Kodėl dideli vaikai „sėdi ant sprando“ tėvams?

Kodėl dideli vaikai „sėdi ant sprando“ tėvams?

Neretai tėvai, iki pat gyvenimo pabaigos, arba išlaiko savo vaikus, arba teikia jiems svarią materialinę pagalbą. Ir dar padeda namų ūkyje, rūpinasi sukūrimu buitinių sąlygų, apsiima rūpintis anūkais (kai kada didesne dalimi) ir sprendžia kitas įvairias problemas. Tėvams, vaikai ir toliau išlieka maži, netgi tais atvejais, kuomet jie tampa pilnamečiais bei savarankiškais. T.y. balsuoti jie…

Kokia senelių rolė auklėjant vaikus

Kokia senelių rolė auklėjant vaikus

Šeima – tai ne tik tėvai ir vaikai. Didesnė ar mažesnė rolė joje skirta seneliui ir senelei, o kartais ir kitiems artimiesiems. Nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena kartu, ar ne, jų poveikio vaikams negalima atmesti. Pirmiausia, reikėtų pasakyti apie pagalbą, kurią suteikia senelis ir senelė šiandien prižiūrėdami vaikus. Jie rūpinasi vaikais, kol tėvai dirba,…

Kodėl vaikai kalba per miegus?

Kodėl vaikai kalba per miegus?

Už nugaros nepaprasta diena su įdomiais ir svarbiais įvykiais. Jūs paguldėte vaiką miegui, tačiau jis vis niekaip negali užmigti. Jūs stengiatės visaip jį įkalbinėti, kažką jam pažadate, padainuojate dainelę, pasekate pasaką ir t.t.. Galų gale jis užmiega, o jūs patyliukais išeinate iš kambario – juk liko nepadaryta begalės darbų. Pabaigusi darbus ir eidama gulti, dar…

Kodėl vaikas rodo liežuvį?

Kodėl vaikas rodo liežuvį?

Vaikas rodo liežuvį. Pirmoji reakcija – jis erzinasi. Tuomet liežuvio rodymas turi atitikti eilę sąlygų ir iššaukti tam tikrus jausmus. Pirmiausia, kada vaikas erzinasi, jis ne tik rodo liežuvį, bet ir kartoja, savo pasirinkto objekto, žestus, žodžius, mimikas. Liežuvis tik sustiprina, užtvirtina pirmykščius veiksmus. Antra, erzinantysis siekia, kad tarp jo ir objekto būtų atstumas, ir…

Vyresnysis ir jaunėlis: Kaip padaryti, kad vaikai draugautų?

Vyresnysis ir jaunėlis: Kaip padaryti, kad vaikai draugautų?

Paruošti savo pirmagimį, naujo mažylio atsiradimui namuose, ne tokia jau lengva užduotis, kaip gali pasirodyti iš pradžių. Tai, kad vaikai – vienas kitam artimi žmonės, visiškai nereiškia, kad tarp jų staiga įsiliepsnos gilus prisirišimas ir stipri broliška – seseriška meilė. Tą meilę reikia ugdyti, skatinti, puoselėti ir auginti. Kaip tai padaryti? Jeigu vaikas nuo pat…