Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite “Ieškoti”. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 121 names in this directory beginning with the letter R.
Rachelė
hebrajų (sen. žydų): avelė
Rachmilas
Jerachmilas variantas hebrajų (sen. žydų): „dievo (Jahvės) mylimas“
Radė, Radys
trumpinys iš lietuvių Radminas ar Radvilas – rad- (rado)
Radegunda, Radegundas
sen. vokiečių: ragin „lemtis“ + gund „kova“ – „lemties kova“
Radislava, Radislavas
slavų: rad- (radi „dėl“) + slav- (slava „garbė“) – „kovojantis dėl garbės“
Radmila, Radmilas, Radmilė
lietuvių: rad- (rado) + mil- (meilus, pa-milti) – „radęs meilę“
Radolfas
sen. vokiečių: rat „patarimas“ + wulf „vilkas“ – „geras patarėjas“
Radvilas, Radvilė
rad- (rado) + vil- (viltis)
Radvydas, Radvydė
lietuvių: rad- (rado) + vyd- (iš-vydo) – „radęs ir išvydęs tiesą“
Rafaelė, Rafaelis
hebrajų (sen. žydų): „dievas pagydė“
Raigardas
lietuvių: vardas kilęs iš slėnio (šalia Druskininkų) pavadinimo.
Raima, Raimis
trumpinys iš Raimonda, Raimondas arba Raimunda, Raimundas – prancūziškas germanų kilmės vardas „lemties gynėjas, –a“
Raimonda, Raimondas
prancūzų iš germanų Raimundas „lemties gynėjas“
Raimundas, Raimunda
ragin „lemtis“ + munt „apsauga, gynėjas“
Rainoldas, Rainolda
germanų iš Reginaldas „valdantis lemtį“
Raitvilas, Raitvilė
lietuvių: rait- (raitas) + vil- (viltis)
Raivedys
lietuvių: „raitelių vedlys“
Raivydas
lietuvių: rai- (raiteliai) + vyd- (išvydo) – „regintis kaip vesti raitelius“
Ralfas
trumpinys iš Radolfas „patarimų vilkas“
Ramantas, Ramantė
lietuvių: ram-(ramus) + mant- (mantus „sumanus“)
Ramas
trumpinys iš Ramojus – lietuvių: ramus „ramaus būdo“
Ramazanas
Ramadhanas variantas – musulmonų: devintas mėnuo pagal musulmonų kalendorių (rugsėjis)
Raminta, Ramintas
lietuvių: ramus „ramaus būdo“
Ramojus
lietuvių: ramus „ramaus būdo“
Ramona, Ramonas
iš Romana, Romanas lotynų „romėnė, romėnas“
Ramūnas, Ramūnė
lietuvių: ramus „ramaus būdo“
Ramunė
lietuvių ramunė „gėlė“
Ramutė, Ramutis
lietuvių: ramus, rami – „ramaus būdo“
Ramvyda, Ramvydas, Ramvydė
lietuvių: ram- (ramus) + vyd- (iš-vydo) – „išvydęs ramybę“
Rapolas, Rapolė
hebrajų (sen. žydų): „dievas pagydė“
Rasa
lietuvių: rasa; lietuvių mitologijoje rasa – deivės Aušrinės karoliai ir perlai; Rasos šventė dabar sutapatinta su Joninėmis
Rasma, Rasmas, Rasmutė
trumpinys iš Erazmas, Erazma – graikų: „mylimas, pageidaujamas“
Rasuolė
lietuvių: rasa + -uol-
Rasvydas, Rasvydė
lietuvių: ras- (rasti) + vyd- (iš-vydo) – „radęs pažinimą, praregėjęs“
Rasvydė, Rasvydas, Rasvydė
lietuvių: ras- (rasa) + vyd-(iš-vydo) – „tyra kaip rasa, daug mačiusi“
Ratautas, Ratautė
lietuvių: rad- (rado) + taut- (tauta)
Raudvilas, Raudvilė
lietuvių: raud- (rauda, raudoti) + vil- (viltis) – „raudanti viltis“
Razma, Razmas
trumpinys iš Erazmas, Erazma graikų: „mylimas, pageidaujamas“
Rebeka
hebrajų (sen. žydų): „žavioji“
Reda
anglų „raudonplaukė“
Redanas
angų: red „raudonas“ – „raudonplaukis“
Redas
anglų „raudonplaukis“
Redmundas
sen. anglų: red „raudonas, raudonplaukis“ + munt „gynėjas“
Reganas, Regana
keltų: „karališkas, kilmingas“. V. Šekspyro pjesėje „Karalius Lyras“ Regana – Lyro dukra.
Regimaldas, Regimalda
germanų: ragin „lemtis“ + waltan „valdyti“ – „valdantis lemtį“
Regimantas, Regimantė
sen. vokiečių: ragin „lemtis“ + munt „apsauga“
Regina
lotynų: regina „karalienė“
Reginalda, Reginaldas
sen. vokiečių: ragin „lemtis“ + waltan „valdyti“
Regvalda, Regvaldas
germanų: „stiprus valdovas“
Reksas
lotynų: rex „karalius, valdovas“
Remigija
lotynų: „irklininkė“
Remigijus
lotynų: „irklininkas“
Renalda, Renaldas, Reinalda, Reinaldas, Reinolda, Reinoldas, Rinaldas, Rinalda
iš Reginalda sen. vokiečių: ragin „lemtis“ + waltan „valdyti“
Renata
lotynų renata „atgimusi“
Renatas
lotynų renatus „atgimęs“
Renoldas, Renolda
iš Reginalda sen. vokiečių: ragin „lemtis“ + waltan „valdyti“
Ričardas
anglų iš Rikardas „galingas, tvirtas“
Rikardas, Richardas
richi „galingas“ + hart „tvirtas, stiprus“
Rima, Rimas
lietuvių: rim- (rimti) – „ramaus būdo“
Rimantas, Rimantė, Rymantas, Rymantė
lietuvių: rim- (rimti) – „ramaus būdo“
Rimberta, Rimbertas
sen. vokiečių: ragim „lemtis“ + beraht „garsus, žymus“
Rimdaugas, Rimdaugė
lietuvių: rim- (rimti) + daug- (daug) – „turintis daug ramybės“
Rimgailas, Rimgailė
lietuvių: rim- (rimti) + gail- (gailas „stiprus“) – „ramus ir stiprus, ištvermingas“
Rimgaudas, Rimgaudė
lietuvių: rim- (rimti) + gaud- (gaudyti)
Rimkantas, Rimkantė
lietuvių: rim- (rimti) + kant- (pa-kantus, kantrus) – „ramus ir kantrus“
Rimtas
trumpinys iš Rimtautas lietuvių: rim- (rimti) + taut- (tauta)
Rimtautas, Rimtautė
lietuvių: rim- (rimti) + taut- (tauta)
Rimutė, Rimutis
iš Rima, Rimas lietuvių: rim- (rimti) – „ramaus būdo“
Rimvaldas, Rimvaldė
lietuvių: rim- (rimti) + vald- (valdyti) – „ramiai valdantis“
Rimvilė
lietuvių: rim- (rimti) + vil- (viltis)
Rimvyda, Rimvydas, Rimvydė
lietuvių: rim- (rimti) + (iš-vydo)
Ringailas, Ringailė
lietuvių: rin- iš rim- (rimti) + gail- (gailas „stiprus, smarkus“) – „ramus ir stiprus“
Ringaudas, Ringauda, Ringaudė
lietuvių: rin- iš rim- (rimti) + gaud- (gaudyti) – „rimtį gaudantis, ramybės trokštantis“
Rita
italų trumpinys iš Margarita graikų: „perlas“
Riva
lotynų: „atgauta stiprybė“
Rivija
iš Riva – lotynų: „atgauta stiprybė“
Roberta, Robertas
sen. vokiečių: hrod „garbė“ + beraht „garsus, žymus“
Robinas
angliškas variantas iš Robertas sen. vokiečių: hrod „garbė“ + beraht „garsus, žymus“
Rodrigas
ispanų: „žymus valdytojas“
Rojus
1. lietuvių: rojus – pirmųjų žmonių Ievos ir Adomo gyvenamoji vieta, kol jų už nuodėmę neišvarė į Žemę. Lietuvoje, Ignalinos raj. yra Rojaus kaimas 2. anglų Roy iš keltų: „raudonplaukis“
Rokas
1. sen. vokiečių: rohon „kautynių šauksmas“ + waltan „valdyti“; 2. anglų: rock „uola“
Roksana
persų: „tyra, skaidri kaip aušra“
Roksolana
persų: „tyra, skaidri kaip aušra“
Rolanda, Rolandas
prancūzų: hruod „garbė“ + lant „kraštas“
Roma
trumpinys iš Romana ar Romualda
Romana, Romanas, Romanė, Romenas, Romena
lotynų „romėnė, romėnas“
Romas
trumpinys iš Romanas ar Romualdas
Romeo
italų: „piligrimas iš Romos“; V. Šekspyro pjesėje „Romeo ir Džuljeta“ įsimylėjęs jaunuolis
Romualda, Romualdas
sen. vokiečių: hruom „garbė“ + waltan „valdyti“
Romula, Romulas
gaikų „jėga“; Romos įkūrimo herojaus vardas
Romulė
gaikų „jėga“
Rona
hebrajų (sen. žydų): „mano džiaugsmas“
Ronalda, Ronaldas
sen. vokiečių: „valdantis lemtį“
Roneta
mažybinis iš Rona – žydų: „mano džiaugsmas“
Rosita, Rozita, Rasita
lotynų: rosa „rožė“ -it- (mažybinė priesaga) – „rožytė“
Rosvaldas
germanų: „galingas arklys“
Rovena, Rovenas
anglosaksų: „baltaplaukis, skaisčiaveidis, malonus“
Rozalija
italų iš lotynų rosa „rožė“ + -ij- (mažybinė priesaga)
Rozalinda
ispanų: „graži rožė“
Rožė
lietuvių: rožė (gėlė)
Rozina
italų iš lotynų rosa „rožė“ -in- (mažybinė priesaga)
Rudolfas
sen. vokiečių: hruod „garbė“ + wulf „vilkas“
Rufas, Rufilė
lotynų: rufus „rudaplaukis“
Rufina, Rufinas
lotynų: rufus + -in- „rudaplaukis“
Rugilė
lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
Rugilija
mažybinė Rugilė forma iš lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- +ij- – „rugių mergaitė“
Rupertas
robertas variantas – sen. vokiečių: hrod „garbė“ + beraht „garsus, žymus“
Ruslanas, Ruslamas
arabų: „liūtas“
Rusnė
lietuvių: iš upėvardžio Rusnė (Žemaitijoje)
Rūstenis
lietuvių: rūstus „griežtas, rimtas“
Rūstis
lietuvių: „rūstus“
Rūstis, Rustis, Rustė
lietuvių: „rūstus“
Rūta
lietuvių: rūta (darželio gėlė, simbolizuojanti nekaltybę); 2. hebrajų (sen. žydų) ruth „draugė“
Rūtenė, Rūtenis
lietuvių: rūta „darželio augalas“ (lietuvių kultūroje – tyrumo, nekaltybės simbolis)
Rūtenis, Rūtenė, Rūtenis
hebrajų (sen. žydų) ruth „draugas“
Rūtilė
iš lietuvių: rūta „darželio augalas“ (lietuvių kultūroje – tyrumo, nekaltybės simbolis), su mažybine priesaga -il-
Rykantas, Rykantė, Rikantas, Rikantė
lietuvių: rik- (rikiuoti „tvarkyti“) + kant- (pa-kantus, kantrus) – „kantrus ir tvarkingas“
Rymanta, Rymantas
lietuvių: rim- (rimti, rimo) + mant- (mantus „sumanus“) – „protinga ramybė, sumani tyla“
Rytautas, Rytautė
lietuvių: ryt- (rytas) + taut- (tauta) – „tautos rytas, prabudimas“
Rytis, Rytė
lietuvių rytas
Rytys
lietuvių: „rytinis“

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 10,887 viso, 1 šiandien)