Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite “Ieškoti”. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 196 names in this directory beginning with the letter G.
Gabija, Gabijus
lietuvių: gab- (gobti „gaubti, glausti, guosti“) +-ij-, lietuvių pagonių ugnies deivės vardas Gabija
Gabrielė, Gabrielis, Gabrielius
hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
Gabrys, Gabrius, Gabrė
trumpiniai iš Gabrielius, Gabrielė – hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
Gaida
lietuvių: gaida „garsas, nata; balse atsispindinti nuotaika, jausmas“
Gaila, Gailė, Gailius
vardų Gailigedas (-ė), Gailiminas (-a, -ė), Gailutis (-ė) ir pan. trumpiniai iš lietuvių: gailas „stiprus, smarkus“
Gailenis, Gailenė
lietuvių ir sen. prūsų: gailas „stiprus, smarkus“
Gailigedas, Gailigedė
lietuvių: gailas „stiprus, smarkus“ + ged- (gedėti „ilgėtis“)
Gailintas, Gailintė
lietuvių: gailas „stiprus, smarkus“, iš ežero pavadinimo (Merkinėje)
Gailutis, Gailutė
lietuvių: gailas „stiprus, smarkus“ + -ut- (mažybinė priesaga)
Gaiva
lietuvių: gaivi – „ta kuri gaivi, gyvybiška“
Gaivilas, Gaivilė
lietuvių: gai- (gaivus) + vil- (viltis)
Gaja
lietuvių: gaji „ištverminga, patvari“
Gajus
lotynų: „džiaugsmingas“
Galė, Galius
trumpinys iš lietuvių Galintė, Galintas: gal- (galėti, gali) – „daug galintis“
Galginta, Galgintas, Galgintė
lietuvių: gal- (galėti) + gin-(ginti) – „galinti apginti“
Galia
lietuvių: galia „jėga, galybė“
Galiganta, Galigantas
lietuvių: gali- (galėti, gali) + gant- (ganyti, ginti „saugoti“)
Galigina, Galiginas, Galiginė
lietuvių: gal- (galėti) + gin- (ginti) – „galintis (-i) apginti“
Galiginta, Galigintas
lietuvių: gali- (galėti, gali) + gin- (ginti „saugoti“)
Galiminta, Galimintas, Galimintė
lietuvių: gal- (gali) + min- (minėti) – „gali būti minimas, garsus“
Galina
graikų: galene „ramybė, harmonija“
Galindas, Galindė
lietuvių: gal- (galėti, gali)
Galintas, Galintė
lietuvių: „galingas, daug galintis (-i)“
Galmantas, Galmantė
lietuvių: gal- (galėti, gali) + mant- (mantus „sumanus“)
Galmina, Galminas
lietuvių: gal- (galėti, gali) + min- (minėti) – „gali būti minimas, garsus“
Galvirda, Galvirdas, Galvirdė
lietuvių: gal- (galėti, gali) + vird- (prūs. wirds „žodis, vardas“) – „galingas vardas“
Galvyda, Galvydas, Galvydė, Galvyda, Galvydė, Galvydis
lietuvių: gal- (galėti, gali) + vyd- (iš-vydo)
Galvyda, Galvydas, Galvydė, Galvyda, Galvydė, Galvydis
lietuvių: gal- (galėti, gali) + vyd- (iš-vydo)
Ganimedas
graikų: „dievo taurės nešiotojas“
Ganta, Gantas, Gantė
trumpinys iš Gantautas, Gantautė lietuvių: gan- (ganyti „saugoti“) + taut- (tauta) – „saugantis tautą“
Gantautas, Gantautė
lietuvių: gan- (ganyti „saugoti“) + taut- (tauta)
Ganvilas, Ganvilė
lietuvių: gan- (ganyti „saugoti“) + vil- (viltis) – „saugomas su viltimi“
Gardenija
anglų: „darželio gėlė“
Garsė
lietuvių: „garsi“
Gaudencija
lotynų: gaudens „besidžiaugiantis, džiūgaujantis“
Gaudenda, Gaudendas
lotynų: gaudeo „džiaugiuosi“ – „džiugus, džiaugsmingas“
Gaudenis, Gaudenė
lietuvių: gaud- (gaudyti, gauti) – „gaunantis, pats savo laimę gaudantis“
Gaudenta, Gaudentas
lotynų: gaudens „besidžiaugiantis, džiūgaujantis“
Gaudilas, Gaudilė
lietuvių: gaud- (gaudyti)
Gaudrė, Gaudrys, Gaudrius
trumpiniai iš Gaudrimė, Gaudrimas lietuvių: gaud- (gaudyti) + rim- (rimti) – „gaudantis rimtį, ieškantis ramybės“
Gaudrimas, Gaudrimė
lietuvių: gaud- (gaudyti) + rim- (rimti)
Gaudvilas, Gaudvilė
lietuvių: gaud- (gaudyti) + vil- (viltis)
Gaudvina, Gaudvinas
lietuvių: gaud- (gaudyti) + vin- (vaina „kaltė, priežastis“)
Gaudvydas, Gaudvyda, Gaudvydė
lietuvių: gaud- (gaudyti) + vyd- (iš-vyd)
Gedartas, Gedartė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + tar- (tarti) – „tas, kurio ilgimasi, kurio vardas nuolat tariamas“
Gedas
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“)
Gedautas, Gedautė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + -aut-
Gedenė, Gedenis
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + -en-
Gedeonas
graikų: „griovėjas“
Gedėtas
lietuvių: gedėti „ilgėtis“ – „tas, kurio gedima, ilgimasi“
Gedgailas, Gedgailė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + gail- (gailas „stiprus, smarkus“)
Gedganta, Gedgantas
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + gant- (ganyti „saugoti“)
Gedgaudas, Gedgaudė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + gaud- (gaudyti)
Gedilas, Gedilė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + -il- – „tas, kurio gedima, ilgimasi“
Gediminas, Gediminė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + min- (minėti, mini) – „tas, kuris minimas, kurio ilgimasi)
Gedimtas, Gedimtė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + imt- (imti) – „tas, kurio ilgimasi“
Geditas
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + imt- (imti) – „tas, kurio ilgimasi“
Gedmantas, Gedmantė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + mant- (mantus „sumanus“)
Gedminas, Gedminė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + min- (minėti)
Gedmintas, Gedmintė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + mint- (minti, mintis) – „tas, kurio ilgimasi mintyse, kuris minimas“
Gedrimas, Gedrimė, Gedrimas, Gendrimė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + rim- (rimti)
Gedrimas, Gedrimė, Gedrimas, Gendrimė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + rim- (rimti)
Gedvalda, Gedvaldas, Gedvaldė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vald- (valdyti) – „tas, kuris valdo ir kurio gedima (pasiilgstamas)“
Gedvardas, Gedvarda, Gevardė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vard- (varduoti „burti“)
Gedvilas, Gedvilė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vil- (viltis)
Gedvinas, Gedvinė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vin- (vaina „priežastis, kaltė“)
Gedvyda, Gedvydas, Gedvydė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vyd- (iš-vydo)
Geismantas, Geismantė
lietuvių: gei- (geisti) + mant- (mantus „sumanus“)
Geistautas, Geistautė
lietuvių: gei- (geisti) + taut- (tauta)
Geisvė, Gaisva
lietuvių: geis- (geisti) - „geidžiama“, trumpinys iš Geisvyda.
Geisvilas, Geisvilė
lietuvių: geis- (geisti) + vil- (viltis) – „geidžiamas su viltimi“
Geisvydas, Geisvyda, Geivydas, Geivyda
lietuvių: geis- (geisti) + (iš-vydo) – „išvydęs tai, ko geidžia“
Gėja
graikų: „gaji“; mitologinė žemės, vaisingumo ir motinystės deivė
Gelgauda, Gelgaudas
lietuvių: gel- (gelti širdį) + gaud- (gaudyti)
Gelma, Gelmė, Gelmius
trumpinys iš Gelmina, Gelminas lietuvių: gel- (gelti „skaudėti“) + min- (minėti) – „tas, kurio labai (skaudžiai) ilgimasi“
Gelmina, Gelminas, Gelminė, Geliminas
lietuvių: gel- (gelti širdį) + min- (minėti) – „tas kurio labai (skaudžiai) ilgimasi“
Gelvyda, Gelvydas, Gelvydė
lietuvių: gel- (gelti „skaudėti“) + vyd- (iš-vydo) – „skausmo matęs“
Gema
lotynų: gemma „brangakmenis“
Genadijus
slaviškas vardas iš sen. graikų: genadis „kilnus, kilmingas“
Gendrė, Gendrys, Gendrius
lietuvių: gend- (pasi-genda) – „tas, kurio pasigendama, ilgimasi“; vardų Gendrimas (-a), Gendrutis (-ė) ir pan. trumpiniai.
Gendrutis, Gendrutė
lietuvių: gend- (pasigenda) – „tas, kurio pasigendama“
Gendvilas, Gendvilė
lietuvių: gend- (pasi- genda) + vil- (viltis)
Genė
trumpinys iš Genovaitė lotynų: geno „giminė“ + wefa „moteris“
Genovaitė, Genovefa
lotynų: geno „giminė“ + wefa „moteris“
Gentvainas, Gentvainė
lietuvių: gent- (gentis) + vain- (vaina „priežastis“)
Gentvila
lietuvių: gent- (pasi-genda) + vil- (viltis) – „pasigendantis vilties“ arba „tas, kurio pasigendama su viltimi“
Genutė
iš Genovaitė lotynų: geno „giminė“ + wefa „moteris“
Genutvilė
netaisyklingai sudarytas iš vardo Genutė (lotynų: geno „giminė“ + wefa „moteris“) + vil- (viltis)
Genutviltė
netaisyklingai sudarytas iš vardo Genutė (lotynų: geno „giminė“ + wefa „moteris“) + vilt- (viltis)
Genviltas, Genviltė
lietuvių: gen- (pasi-gen-da) + vilt- (viltis) – „tas, kurios pasiilgstama, kurio laukiama su viltimi“
Georgas, Georgijus
slaviškas Jurgis variantas (angliškas variantas Džordžas) – graikų: „žemdirbys, -ė“
Geraldas
sen. vokiečių: ger „ietis“ + altan „valdyti“ – „valdantis ietimi“
Gerardas
angliškas vardas iš sen. vokiečių: „stiprus, drąsus“
Gerasimas
slaviškas vardas iš sen. graikų: „gerbiamas“
Gerda, Gerdas
trumpinys iš Gertrūda, Gertrūdas sen. vokiečių: ger „ietis“ + trūt „stiprus, stiprii“
Gerdvilas, Gerdvilė
lietuvių: ger- (geras) + vil- (viltis) – „gera viltis; turintis viltį“
Gerimantas, Gerimantė
lietuvių: ger- (geras) + rim- (rimti)
Germanas
teutonikų: „karys“
Germantas, Germantė
lietuvių: ger- (geras) + mant- (mantus „sumanus“)
Germilas, Germilė
lietuvių: ger- (geras) + mil- (pa-milti)
Germinas, Germinas, Germinė
lietuvių: ger- geras) + min- (minėti) – „minimas kaip geras“
Gertautas, Gertautė
lietuvių: ger- (geras) + taut- (tauta)
Gertrūda
sen. vokiečių: ger „ietis“ + trūt „stipri“
Gervazas, Gervazijus
ispanų: „kovotojas“
Gervyda, Gervydas
lietuvių: ger- (geras) + vyd- (iš-vydo)
Getautas, Getautė
lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + taut- (tauta)
Giedra
lietuvių: giedra „geras, šviesus, saulėtas oras“
Giedrė
lietuvių: giedri „šviesi, saulėta, tyra“
Giedrimas, Giedrima
lietuvių: giedr- (giedrytis „gerėti orui“) +rim- (rimti) – „giedras, geros nuotaikos ir ramus“
Giedrius, Giedrys
lietuvių: giedras „šviesus, saulėtas, tyras“
Giedruolė, Giedruolis
lietuvių: giedr- (giedras, giedra „skaistus, šviesus“) – „tas, kuris giedros nuotaikos, džiugus“
Gilanda
lietuvių: iš upėvardžio Gilanda (Pagėgiai)
Gilas, Gilius
trumpinys iš Gilminas, Gilmintas lietuvių: gil- (gilti „skaudinti“) – „tas, be kurio skaudu“
Gilbertas
germanų: gisal- „įkaitas“ + beraht „garsus, žymus“
Gilda, Gildė
lietuvių: gildyti (širdį) – „jaudinantis, -i; sukrečiantis, -i“
Gilmina, Gilminas
lietuvių: gil- (gilti „skaudinti, jaudinti“) + min- (minėti)
Gilminta, Gilmintas
lietuvių: gil- (gilti „skaudinti, jaudinti“) + min- (minėti)
Gilvainas, Gilvainė
lietuvių: gil- (gilti „skaudinti, jaudinti“) + vain- (vaina „priežastis, kaltė“)
Gilvilas, Gilvilė
lietuvių: gil- (gilti „skaudinti, jaudinti“) +vil- (viltis)
Gilvina, Gilvinas, Gilvinė
lietuvių: gil- (gilti „skaudinti“) + vin- (vin-/vain- vaina „priežastis, kaltė“) –„skaudi priežastis“
Gilvyda, Gilvydas, Gilvydė
lietuvių: gil- (gilti „skaudinti, jaudinti“) + vyd- (iš-vydo)
Gina, Ginas
lietuvių: ginti – „gynėjas, gynėja“
Ginbutas, Ginbutė
lietuvių: gin- (ginti) + but- (butas „gyvenamoji vieta“) – „ginantis būstą“
Gindvilas, Gindvilė
lietuvių: gin- (ginti) + vil- (viltis)
Gineta
Genovaitė variantas iš sen. vokiečių: „šeimos moteris“
Ginta, Gintė
trumpinys iš Gintautė lietuvių gin- (ginti) + taut- (tauta)
Gintaras, Gintara, Gintarė
lietuvių: gin- (ginti) + tar- (tarti); brangakmenis gintaras
Gintas, Gintis
trumpinys iš Gintautas, Gintaras lietuvių gin- (ginti)
Gintauta, Gintautas, Gintautė
lietuvių: gin- (ginti) + taut- (tauta) – „ginantis (-i) tautą“
Gintvilas, Gintvilė
lietuvių: gin- (ginti) + vil- (viltis)
Gintvydas, Gintvyda, Gintvydė
lietuvių: gint- (ginti) + vyd- (iš -vydo) – „ginantis ir daug matęs, išvydęs“
Ginvilas, Ginvilė
lietuvių: gin- (ginti) + vil- (viltis)
Ginvyda, Ginvydas, Ginvydė
lietuvių: gin- (ginti) + vyd- (iš-vydo)
Girdenis, Girdenė
lietuvių: gird- (girdėti, girdas „žinia, gandas“) + -en- – „girdintis, žinantis gandus“
Girdutis, Girdutė
lietuvių: gird- (girdėti) + -ut- (mažybinė priesaga)
Girdvainis, Girdvainė
lietuvių: gird- (girdėti) + vain- (vaina „priežastis, kaltė“) – „gando, žinios priežastis“
Girdvilas, Girdvilė
lietuvių: gird- (girdėti) + vil- (viltis)
Girdvyda, Girdvydas, Girdvydė
lietuvių: gird- (girdėti) + vyd- (iš-vydo) – „daug girdėjęs, daug matęs“
Girėnas
lietuvių: gir- (giria „miškas“) – „girios gyventojas“; transatlantinio lakūno pavardė
Girenė
lietuvių: gir- (giria) + -en- – „girios gyventoja“
Giriotas, Giriotė
lietuvių: gir- (giria) + jot- (joti) – „giria jojantis, -i“
Girius, Girė
trumpinys iš Giriotas, Giriotė lietuvių: „giria jojantis, -i“
Girkantas, Girkantė
lietuvių: gir- (giria „miškas“) + kant- (pa-kantus, kantrus)
Girmantas, Girmantė
lietuvių: gir- (giria „miškas“) + mant- (mantus „sumanus“)
Girmintas, Girmintė
lietuvių: gir- (girti) + min- (minėti) – „giriamas ir minimas“
Girstautas, Girstautė
lietuvių: girs- (iš- girsti) + taut- (tauta)
Girtautas, Girtautė
lietuvių: gir- (giria) + taut- (tauta) – „girininkas“
Girtutis
lietuvių: girt-(girti) + -utis – „išgirtas“
Girvina, Girvinas
lietuvių: gir- (giria „miškas“) + vin- (vaina „kaltė, priežastis“)
Girvydas, Girvydė
lietuvių: gir- (giria „miškas“) + vyd- (iš-vydo)
Gitana, Gitanas
ispanų: „čigonė, čigonas“
Gizela
teutonų: „priesaika“
Gizelė
bulgarų: „gražė“
Gladesė, Gladisė
Klaudija variantas iš lotynų: „raiša, luoša“
Glebas
slaviškas vardas iš vokiečių: got (got „dievas“) + leb- (leben „gyventi) – „gyvenantis dėl dievo“
Glorija
lotynų: „šlovė, garbė“
Goda
lietuvių: go- (godyti „nujausti, nutuokti“) – „turinti nuojautą, nutuokianti“
Gomantas, Gomantė
lietuvių: go- (sen. lietuvių goti „eiti“) + mant- (mantus „sumanus“)
Gordonas
škotų: „iš pelkės, pelkės gyventojas“
Gostautas, Gostautė
lietuvių: gos- (gostis „atsipeikėti“) + taut- (tauta) – „pažadinantis tautą“
Gotautas, Gotautė
lietuvių: go- (godyti „nujausti, nutuokti“) + taut- (tauta)
Gotfridas
sen. vokiečių: got „dievas“ + fridu „taika“
Gotlibas
sen. vokiečių: Got „dievas“ + Liebe „meile“ – „dievo mylimas“
Gracija, Gracijus, Gracijonas
lotynų: gratia „žavumas, grakštumas“
Grantas
lotynų: „nuostabus, didingas“
Grasilda
germanų: grisja „pilkas“+ hild „kova“
Grasilė
iš Grasilda germanų: grisja „pilkas“+ hild „kova“
Gratas
lotynų: grata „maloni, miela“
Gražina
lietuvių: graži „gražuolė“, A. Mickevičiaus poemos „Gražina“ veikėja
Gražvilas, Gražvilė
lietuvių: graž- (gražus) + vil- (viltis) – „graži viltis“
Gražvyda, Gražvydas
lietuvių: graž- (gražus) + vyd- (iš-vydo) – „grožį išvydęs“
Grėjus
anglų: „pilkų, žilų plaukų; žilaplaukis“
Greta, Gretė
trumpinys iš vokiečių Margarita „perlas“
Grigalius
graikų: „budriai budintis“
Grigas
trumpinys iš Grigalius graikų: „budriai budintis“
Grigorijus
sen. graikų: „budintis, nemiegantis“
Grintautas, Grintautė
lietuvių: grin- (grynas „tyras, doras“) + taut- (tauta)
Grinvyda, Grinvydas
lietuvių: grin- (grynas „tyras, doras“) + vyd- (išvydo) – „doras ir daug matęs, patyręs“.
Gryta, Grytė
trumpinys iš vokiečių Margarita „perlas“
Gulinara, Gulinaras
musulmonų: „granato (vaisiaus) žiedas“
Gunda
lietuvių: gundyti – „gundytoja“
Gundas
lietuvių: gundyti „kurstyti, prikalbėti“ – „gundytojas, kurstytojas“
Guntilda
sen. vokiečių: gund „kova“ + hiltja „kova“
Guoda
lietuvių: guoda „garbė, pagarba“
Guostė
lietuvių: iš upėvardžio Guostė (Stakliškės)
Gustas, Gustis
trumpinys iš lietuvių Gustautas gusti „priprasti“ arba iš lotynų Augustas „garbingas, didingas“
Gustautas, Gustautė
lietuvių: gus- (gusti „priprasti“) + taut- 9tauta)
Gustava, Gustavas
šved: „Dievo atrama“; sen. skandinavų: gu- „kova“ + stav- „lazda“
Gustė
trumpinys iš lietuvių Gustautė gusti „priprasti“ arba iš lotynų Augustė „garbinga, didinga“
Gustenė
lietuvių: gusti „priprasti“ + -enė – „prisitaikanti, pritampamti prie kitų“.
Gutautas, Gutautė
lietuvių: gu- (guso, gusti „įprasti“) + taut- (tauta) – „įpratęs prie tautos“
Gvidas
trumpinys iš Gvidonas sen. vokiečių: witu „giria, miškas“
Gvidonas, Gvidonija
sen. vokiečių: witu „giria, miškas“
Gytautas, Gytautė
lietuvių: gy- (gyd- geid „geidauti, geidė“) + taut- (tauta)
Gytenis, Gytenė
lietuvių: gy- (gyd-/ geid kaita – „geidauti, geidė“) – „geidžiantis, geidulingas“
Gytis, Gytė
trumpinys iš Gytautas, Gytautė lietuvių: gy- (gyd- geid „geidauti, geidė“) + taut- (tauta)

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 10,887 viso, 1 šiandien)