Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite “Ieškoti”. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 111 names in this directory beginning with the letter L.
Labgaudas
lietuvių: lab- (labas „geras“) + gaud- (gaudyti)
Labvardas
lietuvių: lab- (labas „geras“) + vard- (vardas)
Labys
lietuvių: lab- (labas „geras“)
Lada
slaviškas ir probaltiškas vardas, kuriuo buvo vadinama namų ir meilės deivė gimdytoja. Dabar vardas dažnesis slavų kalbose.
Laertas
neaiški pirminė reikšmė. pradėtas vartoti iš graikų mito apie Odisėją. Laertas buvo Odisėjo tėvas; Laertas – V. Šekspyro „Hamlete“ Polonijaus sūnus, Ofelijos brolis
Laima, Laimė
lietuvių: laimė, lietuvių pagonių gyvenimo, gimimo ir likimo deivės vardas
Laimantas, Laimantė
lietuvių: lai- (lai „tegu“) + mant- (mantus „sumanus“) – „tegul bus sumanus“
Laiminta, Laimintas
lietuvių: laimė + -in-
Laimis
lietuvių „laimingas“
Laimonas, Laimona, Laimonė
lietuvių: laimė + -on- – „laimingas, laiminga“
Laimūnas, Laimūnė
lietuvių: „laimingas, -a“
Laimutė, Laimutis
lietuvių: laimė + -ut- – „laimingas, laiminga“
Laisvis, Laisvė
lietuvių: „laisvas, laisva“
Laisvūnas, Laisvūnė
lietuvių: „laisvas, laisva“
Laisvydas, Laisvydė, Laisvyda, Laisvidas
lietuvių: lais- (laisvas, laisvė) + vyd– (iš-vydo) – „išvydęs, turintis laisvę“
Lama
musulmonų: „tamsialūpė“
Lana
trumpinys iš slavų Svetlana: „šviesioji“
Larisa
lotynų: „žuvėdra“
Lauksmina, Lauksminas, Lauksminė
lietuvių: lauks- (lauks-tus „nedrąsus“) + min- (minėti)
Laumė
lietuvių: mistinė būtybė laumė, geriems žmonėms atsidėkojanti; piktus nubaudžianti
Laura, Laurinta
lotynų: lauras (medis), lauro lapai – pasiekimo ženklas, lauro lapais būdavo vainikuojami valdovai, sportininkai. Pagal graikų mitą: saulės dievas Apolonas papriekaištavo meilės dievui Erotui, kad tas nėra galingas. Norėdamas įrodyti savo galią, Erotas persmeigė Apoloną meilės strėle ir jis įsimylėjo nimfą Dafnę. Apolonas pradėjo persekioti Dafnę, kuri jo nekentė, mat Erotas ją buvo persmeigęs neapykantos strėle. Nepakentusi persekiojimų, Dafnė paprašė tėvo Poseidono, kad paverstų ją Lauro medžiu.
Lauras, Lauris
lotynų: lauras (medis), lauro lapai – pasiekimo ženklas, lauro lapais būdavo vainikuojami valdovai, sportininkai.
Laurencija, Laurencijus, Laurensija, Laurensijus
lotynų: „laurentietis, Laurento miesto (šalia Romos) gyventojas“
Laureta, Laurita
mažybinis iš Laura lotynų: lauras (medis), lauro lapai – pasiekimo ženklas, lauro lapais būdavo vainikuojami valdovai, sportininkai. Pagal graikų mitą: saulės dievas Apolonas papriekaištavo meilės dievui Erotu, kad tas nėra galingas. Norėdamas įrodyti savo galią, Erotas persmeigė Apoloną meilės strėle ir jis įsimylėjo nimfą Dafnę. Apolonas pradėjo perse Dafnę, kuri jo nekentė, mat Erotas ją buvo persmeigęs neapykantos strėle. Nepakentusi persekiojimų, Dafnė paprašė tėvo Poseidono, kad paverstų ją Lauro medžiu.
Laurynas, Lauryna
lotynų: „lauras“ (medis), lauro lapai – pasiekimo ženklas, lauro lapais būdavo vainikuojami valdovai, sportininkai.
Leandras
garikų: leos „tauta“ + aner „vyras“ – „tautai pasišventęs“
Leda
1. graikų šviesos deivė motina; 2. trumpinys iš Leokadija
Leifas, Leifa
skandinavų: „palikuonis, vaikas“
Leila
arabų: „gimusi naktį“
Leira
ispaniškai Mergelės Marijos atitikmuo
Lėja, Lėjus
hebrajų (sen. žydų): „antilopė“
Lelija
lietuvių: lelija (gėlė)
Lencas, Lensas
graikų: „šviesa“
Lengvenis, Lengvenė
lietuvių: „lengvas“ + -en-
Lengvinas, Lengvinė
lietuvių: leng- (lengti „silpnėti, nykti“) + vin- (vin-/vain- vaina „priežastis, kaltė“)
Lengvys
trumpinys iš Lengvenis lietuvių: „lengvas“
Leokadija, Leokadijus
graikų: „liaukadietis (-ė), kilęs (-usi) iš Leukadės (sala ir miestas Jordanijos jūroje)“
Leonarda, Leonardas
sen. vokiečių: lewo „liūtas“ + hart „stiprus“ – „stiprus kaip liūtas“
Leonas, Leonė, Lionas, Lionė, Lionija
lotynų: leo „liūtas“
Leoncija, Leoncijus
graikų: leon „liūtas“
Leonidas, Leonidė
graikų: leon „liūtas“ – „panašus į liūtą“
Leonilė
lotynų: leo „liūtas“
Leonora
trumpinys iš Eleonora hebrajų (sen. žydų) „dievas mano šviesa“
Leontina, Leontas
graikų: leon „liūtas“ – „stiprus, galingas kaip liūtas“
Leopolda, Leopoldas
sen. vokiečių: liut „tauta“ + bald „drąsus, narsus“
Lera
ispanų: „mergelės Marijos nurodymas“
Leslė, Leslis
keltų: „gimęs senoje tvirtovėje“
Leta, Letas
lotynų: letus „linksmas, džiugus“
Leticija, Leticijus, Letinija
lotynų: laetitia „linksmumas, džiaugsmumas“
Levas, Leva, Levasė, Levutė, Liova
trumpinys iš Leonidas, Leonida – graikų: „panašus į liūtą“
Liaudgina, Liaudginas
liaud- (liaudis „žmonės, tauta“) + gin- (ginti)
Liaudmina, Liaudminas
liaud- (liaudis „žmonės, tauta“) +min-(minėti) – „tautos minimas, -a“
Liaugaudas, Liaugaudė
liaud- (liaudis „žmonės, tauta“) + gaud- (gaudyti, gauti)
Liberata, Liberatas
lotynų: „išlaisvintas, išvaduotas“
Liberta, Libertas, Libartė
lotynų „išlaisvintas, išvaduotas“
Lidija
graikų: „liedietė, Lidijos (miestelis Mažojoje Azijoje) gyventoja“
Liepa
lietuvių: liepa
Ligija, Ligijus
sen. graikų: „gražaus balso, dainingas“
Ligita, Ligitas
sen. graikų: „gražaus balso, dainingas“
Lijana, Liana
lotynų: lilium „lelija“
Lilija
lotynų: lilium „lelija“
Lilijana, Liliana
lotynų: lilium „lelija“
Lilita
iš Lilija lotynų: lilium „lelija“
Linas, Lina, Linė
1. lietuvių: linas (augalas), 2 graikų: linos „paguodos giesmė“
Linda
lotynų: „gražuolė“
Lingailas, Lingailė
lietuvių: lin- (linkti prie ko nors, „turėti patraukimą, norą“) + gail- (gailas „stiprus“) – „stipriai prie ko nors linkstantis (susižavėjęs, įsimylėjęs)“
Linvydas, Linvyda, Linvydė
lietuvių: lin- (linkti prie ko nors, „turėti patraukimą, norą“) + vyd- (iš-vydo) – „linkęs daug pamatyti, sužinoti“
Lionginas, Liongina
lotynų „ilgas“ – „aukštaūgis“
Liubartas, Liubartė
lietuvių: liu- (liautis) + bart- (barti reikšme „kovoti“) – „besiliaunantis kovoti, taikus“
Liubomiras, Liubomira
slavų: „mylintis taiką, taikingas“
Liubovė, Liuba
slavų: liubov „meilė“
Liucė, Liucius
trumpinys iš Liucija, Liucijus lotynų: „šviesa“
Liuciferis
lotynų: „šviesą nešantis“. Pagal Bibliją toks buvo puolusio angelo vardas, todėl dabar jo prasmė pakitusi, vartojamas velnio, pikto asmens reikšme
Liucijus, Liucija
lotynų: „šviesa“
Liucilė, Liucilis
lotynų: lux (lucis) „šviesa“
Liucilija, Liucilijus
Liucilė, Liucilis mažybinis variantas iš lotynų: lux (lucis) „šviesa“
Liucina
lotynų: „šviesa“
Liuda, Liudas
trumpinys iš Liudvikas, Liudvika sen. vokiečių: „garsi kova“
Liudgaras
sen. vokiečių: liut „tauta“ + ger „ietis“
Liudgina, Liudginas
iš Liudas: liud- (vokiška šaknis "liut" tauta) + gin- (lietuv. ginti) – „ginantis tautą“
Liudmila
slavų: milaja liudiam „meili žmonėms“
Liudvikas, Liudvika, Luida, Luidvina
sen. vokiečių: hlut „garsus“ + wig „kova“ – „garsi kova“
Liudvina
sen. vokiečių: liut „tauta“ + wini „draugė“ – „tautos draugė“
Liugailė
lietuvių: liu- (liautis) + gail- (gailas „stiprus“)
Liusė
trumpinys iš Liucija, Liucijus lotynų: „šviesa“
Liusjenas
prancūziškas Lucijus variantas iš lotynų: lux (lucis) „šviesa“, „šviesusis“.
Liustina
lotynų: lux (lucis) „šviesa“ – „šviesioji“
Liutauras, Liutavaras
1. sen. vokiečių: lut „tauta, liaudis“ + war- (warnen) „įspėti“ –„įspėjantis tautą“
Liutgarda, Liudgardas
se. vokiečių: liut „tauta“ + gard „apsauga“ – „tautos saugotojas, -a“
Liventas
iš turkų „gražus, dailus“
Liveta
iš Livija lotynų: oliv „alyvuogių medis“
Livija, Livijus
1. lotynų: „libietis, Libijos (Afrikoje) gyventojas“; 2. trumpinys iš Olivija lotynų oliv „alyvuogių medis“
Liza
trumpinys iš Elizabet (Elžbieta) hebrajų (sen. žydų): „prisiekiu dievu“
Lola
trumpinys iš ispanų Doloresa: „sopulingoji, kenčiančioji“
Lolita
trumpinys iš ispanų Doloresa: „sopulingoji, kenčiančioji“
Lorensas
švendų iš Lauras lotynų: lauras (medis), lauro lapai – pasiekimo ženklas, lauro lapais būdavo vainikuojami valdovai, sportininkai.
Loreta, Loretas
italų mažybinis iš Laura „lauro medis“. Ispanų mieste Lloret de Mar stovi Loretos vardo istoriją iliustruojanti skulptūra. Pagal graikų mitą: saulės dievas Apolonas papriekaištavo meilės dievui Erotui, kad tas nėra galingas. Norėdamas įrodyti savo galią, Erotas persmeigė Apoloną meilės strėle ir jis įsimylėjo nimfą Dafnę. Apolonas pradėjo persekioti Dafnę, kuri jo nekentė, mat Erotas ją buvo persmeigęs neapykantos strėle. Nepakentusi persekiojimų, Dafnė paprašė tėvo Poseidono, kad paverstų ją Lauro medžiu.
Loriana
angliškas Laura (Lora) variantas: „lauro medis“. Lauro lapais Graikijoje buvo vainikuojami daug laimėję žmonės; tai pagarbos simbolis
Lozorius
hebrajų (sen. žydų): „dievas padėjo“
Luiza, Luisa
ispanų: „moteris kovotoja, moteris kare“
Luizas, Luisas
ispanų: „kovotojas, kareivis“
Lukas
lotynų: „lukanietis, Lukanijos (Italijoje) gyventojas“
Luknė
Luknė - liet. vardas, kilęs iš upėvardžio. Luknės upelis teka šalia Kėdainių (netoli kaimas Paluknys).
Lukošius
iš Lukas lotynų: „lukanietis, Lukanijos (Italijoje) gyventojas“
Lukrecija, Lukrecijus
lotynų lucrum „nauda, turtas“
Luminata
ispanų: „apšviestoji, šviesioji“
Lunija
lotynų: luna „mėnulis“
Lurdes
baskų vardas iš vietovės pavadinimo. Sakoma, kad Lurdes mieste žmonėms apsireiškė mergelė Marija
Lygeda, Lygedas
lietuvių: ly- (lygti, lygus) + (ged- (gedėti „ilgėtis“)
Lymantas, Lymantė, Limantas, Limantė
lietuvių: ly- (lyg) + mant- (mantus „sumanus“) – „atrodantis kaip protingas“
Lynartas, Lynartė, Lynardas, Linardas
ly- (iš lyg) + nart- (nartus „atkaklus“) – „lyg ir narsus“

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 10,844 viso, 1 šiandien)