Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite “Ieškoti”. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 52 names in this directory beginning with the letter P.
Pajauta
lietuvių: pajaut- (pajausti, jautotis „klausti, teirautis“) – „ta, kuri rūpinasi, užjaučia kitus“
Paladijus
sen. graikų: „gynėjas“
Palemonas
graikų: „triūsiantis, besidarbuojantis“
Palma
lotynų palma „palmė“
Palmira, Palmyra
lotynų palma „palmė“
Panteleonas
graikų: „gailestingas“
Paskalis
hebrajų (sen. žydų): „Velykos“
Pastoras
lotynų: pastor „ganytojas“
Patijus, Patas
vardo Patrikas trumpinys – lotynų: patricius „kilmingasis“
Patricija
lotynų: patricia „kilmingoji“
Patricijus
lotynų: patricius „kilmingasis“
Patrikas
airių iš Patricijus lotynų: patricius „kilmingasis“
Patrimpas
sulietuvintas prūsų: pa (po) + trimp- ( trimpterėti „trypti“)
Patris
lotynų: „tėvas, tėviškas“
Paulė, Paula, Paola
lietuviškas variantas Paulė iš lotynų paula „maža“
Paulina
lotynų paula „maža“ + -in-
Paulinas
lotynų paulus „mažas“ + -in-
Paulita
lotynų: paula „maža“ + -it- – „mažytė“
Paulius
lotynų paulus „mažas“
Pedro, Pedras
ispaniškas vardas atitinka lietuvišką Petras – sen. graikų „uola“
Pelagija
graikų: pelagos „jūra“ – „jūrų mergelė“
Pelagijus
graikų „jūrinis“
Penelopė
graikų: „siūlų špūlė“; Odisėjo mite – Odisėjo žmona, ištikimybės simbolis
Perida
bilbinis vardas: „išskirtinė, savarankiška“
Perla, Perlas
prancūzų: „brangakmenis, užaugantis moliuskų geldelėse“
Perpetua
lotynų: „perpetua“ amžina
Petras, Petrė, Peteris
graikų: petros: „uola, akmuo“
Petronėlė
graikų: petros: „uola, akmuo“
Petronijus
graikų: petros: „uola, akmuo“
Pijonija, Pijonijus
lotynų: pius „pamaldus“
Pijus
lotynų pius „pamaldus“
Pilypa, Pilypas
graikų: „mylintis, -i arklius“
Piotras
slaviškas vardas, atitikmuo Petras iš graikų: petros: „uola, akmuo“
Placida, Placidas
lotynų „malonioji, malonus; švelnioji, švelnus“
Plegonas, Plegas
biblinis vardas: „karštas, ūmus“
Polikarpas
graikų: „vaisingas“
Polina
trumpinys iš Apolinarija lotynų: „apoloniška“ (Apolonas – romėnų ir graikų saulės dievas, menų globėjas)
Polis, Polė
trumpinys iš Apolinaras, Apolinara lotynų: „apoloniškas“ (Apolonas – romėnų ir graikų saulės dievas, menų globėjas)
Poncijonas
iš Poncijus – arabų: „jūrinis“; Biblinis vardas Poncijus Pilotas, pasmerkęs Jėzų Kristų nukryžiuoti
Pontius, Poncijus
arabų: „jūrinis“; Biblinis vardas Poncijus Pilotas, pasmerkęs Jėzų Kristų nukryžiuoti
Porta, Portas
prancūzų „aukšti vartai“ plg. lotynų portal „vartai“
Povilas, Pavelas, Pavlas, Pablo
suslavintas iš lotynų Paulius „mažas“
Prakseda
lotynų: „aktyvi, veikli“
Pranas, Pranys
trumpinys iš Pranciškus germanų „frankiškas“
Pranciška, Pranciškus
germanų „frankiška, -as“
Pranė
trumpinys iš Pranciška germanų „frankiška“
Prima
lotynų: „pirmoji“
Protenis, Protenė
sulietuvintas prūsų: prot- „nutarimas“
Prudencija, Prudencijus
lotynų: prudentia „protingumas, įžvalgumas“
Pulcherija, Pulcherija
lotynų: pulchra „graži“
Putinas
lietuvių putinas (medis)
Putrimas
lietuvių: put- (pasipūsti) + rim- (rimti) – „pasipūtęs, išdidus rimtuolis“

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 10,844 viso, 1 šiandien)