Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite “Ieškoti”. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 95 names in this directory beginning with the letter J.
Jacinta, Jacintas
Hiacinta, Hiacintas variantas – graikų augalų dievas Hiacintas
Jackus
iš Jacintas, o šis iš Hiacintas – graikų augalų dievas Hiacintas
Jadvyga
sen. vokiečių: „kova“
Jadzė
Jadvygos variantas iš lenkų. Jadvyga – sen. vokiečių: „kova“
Janina
hebrajų (sen. žydų) : „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“
Janis, Janė
latviškas vardas plg. lietuvių Jonas iš hebrajų (sen. žydų) : „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“
Jankas, Jankus
hebrajų (sen. žydų): „dievo dovana“
Januarija, Januarijus
lotynų: dievo Jano mėnesį gimęs (sausio mėnesį). Dievas Janas – laiko ir šviesos dievas
Jarda
hebrajų: „yarad“ – „ištekantis, kylantis; kilmė“. Vardas kilęs iš Jordano upės pavadinimo.
Jaromiras
slavų: jarkij „šviesus“ + mir „pasaulis“ – „saulėtas pasaulis“
Jaronas
hebrajų (sen. žydų): „džiugesio šūksnis“.
Jaroslavas, Jaroslava
slavų: „šviečiantis, -i šlove“
Jarūnė, Jarūnas
iš Jeronimas graikų: „šventas vardas“
Jasonas
graikų: „gydantis“; Graikų mitologijoje herojų argonautų vadas
Jaunius
lietuvių „jaunas“
Jaunutis, Jaunutė
lietuvių: „jaunas, jauna“
Jazmina, Jazminas, Jasmina, Jasminas
arabų vardas iš kvapnaus krūmo pavadinimo
Jekaterina
graikų: katarios „tyras, nekaltas“
Jelena
slaviškas vardas iš Elena – graikų: „šviesioji“
Jerachmilas
hebrajų (sen. žydų): „dievo (Jahvės) mylimas“
Jeremėjus
hebrajų (sen. žydų): „dievo pakylėtas, pagarbintas“
Jeronima, Jeronimas
graikų: „šventas vardas“
Jevgenija, Jevgenijus
slaviškas Eugenijus, Eugenija variantas iš graikų: „gerai gimęs, kilmingas“
Jėzus
iš hebrajų (žydų): Jehoshua – „Jahvė (dievas) tebus pasveikintas“; krikščionių dievo įsikūnijimas žmoguje. Šiuo vardu kai kuriose šalyse draudžiama vadinti žmones dėl šventvagystės baimės
Joakimas
hebrajų (sen. žydų): jakim – Jehovos (dievo) išaukštintas“
Joana, Joanita, Jonita
hebrajų (sen. žydų) : „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“
Jobas
hebrajų (sen. žydų): „persekiojamas“
Jodauga, Jodaugas
lietuvių: jo- (joti) + daug- (daug) – „daug jojęs, daug patyręs“
Jogaila, Jogailė
jo- (joti) + gail- (gailas „stiprus“)
Jogėlas, Jogilė
jo- (joti) + gil- (gilti „skaudinti“)
Joginta, Jogintas, Jogintė
jo- (joti) + gint- (ginti)
Jogirda, Jogirdas
jo- (joti) + gird- (girdas „žinia, gandas“)
Jogundas, Jogundė
jo- (joti) + gund- (gundyti)
Johanas, Johana
vokiškas Jonas, Joana variantas iš hebrajų (sen. žydų): „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“
Jokimas, Jokimė
sulietuvintas iš Joakimas „Jehova (dievas) jį kelia, aukština“
Jokūbas
hebrajų (sen. žydų): „jis seka paskui Jahvę (dievą)“
Jolana, Jolanas
germanų: „grafas, grafienė“
Jolanda, Jolandas
Jolanta variantas iš graikų: „žibutė“
Jolanta, Jolantas
graikų: „žibutė“
Jolita
vengrų iš graikų Helena „šviesioji“
Jomantas, Jomantė
lietuvių: jo- (joti) + mant- (mantas „sumanus“)
Jomilas, Jomilė
lietuvių: jo- (joti) + mil- (pa-milti)
Jonas, Jonė, Jonis
hebrajų (sen. žydų) : „Jahvės (Dievo) išklausytas, palaimintas“
Jordana, Jordanas
Biblinis vardas: Jordano vardu vadinama pomirtinio teismo upė
Jorė
sen. lietuvių: jorė „žalumynas, pavasario žaluma“
Joris
sen. lietuvių: jorus „žalias“, jorė „žalumynas, žaluma“; sen. lietuvių pavasario dievas Joris
Jorius
lietuvių: jorus „žalias, žaliuojantis“
Jorūnas, Jorūnė
sen. lietuvių: jorus „žalias“, jorė „žalumynas, žaluma“
Josifas
hebrajų (sen. žydų): „dalinantis sėkmę, turtą“
Joskaudas, Joskaudė
lietuvių: jo- (joti) + skaud- (skaudus „griežtas, smarkus“) – „smarkiai jojantis per gyvenimą“.
Jostautas, Jostautė
lietuvių: jos- (jos-iu) + taut- (tauta)
Jošua, Jošė
hebrajų (sen. žydų): „Jahvės (dievo) saugomas“
Jotautas, Jotautė
lietuvių: jo- (joti) + taut- (tauta) – „jojanti į žygį tauta, drąsi tauta“
Jotvilas, Jotvilė
lietuvių: jot- (joti) + vil- (viltis) – „jojantis per gyvenimą su viltimi“
Jotvingas, Jotvingė
iš baltų genties pavadinimo jotvingiai
Jovaras
lietuvių: „jovaras“ – liaudiškas medžio pavadinimas. Taip vadinama didžioji tuopa ar paprastasis skroblas.
Jovas, Jovis
lotynų: planetos ir dangaus dievo Jupiterio vardas
Jovilas, Jovilė
lietuvių: jo- (joti) + vil- (viltis) – „jojantis per gyvenimą su viltimi“
Jovilta, Joviltas
lietuvių: jo- (joti) + vilt- (viltis)
Jovita, Jovitas
lietuvių: jo- (joti) + vilt- (viltis) – „jojantis su viltimi“
Jovydas
jo- (joti) + vyd- (iš-vydo)
Jovydė
lietuvių: jo- (joti) + vyd- (iš-vydo) – „jojanti (drąsiai žengianti per gyvenimą) ir daug matanti“
Judas
hebrajų (sen. žydų): „pagarbintas“. Naujajame testamente – Jėzaus išdavikas, todėl šis vardas dabar tapo „išdaviko“ sinonimu
Judita
hebrajų „judėjietė, Judėjos gyventoja“
Judra, Judrė
lietuvių: „judri“
Jukunda, Jukundas
lotynų: „malonus, mielas“
Julė
trumpinys iš Julija – graikų: „garbanė“
Julia
rusiškas vardas iš Julija graikų: „garbanė“
Julija, Julijus, Julius
graikų: „garbanius, -ė“, legendinio Enėjo sūnaus vardas Julus
Julijona, Julijonas, Julijana, Julijanas
graikų: „garbanius, -ė“, legendinio Enėjo sūnaus vardas Julus
Julita
prancūzų: „jauna, jaunuoliška“
Junona
lotynų: „jaunystė“; sen. romėnų merginų, moterų ir santuokos globėja
Juozapa
iš Juozapas hebrajų (sen. žydų) „teprideda Jehova (dievas) prie šio (gimusio) dar vieną vaiką“
Juozapas
hebrajų (sen. žydų) „teprideda Jehova (dievas) prie šio (gimusio) dar vieną sūnų“
Juozapotas, Juozapota
iš Juozapas hebrajų (sen. žydų) „teprideda Jehova (dievas) prie šio (gimusio) dar vieną vaiką“
Juozas, Juozė, Juzė
trumpinys iš Juozapas hebrajų (sen. žydų) „teprideda Jehova (dievas) prie šio (gimusio) dar vieną vaiką“
Jūra
lietuvių jūra
Juras
tarminis Jurgis variantas iš graikų: „žemdirbys, -ė“
Jūratė
lietuvių jūra + -at- „jūrų mergelė“, paplito iš Maironio baladės „Jūratė ir Kastytis“
Jūrena
lietuvių: jūra – „audringa kaip jūra“
Jurga, Jurgis
graikų: „žemdirbys, -ė“. Variantai: Georgas (rusų), Džordžas (anglų), Ježis (lenkų)
Jurgina
iš Jurga + -in graikų: „žemdirbys, -ė“
Jurgita
graikų: „žemdirbė“ +-it-
Jurijus
rusiškas Jurgis (anglų Georgas) variantas iš graikų: „žemdirbys, -ė“
Jūris
lietuvių: „jūra“ – „iš jūros, audringas kaip jūra“
Justas, Justis
lotynų justus „teisingas“
Justė
lotynų justa „teisinga“
Justina, Justinas
lotynų justa, justus „teisinga, -as“ +-in-
Juta, Juta, Jutas
hebrajų (sen. žydų): „pagyra“
Juta, Juta, Jutas
hebrajų (sen. žydų): „pagyra“
Jutina
iš Juta +-in- (mažybinė priesaga) – hebrajų (sen. žydų): „pagyra“
Juvenalis
lotynų juvenalis „jaunuoliškas“
Juvencijus
lotynų: juventus „jaunystė“
Juventas, Juventa
lotynų: juvens „jaunas“
Juzefas
slaviškas Juozapas variantas iš hebrajų (sen. žydų): „teprideda Jehova (dievas) prie šio (gimusio) dar vieną vaiką“

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 10,608 viso, 1 šiandien)