Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite “Ieškoti”. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 38 names in this directory beginning with the letter H.
Haidė
graikų: „kuklus, gerai išauklėtas“
Hamletas
anglų: „mėgstantis būti namie, namų žmogus“
Hana
trumpinys iš Joana (Johana) iš hebrajų (sen. žydų) : „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“
Hansas
Johanas trumpinys iš hebrajų (sen. žydų) : „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“
Harada
biblinis vardas: „didžiosios baimės šulinys“
Haris
trumpinys iš Haroldas skandinavų: har- „kariuomenė“ + baldan „valdyti“ – „valdantis kariuomenę“
Haroldas
skandinavų: har- „kariuomenė“ + baldan „valdyti“ – „valdantis kariuomenę“
Harpija
graikų: „svaidančioji“; graikų viesulo deivė, svaidantis žaibus, pyktį. Taip neretai vadinamos piktos moterys, tad šiuo vardu vadinti nevertėtų
Hektoras
graikų: „tvirtai laikantis“
Helbertas
germanų: „šviesus, garsus ir žymus“
Helė
trumpinys iš Helianta graikų: „pakalnutė“
Helena
Elena variantas – graikų: „šviesioji“
Helga
skandinavų: „sveika, laiminga“
Helianta
graikų: „pakalnutė“
Heliodoras
graikų: „saulės dovana“
Helmutas
sen. vokiečių: helm „šalmas, apsauga“ + muot „nusistatymas, nusiteikimas“
Henrieta
prancūzų iš Henrika sen. vokiečių heim „namai“ + richi „galingas“ – „namų galiūnė“
Henrika, Henrikas
sen. vokiečių heim „namai“ + richi „galingas vadovas“ – „namų valdovas“
Henris
trumpinys iš Henrikas sen. vokiečių heim „namai“ + richi „galingas vadovas“ – „namų valdovas“
Heraklis, Herkulis
graikų: „Heros šlovė“, Hera – graikų santuokos deivė; sen. graikų mitų didvyras, pagarsėjęs didele jėga
Heraldas
skandinavų: har- „kariuomenė“ + baldan „valdyti“ – „valdantis kariuomenę“
Herbertas
sen. vokiečių: heri „kariuomenė“ + beraht „garsus, žymus“
Herkus
trumpinys iš iš Henrikas sen. vokiečių heim „namai“ + richi „galingas vadovas“ – „namų valdovas“
Hermanas, Hermenas
sen. vokiečių: heri „kariuomenė“ + man „vyras“ – „kariuomenės vadas“
Hermiona, Hermina
iš vyriško vardo Hermis – sen. vokiečių: „kariuomenės vadas“ – heri „kariuomenė“ + man „vyras“; dievų pasiuntinys Hermis
Hermis
sen. vokiečių: „kariuomenės vadas“ – heri „kariuomenė“ + man „vyras“; dievų pasiuntinys Hermis
Herodotas
Bilbinis vardas: „herojaus, didvyrio sūnus“
Hiacinta, Hiacintas
graikų: hiacintas (augalas), graikų augalų dievas. Anot sakmės, vėjų dievas Zefyras pamilo gražuolį vaikiną Hiakintą, kuris buvo Apolono meilužis. Pavydėdamas jis pradėjo smarkiai pūsti ir Apolono mestą diską (kai šis mokė Hiakintą, kaip reikia svaidyti) nukreipė į Hiakinto galvą. Taip Hiakintui buvo praskelta galva ir jis žuvo. Toje vietoje, kur nutekėjo vaikino kraujas, Apolonas išaugino gėlę hiacintą.
Hilarija, Hilarijus
lotynų: „linksmas“
Hilda, Hildė
sen. vokiečių: „kova“ – „kovinga mergaitė“
Hiliaras, Hilaras
lotynų: „linksmas“
Hiliarijonas, Hiliarijonė
vedinys iš Hilarijus, Hilarija – lotynų: hilaris „linksmas“
Honorata, Honoratas
lotynų honoratus „gerbiamas, -a“
Honorijus
lotynų honor „garbė“
Horacijus
lotynų: „herojus, kuris saugojo Romą“
Hortenzija
lotynų „sodininkė“
Hubertas
sen. vokiečių: hugu „dvasia“ + beraht „garsus, žymus“
Hugonas
lotynų: „mąstytojas“

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 10,608 viso, 1 šiandien)