eustachas, Eustakas, Eustachijus
graikų: „derlingas, gausus varpų“
Eutalė, Eutalija
lotynų: „žydinti“
Euzebijus, Euzebija
graikų: „pamaldus“
Eva
trumpinys iš Evelina keltų: „riešutas“ arba Ieva variantas kitose kalbose
Evalda, Evaldas
sen. vokiečių ewa „teisė, įstatymas“ + baldan „valdyti“
Evangelina
graikų: „nešanti geras naujienas“
Evaristas, Evaristė
sen. vokiečių: eber „šernas“ – „stiprus kaip šernas“
Evelina
keltų: „riešutas“
Everardas
sen. vokiečių: eber „šernas“ + hart „stiprus“
Evita, Evilija
mažybinė Eva forma, Ievutė variantas – hebrajų (sen. žydų): „gyvybinga, gyvenimo davėja“

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 10,844 viso, 1 šiandien)