Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite “Ieškoti”. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 258 names in this directory beginning with the letter A.
Abdonas
hebrajų (senovės žydų) „tarnas“
Abigailė
hebrajų (sen. žydų) – „tėvo džiaugsmas“
Abrahimas
arabų: „liaudies tėvas“
Abraomas
hebrajų (senovės žydų) „išaukštintas tėvas“
Achilas
graikų: „belūpis“
Ada, Adas
trumpinys iš Adomas – hebrajų (senovės žydų) „žmogus“
Adaira, Daira
škotų: „iš ąžuolo drevės“
Adalbertas, Adalberta
senovės vokiečių: adal „kilmingas“ + beraht „spindintis, žymus“
Adauktas
lotynų: adauctus: „padidintas, padaugintas“
Adelaidė
senovės vokiečių: „kilmingoji“
Adelė
senovės vokiečių: „kilmingas“
Adelija
senovės vokiečių: „kilmingas“ mažybinė priesaga –ij
Adelina
senovės vokiečių: „kilmingas“ + mažybinė priesaga -in
Adelita
senovės vokiečių: „kilmingas“ + mažybinė priesaga -it
Adeodatas
graikų: „padovanotas“
Adolfa, Adolfas
senovės vokiečių: adal „kilmingas“ + wolf „vilkas“
Adolfina
senovės vokiečių: adal „kilmingas“ + wolf „vilkas“ + mažybinė priesaga -in
Adolis
senovės vokiečių: adal „kilmingas“
Adomas
hebrajų (senovės žydų): „žmogus“
Adonis
finikiečių: „viešpats“
Adrianas, Adriana, Adrijanas, Adrijana, Adrijonas, Adrijona
lotynų: „tamsus“; vardas kilęs iš Adrijos jūros pavadinimo, turint omenyje žmogų, gyvenantį prie Adrijos jūros „adrijietis“
Adrijus, Adrija
trumpinys iš Adrionas, Adriona – lotynų: Adrianus „adrijietis, Adrijos miesto Italijoje gyventojas“
Aelita
iš Ahelija hebrajų (sen. žydų): „kvėpavimas“
Afra
1. musulmonų: „balta“; 2. hebrajų (sen. žydų): „patelė“
Afroditė
graikų meilės deivė
Agapitas
graikų agape „dangiška meilė“ + -it – „mylimas“
Agata, Agatas
graikų: „geras (-a), kilnus (-i)“
Agatonas
graikų: agathon „gėris, gerumas“
Agedas, Ageda
graikų: ago „eiti, vesti“ – „vedantis“
Agėjus
lotynų: ago „veikiu“ – „aktyvus, veiklus“
Agilas, Agilė, Aigilė
lotynų: „erelis“
Agna
lietuvių: agni „judri, guvi“
Agnė, Agnetė, Agnietė, Agnesė, Agnesa
graikų: „tyra, skaisti“
Agnija, Agnijus
1. lietuvių agnus „judrus“ 2. graikų: agnus „tyras, skaistus“
Agnius
graikų: „tyras, skaistus“ arba lietuvių: agnus „judrus, guvus“
Agota
graikų: „gera, kilni“
Agrikola
lotynų: „žemdirbys“
Agripina
lotynų: „gimusi kojomis į priekį“
Aida
1. iš vyriško vardo Aidas – lietuvių „aidas“; 2. arabų: „malonė, nauda“
Aidanas, Aidonas
keltų, airių: „ugnis“
Aidas
lietuvių „aidas“
Aidė, Aidis
lietuvių „aidas“
Aina
1. latvių: „peizažas“; 2. švedų: „džiaugsmas“
Ainis, Ainė
lietuvių: ainis „palikuonis“
Aira, Airė, Airis
hebrajų (sen. žydų): „žiedas“
Airida, Airidas, Airidė
iš Airis hebrajų (sen. žydų): „žiedas“
Airina, Airinė
hebrajų (sen. žydų): airis „žiedas“
Airinga, Airingas, Aringas, Aringa
anglų: „akies žiedas“
Airūnas, Airūnė
mažybinis iš Airas, Aira hebrajų (sen. žydų): „žiedas“
Aistė, Aistis
iš baltų genties pavadinimo „aistis, aisčiai“
Aitvaras
lietuvių: aitvaras 1. „mitinė būtybė, nešanti turtus“, 2. skraidantis žaislas
Aiva
1. vardo Ieva variantas (plg. Iva) – hebrajų (sen. žydų): „gyvybinga, gyvenimo davėja, motina“; 2. (slavų): svarainis (saldžiarūgštis vaisius)
Aivaras
skandinavų: „šaudantis iš lanko“
Akselis
skandinavų: „taikos tėvas“
Akvilas, Akvilė
lotynų: „erelis“
Akvilija, Akvilijus
lotynų: „erelis“
Akvilina, Akvilinas
lotynų: „ereliška, ereliškas“
Ala, Alla
slaviškas vardas iš sen. graikų: „atgimimas“
Alanas, Alenas, Elonas, Elanas
keltų: „santaika“
Alanta
lietuvių iš upėvardžio Alanta (Molėtai); sen. lietuvių alėti – linksmai tekėti, bėgti
Alantas
lietuvių iš upėvardžio Alantas (Kartena); sen. lietuvių alėti – „linksmai tekėti, bėgti“
Alba, Albas
trumpinys iš Albina, Albinas lotynų: „balta, -as; skaisti, -us“
Alberta, Albertas
senovės vokiečių: adal „kilmingas“ + beraht „spindintis, žymus“
Albertina, Albertinas
senovės vokiečių: adal „kilmingas“ + beraht „spindintis, žymus“
Albina, Albinas
lotynų: „balta, -as; skaisti, -us“
Albrechtas
senovės vokiečių: adal „kilmingas“ + beraht „spindintis, žymus“
Albutas, Albutė
lietuvių: al- (aliai vienas „kiekvienas“) + but- (būti) – „kiekvienam esantis, -i“
Alda, Aldas
trumpinys iš Aldona, Aldonas – baltarusių: Aldonia iš graikų eudokia „palankumas, maloningumas“
Alditas, Aldita
mažybinis Aldas, Alda (Aldonas, Aldona) variantas – iš graikų: „palankumas, maloningumas“
Aldona, Aldonas, Aldutė
baltarusių: Aldonia iš graikų eudokia „palankumas, maloningumas“
Aldvinas, Aldevinas
anglosaksų: „gynėjas“
Aleksandra, Aleksandras, Saša, Sania, Šurikas
graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“
Aleksandra, Aleksandras, Saša, Sania, Šurikas, Saša
graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“
Aleksas, Aleksė
trumpinys iš Aleksandra, Aleksandras – graikų alekso „saugoti, ginti“ – „gynėjas“
Aleksėjus
slaviškas vardas iš graikų: alekso „ginti, saugoti“
Aleksys
graikų: alekso „ginti, saugoti“
Alfa, Alfas, Alfara, Alfaras
graikų: „pirmagimis, pirmagimė“; alfa – pirmoji graikų abėcėlės raidė
Alfonsa, Alfonsas
senovės vokiečių: adal „kilmingas, kilnus“ + funs „karštas, ūmus“
Alfonsina, Alfonija
senovės vokiečių: adal „kilmingas, kilnus“ + funs „karštas, ūmus“ – „kilminga, karšto būdo“
Alfreda, Alfredas
senovės germanų: alf „elfas“ (mitinė būtybė) + rad „patarimas“
Alfridas
anglų: „išmintingas, gudrus“
Algauda, Algaudas, Algaudė
lietuvių: al- (aliai vienas) + gaud (gaudyti) – „visus gaudantis, -i“
Algė, Algis
trumpiniai iš Algimantas, Algimantė arba Algirdas, Algirdė arba Algvilas, Algvilė
Algedas, Algedė
lietuvių: al- (aliai vienas) + ged- (gedėti „ilgėtis“) – „visų gedimas, pasiilgstamas, -a“
Algimantas, Algimantė
lietuvių: alg- (alga „atlyginimas, atpildas“) + mant- (mantus „sumanus“, manta „turtas“)
Algina, Alginas, Alginė
lietuvių: al- (alei vienas „kiekvienas“) + gin- (ginti) – „visus ginantis“
Algintas, Alginta, Algintė
lietuvių: al- (aliai vienas) + gin- (ginti) – „visus ginantis, -i“
Algirda, Algirdas, Algirdė
lietuvių: al- (aliai vienas) + gird- (girdėti, girdas „žinia, gandas“) – „visa girdintis, -i“
Algita, Algitas
variantas iš Algirdas, Algirdė lietuvių: al- (alei vienas „kiekvienas“) + gin- (ginti) – „visus ginantis“
Algmina, Algminas
lietuvių: al- (aliai vienas) + min- (minėti) – „visų minimas, -a“
Algvilas, Algvilė
lietuvių: alg- (alga „atpildas, atlyginimas“) + vil- (viltis) – „atpildo besiviliantis, -i“
Alicija
prancūzų trumpinys iš Aleksandra arba Elizabeth (Elžbieta)
Alida
lotynų: „sparnuota, greita“
Alija, Alijus
hebrajų: „pakylėtas, -a“
Alina
arabų: „puikioji“
Aliodija
prancūzų: „vieversėlis“
Aliona
rusiškas vardas iš Elena – graikų: „šviesioji“
Alisa
anglų iš Eliza, kuri yra trumpinys iš Elzbieta hebrajų (sen. žydų): „prisiekiu dievu“
Alius
1. Vardas, susiformavęs kaip vardų Aloyzas, Albinas, Alfonsas trumpinys 2. hebrajų: „pakylėtas“
Alkanta, Alkantas
lietuvių: al- (aliai vienas) + kant- (pakantus, kantrus) – „visiems pakantus, -i “
Alkas
lietuvių: alkas „šventa giraitė, aukų kalnas, aukojimo vieta“
Alkis
lietuvių: alkas „šventa giraitė, aukų kalnas, aukojimo vieta“
Alkmena, Alkmenas
sulietuvintas prūsų: alk- (alkas „šventa giraitė, aukojimo vieta“) + men (minėti)
Alma, Almas, Almutis
lotynų: „maitinanti, -is; palaimą teikianti, -is“
Almana, Almanas
lietuvių: al- (aliai vienas) + man- (manyti, sumanus) – „visa išmananti, -is“
Almanta, Almantas, Almantė
lietuvių: al- (aliai vienas) + mant- (mantus „sumanus“, manta „turtas“) – „visa išmananti, -is“
Almė, Almis
lietuvių trumpinys iš Almana, -as; Almanta, -as; Alminė, -as
Almeda, Almedas
lietuvių: al- (alei vienas „kiekvienas) + med- (medė „giria“) – „visus žinantis girioje, girininkas“
Almilas, Almilė
lietuvių: al- (aliai vienas) + mil- (pamilti) – „visų mylimas, -a“
Almina, Alminė, Alminas
lietuvių: al- (aliai vienas) + min- (minėti) – „visų minima, -as“
Alminta, Almintas, Almintė
lietuvių: al- (aliai vienas) + min- (mint, mintis) – „visų minima, -as“
Alna
lietuvių: iš upėvardžio Alna buvusiuose Rytprūsiuose
Alodija, Alodijus, Elodija, Elodijus
anglosaksų: „turtinga, -as“
Alonas, Alona
hebrajų (sen. žydų): „ąžuolas“
Alondra
ispaniškas Aleksandra variantas iš graikų „saugotoja, gynėja“
Aloyza, Aloyzas
germanų: „visa išmanantis“
Alsa
iš upės pavadinimo Alsa lietuvių: alsi „sunki, varginanti“
Altautas, Atauta, Atautė
lietuvių: al- (aliai vienas „kiekvienas“) + taut- (tauta)
Aluona
lietuvių iš upėvardžio Aluona (Josvainiai)
Alva, Alvė, Alvas, Alvys, Alvis
lietuvių trumpinys iš Alvyda, -as arba Alvilė, -as
Alvesta
iš Vesta graikų: hestia „namų židinys“; graikų namų židinio ir ugnies deivė.
Alvilas, Alvilė
ietuvių: al- (alei vienas „kiekvienas“) + vil- (viltis) – „visų viltis“
Alvinas, Alvina
germanų: „kilnus draugas“
Alvita, Alvitas
lotynų: vitalus „gyvas, gyvybingas, linksmas“
Alvydas, Alvyda, Alvydė
lietuvių: al- (aliai vienas) + vyd (prūsiškai widdai „matė“, lietuviškai išvydo) – „visa matantis“
Alvyra, Alvyras
germanų: „apsauga, saugotoja, -as“
Amalija, Amelija
senovės vokiečių: „kova“
Amanda, Amandas
lotynų „mylėtina, -as“
Amarilė
graikų „gaivus šaltinis“
Ambraziejus
graikų: „nemirtingas“
Amelita
lotynų: „darbšti, juodadarbė“
Aminta
graikų: „apginta“
Amūras
lotynų: amor „meilė“; senovės romėnų meilės dievas, atitinkantis graikų Erotą
Ana, Anna, Ania, Anita, Aneta, Anikė
rusiškas vardas iš hebrajų (sen. žydų): „dievo malonė“ arba „maloni“
Anakletas
graikų: „pašauktas“
Ananda, Anandas
hindi kalba: „palaima“. Indijos budistų tikėjime – Budos pusbrolis
Anastasas, Anastasija
graikų: „prisikėlęs, prisikėlusi“
Anastazas, Anastazija, Anastazijus
graikų: „prisikėlęs, prisikėlusi“
Anatolijus, Anatolija
graikų: „laimingas, -a; džiaugsmingas, -a“
Ancė, Ancelė
iš graikų Aniceta – „nenugalima“
Andrė, Andrius
graikų trumpinys iš Andrėja, Andriejus
Andrėja, Andriejus, Andrejus, Andreta
graikų: „vyriška, -as; drąsi, -us“
Andromeda
graikų: „šiaurinė žvaigždė“; graikų mitologijoje – Etiopijos princesė, Persėjo žmona
Andžėjus, Andžiejus, Anžėjus
lenkiškas Andriejus variantas iš graikų: „vyriškas“
Anelė, Anelius, Anielė, Anielius
graikų: „pranešėja, -as“ (iš Angelė, Angelius)
Angelas, Angelė, Angelius, Angelina, Angelija
graikų: „pranešėja, -as“
Angerona
lotynų: „skausmo deivė“
Aniceta, Anicetas
graikų: „nenugalima, -as“
Ankantas
lietuvių: an- (prielinksnis ant) + kant- (kantrus)
Antanas, Antanė, Antonas, Antonijus
graikų: antius „laimingas, džiaugsmingas“
Antanas, Antanė, Antonas, Antonijus, Antonijus, Antonija, Antonio
graikų: antius „laimingas, džiaugsmingas“
Antanina, Antonina, Antoninas
graikų: antius „laimingas, džiaugsmingas, -a“
Antas
trumpinys iš Antanas – graikų: antius „laimingas, džiaugsmingas“
Antėjas, Antėjus
graikų: antius „laimingas, džiaugsmingas, -a“ ; sen. graikų herojus, jūrų dievo Poseidono ir žemės deivės Gėjos sūnus, nenugalimas tol, kol liečia savo motiną žemę. Heraklis jį nugalėjo atplėšdamas nuo žemės
Antosė
graikų: antius „laiminga, džiaugsminga“
Anupras
egiptiečių: „šventasis jautis“
Anys
trumpinys iš Anakletas arba Anastazas
Anžela, Andžela, Anželina, Andželina, Andželika, Anželika
lietuviškas atitikmuo Angelė iš graikų: „pranešėja, -as“; angelas – tarpininkas tarp dievo ir žmogaus
Anzelmas, Anzelma, Anzelmutė
senovės vokiečių: ans „dievas“ + helm „šalmas“ – „dievo šalmas“
Anzelmina, Anzelminas
senovės vokiečių: ans „dievas“ + helm „šalmas“ – „dievo šalmas“ + mažybinė priesaga -in
Apoferijus, Apoferija
lotynų: „Apolono ginklanešis“ (Apolonas – romėnų ir graikų saulės dievas, menų globėjas)
Apolinaras, Apolinarija
lotynų: „apoloniškas, -a“ (Apolonas – romėnų ir graikų saulės dievas, menų globėjas)
Apolonas
romėnų ir graikų saulės dievas, menų globėjas Apolonas
Apolonijus, Apolonija, Apolonijas
lotynų: „priklausantis Apolonui“ (Apolonas – romėnų ir graikų saulės dievas, menų globėjas)
Aramis
prancūzų: „ambicingas ir religingas “, išpopuliarėjo iš Diuma knygos „Trys muškietininkai“
Aras
lietuvių: „erelis“
Arbutas
lietuvių ir prūsų: ar- (ar „taip pat, irgi“) + but- (būti) – „esantis, egzistuojantis“.
Archeris
lotynų: „šaulys“
Archibaldas
germanų: „drąsus ir teisingas“
Arėjas, Arijus
graikų: Ares – graikų karo dievas
Aretas, Aretė
Biblinis vardas: „malonus, paslaugus“
Argas, Argus
graikų: „šviesių akių, visa matantis“
Argauda, Argaudė, Argaudas
lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + gaud- (gaudyti) – „gaudančioji, -ysis“
Arginta, Argintė, Argintas
lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + gin- (ginti) – „gynėja, -as“
Ariadnė
lotynų: „šventa, tyra“. Graikų mitologijoje Ariadnė išvedė Tesėją iš Kretos labirinto
Ariana, Arijana
lotynų: „šventa“.
Arianas, Ariandas
anglosaksų: „sidabras, turtas“
Arielė, Arielis, Arielius, Arijielė
hebrajų (sen. žydų): „dievo liūtas“, biblinis vardas
Arifas
arabų: „daug žinantis, žiniuonis“
Arimantas, Arimantė
lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + mant- (mantus „sumanus“) – „irgi protingas, -a“
Aristida, Aristidas
graikų: „geriausia, -as; kilminga, -as“
Aristotelis
graikų: aristo – „geriausia, -as; kilminga, -as“
Arkadijus
graikų: „arkadietis, Arkadijos gyventojas“
Armandas
sen. vokiečių: „kareivis, karo vyras“
Armantas, Armantė
lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + mant- (mantus „sumanus“) – „irgi protingas, -a“
Armida, Armidas
lotynų: „ginkluotasis“
Arminas, Arminė
lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + min- (minėti) – „irgi minimas, -a“
Armondas, Armonda
germanų: arn „erelis“ + munt „apsauga, gynėjas“ – „ginantis drąsiai kaip erelis“
Arnas, Arnis
senovės vokiečių: „erelis“
Arnita, Arneta
mažybinis Arna iš lotynų: „erelis“
Arnoldas
senovės vokiečių: arn- „erelis“ + waltan „valdyti“
Arnulfas, Arnulpas
senovės vokiečių: arn- „erelis“ + wulf „vilkas“
Aronas, Arona
švedų: „šviečiantis, -i; spinduliuojantis, -i“
Artautas, Artautė
lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + taut- (tauta) – „irgi už tautą“.
Artekas
keltų Artūras variantas: „lokys“
Artemidė
graikų miškų, gyvulių ir medžioklės deivės vardas
Artiomas
slaviškas Artūras variantas iš keltų: „tvirtas lokys, stiprus kaip lokys“
Artūras
keltų: „tvirtas lokys, stiprus kaip lokys“
Arūnas, Arūnė
lietuvių: aras „erelis“ + -ūnas. Senąja sanskrito kalba „arun“ reiškia „aušra, deivė-saulės vežėja“.
Arvaida, Arvaidė, Arvaidas
sulietuvintas prūsų: ar- (ar „taip pat, irgi“) + vaid- (vaidytis, vaidentis „rodytis“)
Arvalda, Arvaldė, Arvaldas
sulietuvintas prūsų: ar- (ar „taip pat, irgi“) + vald- (valdyti)
Arvila, Arvilė, Arvilas
lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + vil- (viltis)
Arvyda, Arvydas
lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + vyd (prūsiškai widdai „matė“, lietuviškai išvydo)
Arvystas, Arvystė
lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + vyst- (iš-vysti, iš-vysta)
Ašmantas, Ašmantė
lietuvių: aš- (až, ažu „užu“) + mant- (mantus „sumanus“) – „už sumanumo, proto ribų“
Asta
iš Anastazija graikų: „prisikėlęs, prisikėlusi“
Asterija, Asterijus
graikų „žvaigždiška, žvaigždiškas“
Astijus
graikų: „miestas“
Astra
trumpinys iš Astrida skandinavų: ans „dievas“ + rida „joti“ – „dievo jojimas“
Astrida
skandinavų: ans „dievas“ + rida „joti“ – „dievo jojimas“
Ašvilas, Ašvila
lietuvių: aš- (až, ažu „užu“) + vil (viltis) – „už vilties ribų“
Ašvyda, Ašvydas
lietuvių: aš- (až, ažu „užu“) + vyd (prūsiškai widdai „matė“, lietuviškai išvydo)
Atalija
graikų: „atlietė, Atalijos miesto Mažojoje Azijoje gyventoja“
Atanazas
graikų: „nemirtingumas“
Atėnė
graikų: graikų išminties deivė Atėnė
Atlanta, Atlantas
graikų: „medžiotojas“. Atlantas – graikų mitologijoje titanas, nusikaltęs dievams ir Dzeuso įsakymu turėjęs virš galvos iškelęs laikyti dangaus skliautą (todėl dabar atlantais architektūroje vadinamos vyrų skulptūros, laikančios balkonus).
Aubartas, Aubartė
sulietuvintas prūsų: au (prūsiškai „be, nuo, šalin“) + bart- (barti) – „be barnių“
Audangas, Audangė
prūsų: au (prūsiškai „be, nuo, šalin“) + dang- (dang-intis „greitai bėgti“) – „greitai šalin bėgantis, -i“
Audinga, Audingas, Audingė
sulietuvintas prūsų: au (prūsiškai „be, nuo, šalin“) + ding- (dingoti „nujausti, numanyti“) – „nujaučiantis, -i“
Audra, Audrė, Audrius
lietuvių: „audra“
Audrinas, Audrūnė
lietuvių: „audra“ + priesagos
Audronė, Audronius, Audronis, Audrona, Audronija
lietuvių: „audra“ + priesagos
Augantas, Augantė
lietuvių: augus, -i „augalotas, -a; aukštas, -a“
Augė, Augis
lietuvių: augus, -i „augalotas, -a; aukštas, -a“
Augeda, Augedas
lietuvių: au (prūsiškai „be, nuo, šalin“) + ged- (gedauti, gedėti „ilgėtis“)
Augenis, Augenė
lietuvių: augus, -i „augalotas, -a; aukštas, -a“
Augmantas, Augmantė
lietuvių: aug- (augti) + mant- (mantus „sumanus, protingas“) – „augantis ir protingas“
Augmilas, Augmilė
lietuvių: aug- (augti) + mil- (pa-milti) – „augantis ir mylimas“
Augmina, Augminas
lietuvių: aug- (augti) + min- (minėti) – „augantis ir minimas“
Augraudas, Augraudė
lietuvių: aug- (augti) + graud- (graudus reikšme „smarkus, rūstus“) – „augantis smarkuolis“
Augtarė, Augtaris
lietuvių: aug- (augti) + tar- (tarti)
Augūna, Augūnas, Augūnė
lietuvių: augus „augalotas, didelis“
Augusta, Augustas, Augustė
lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
Augustina, Augustinas
lotynų: „didžiai garbingas, didingas“ + -in-
Augutė, Augutis
lietuvių: augus, -i „augalotas, -a; aukštas, -a“ + mažybinė priesaga -ut-
Augvilas, Augvilė
lietuvių: aug- (augti) +vil- (viltis)
Augvinas
lietuvių: aug- (augti) + vin- (baltų vaina „priežastis, kaltė“)
Augvyda, Augvydas
lietuvių: aug- (augti) + vyd- (iš-vydo)
Auksė, Auksys
lietuvių: „auksinė, auksinis“
Auksuolė
lietuvių: „auksinė“
Auktumas
lietuvių: auktus „aukštas“
Aumantas, Aumantė
lietuvių: au (prūsiškai „be, nuo, šalin“) + mant- (mantus „sumanus“)
Aura, Aurė, Aurys
lotynų trumpinys iš Aurelija, Aurelijus „auksinė, auksinis“
Aurėja
lotynų: aurea „auksinė“
Aurelija, Aurelijus, Aurita, Aurela
lotynų: „auksinė, auksinis“
Aurika
moldavų: „paauksuota“.
Aurikijus, Aurikija
germanų: „kilmingas vadovas“
Aurimas, Aurimė
lietuvių: au (prūsiškai „be, nuo, šalin“) + rim- (rimti, rimo)
Aurora
sen. graikų deivės Aurora vardas; „ryto aušra“
Aušdangas, Aušdangė
prūsų: au (prūsiškai „be, nuo, šalin“) + dang- (dang-intis „greitai bėgti“) – „greitai šalin bėgantis, -i“
Ausma
lietuvių: „audėja; darbšti, krupšti kaip audėja“ (plg. austi)
Aušra, Aušrė, Aušrys, Aušrius
lietuvių: aušra „tyra, -as kaip aušra“
Aušrinė
lietuvių: „aušra“ + -inė, mitologinės lietuvių pagonių grožio dievaitės vardas
Aušrūna, Aušrūnas
lietuvių: „aušra“ +-ūn- – „tas, kuris tyras, gaivus kaip aušra“
Austė
trumpinys iš lietuvių Austėja: aust- (austi, austas) + -ėja „audėja“
Austėja, Austinėja
lietuvių: aust- (austi, austas) + -ėja „audėja“ . Šiuo vardu buvo vadinama ir senovės lietuvių tikėjimo deivė - bičių globėja.
Austra
lietuvių: austi – „audėja“
Aušvyda, Aušvydė, Aušvydas
lietuvių: auš- (aušti) + vyd- (prūsiškai widdai „matė“, lietuviškai iš-vydo) – „su aušra išvydęs, -usi“

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 10,608 viso, 1 šiandien)