Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite “Ieškoti”. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 99 names in this directory beginning with the letter K.
Kainas
škotų: „mokestis, duoklė“
Kajetonas, Kajetona, Kajetanas, Kajetana
lotynų: „kajetietis, Kejtos miesto gyventojas“
Kajus, Kaja
lotynų iš Gajus, Gaja „džiaugsmingas“
Kalikstas, Kalikstė, Kalistas, Kalista
graikų: „labai gražus, gražiausias“.
Kamilas, Kamilė, Kamilis
lotynų: „patarnaujantis, - i aukojant“
Kamilija, Kamilijus, Kamilijana, Kamilijona
iš Kamilė lotynų: „patarnaujantis,- i aukojant“
Kandela
ispanų: „tyra, nesutepta“
Kandeliarija, Kandeliarijus
lotynų: candela „žvakė“ – „šviesusis, šviesioji“
Kandida, Kandidas
lotynų: „baltas, be dėmės“
Kantautas, Kantautė, Kontautas, Kontautė
lietuvių: kan- (pa-kantus, kantrus) + taut- (tauta)
Kantrimas, Kantrimė
lietuvių: kan- (pa-kantus, kantrus) + rim- (rimti) – „kantrus, ramus“
Kantvilas, Kantvilė
lietuvių: kan- (pa-kantus, kantrus) + vil- (viltis) – „kantriai besiviliantis“
Kantvyda, Kantvydas, Kantvydė
lietuvių: kan- (pa-kantus, kantrus) + vyd- (iš-vydo)
Kanutas
skandinavų: „kilmingasis, kinusis“
Kargaudas, Karigaudė
lietuvių: kar- (kariuomenė, karys) + gaud- (gaudyti) „kariuomenės vadas“
Kaributas
lietuvių: kar- (kariuomenė, karys) + but- (būti) „dalyvaujantis kare“
Karigaila, Karigailė
lietuvių: kar- (kariuomenė, karys) + gail- (gailas „stiprus“) „stiprus karys“
Karina
italų: „dailioji, gražioji“
Kariotas, Karijotas
lietuvių: kar- (kariuomenė, karys) + jot- (joti) – „jojantis karys“
Karlas, Karla
germanų: „žymus žmogus“
Karlitas, Karlita
germanų: „žymus žmogus“
Karmela
ispanų: carmen „daina“
Karolė, Karolis
sen. vokiečių: karl „šaunus, -i“
Karolina
sen. vokiečių: karl „šauni“
Karstenas
lotynų: „krikščionis“
Kasijonas, Kasijus
lotynų: cassus „tuščias“
Kasparas, Gasparas
lotynų: „iždininkas“
Kastancija, Kastancijos
iš Konstantas, Konstanta lotynų: constans „ištvermingas, tvirtas“
Kastantas, Kastanta
iš Konstantas, Konstanta lotynų: constans „ištvermingas, tvirtas“
Kastas, Kastė
trumpinys iš Kastautas, Kastautė lietuvių: kas (įvardis kas) + taut- (tauta) „kas ta tauta“
Kastautas, Kastautė
lietuvių: kas (įvardis kas) + taut- (tauta) „kas ta tauta“
Kastytis, Kastytė, Kastis
trumpinys iš Kastautas lietuvių: kas (įvardis kas) + taut- (tauta) „kas ta tauta“; Maironio baladės „Jūratė ir Kastytis“ veikėjas
Katarina, Kotryna, Katerina, Katrina
graikų: „tyra, švari“
Katarina, Kotryna, Katerina, Katrina, Katerina, Katalina
graikų: „tyra, švari“
Katrė
trumpinys iš Katarina graikų: „tyra, švari“
Kazė, Kazys
trumpinys iš Kazimiera, Kazimieras lotynų: „didžiakalbis, garsėjantis kalba“
Kazimiera, Kazimieras
lotynų: „didžiakalbis, garsėjantis kalba“
Kentas
anglosaksų: „baltas“; keltų: „viršininkas“
Kernius
lietuvių: kerna, kernius „mažaūgis“; iš legendinio Kernavės kunigaikščio vardas
Kęsbartas, Kęsbartė, Kęstbartas, Kęstbartė
lietuvių: kęs- (kęsti) + bart- (barti „kovoti“, plg. rusų „borotsia“) – „kenčiantis ir kovojantis“
Kęsgailas, Kęsgailė
lietuvių: kęs- (kęsti) + gail- (gailas „stiprus“) – „stipriai atlaikantis kančias“
Kęsmina, Kęsminas, Kęsminė
lietuvių: kęs- (kęsti) + min- (minėti)
Kęstas
lietuvių: „kęsti“– „kenčiantysis“
Kęstutis
lietuvių: „kęsti“– „kenčiantysis“
Kevinas
keltų: „kilmingas“
Kintautas, Kintautė
lietuvių: kin- (kentėti, pvz, žiem-kint- is) + taut- (tauta) – „kenčiantis už tautą)
Kintenė, Kintenis
lietuvių: kin- (kentėti, pvz, žiem-kint- is) + -en- – „kenčiantysis, -oji“
Kintvilas, Kintvilė
lietuvių: kin- (kentėti, pvz, žiem-kint- is) + vil-(viltis) – „kenčiantis ir besiviliantis“
Kipras
graikų „kiprijietis, Kipro gyventojas“
Kiprijonas
graikų „kiprijietis, Kipro gyventojas“
Kira, Kiras
lotynų: „šviesa“
Kirilas, Kirilė
slavų: „kilnus“
Kirjana, Kirana, Kiranas
hindi: „saulės spindulys“
Kitis
Kristoferis trumpinys iš graikų: „Kristaus nešėjas“
Klaidas
1. lietuvių: klaid- (klaidžioti) – „keliaujantis, ieškantis“; 2. škotiškas vardas iš upėvardžio Škotijoje Clyde
Klara
lotynų: clara „šviesi, garsi“
Klaudija, Klaudijus
lotynų:claudus „šlubas“
Klausas
1. lotynų: „šlubas“; 2. graikų: „žmonijos pergalė“
Klėja
trumpinys iš Kleopatra graikų: kleos „garbė + pater „tėvas“ – „tėvo garbė“
Klemensa, Klemensas, Klemansa, Klemansas
lotynų: clemens „švelnus, malonus“
Klementinas, Klementina
lotynų: clemens „švelnus, malonus“
Kleopas
graikų: kleos „garbė + pater „tėvas“ – „tėvo garbė“
Kleopatra
graikų: kleos „garbė + pater „tėvas“ – „tėvo garbė“
Kletas
graikų: „šauktas“
Klodas
trumpinys iš Klaudijus – lotynų: claudus „šlubas“
Klodoaldas
iš Klaudijus lotynų: claudus „šlubas“
Klotilda
sen. vokiečių: „garsi kova“
Knutas
skandinavų: „mazgas“
Koleta, Koletė
prancūzų iš Nikolė, Milokė – hebrajų (sen. graikų): „kas yra kaip dievas“
Kolumbanas
lotynų: columbus „balandis“ – „panašus į balandį“
Kolumbas, Kolumba
lotynų: columbus „balandis“
Konkordija, Konkordijus
lotynų: „harmonija“
Konrada, Konradas
sen. vokiečių: „drąsus patarimas“
Konstancija, Konstancijus
lotynų: constans „ištvermingas, tvirtas“
Konstantas, Konstanta
lotynų: constans „ištvermingas, tvirtas“
Konstantinas, Konstantina
lotynų: constans „ištvermingas, tvirtas“
Kornelija, Kornelijus
lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
Koryna
iš Katarina graikų: „tyra, švari“
Kostas, Kostė
trumpinys iš Konstantas, Konstanta lotynų: constans „ištvermingas, tvirtas“
Kovaldas, Kovaldė
lietuvių ko- (kas kilmininko linksnis „ko“) + vald- (valdyti)
Krescencija, Krescencijus
lotynų: „augantis, -i“
Krisas
anglų trumpinys iš Kristinas lotynų: „krikščionis“
Kristė, Kristis
trumpinys iš Kristina, Kristinas lotynų: „krikščionė, krikščionis“
Kristijona, Kristijonas
lotynų: „krikščionė, krikščionis“
Kristina, Kristinas
lotynų: „krikščionė, krikščionis“
Kristofas, Kristoferis
iš Kristoforas graikų: „Kristaus nešėjas“
Kristoforas
graikų: „Kristaus nešėjas“
Kristupas, Kšištofas
trumpinys iš Kristoforas graikų: „Kristaus nešėjas“
Krizantas
graikų: chrysos „auksas“ + antros „žiedas“ – „aukso žiedas“
Krizas
trumpinys iš Kristijonas lotynų: „krikščionis“
Krizostomas
graikų: chrysos „auksas“ + tomos „burna“ – „aukso burna“
Ksavera, Ksaveras
ispanų: „ksaverietis, Ksavero miesto gyventojas“
Ksaverija, Ksaverijus
ispanų: „ksaverietis, Ksavero miesto gyventojas“
Ksena
graikų: „svetinga“
Ksenija
ukrainiečių: ksenia „vetingumas, vaišingumas“
Kseverina
ispanų: „ksaverietė, Ksavero miesto gyventojas“
Kunigunda, Kunigundė
sen. vokiečių: kunni „giminė“ + gund „kova“
Kunotas
lietuvių: kun-/kaun (kautis) „tas, kuris mėgsta kautis“
Kvirinas
lotynų quirinus „ieties metikas“

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 10,844 viso, 1 šiandien)