Vaiko mankšta

1. Gandras lekia. Išskėstomis į šalis rankomis lėtai plasnoti ir bėgti smulkiais žingsniais.

2. Gandras ieško v a r l i ų. Eiti, aukštai keliant kojas ir kas trečią žingsnį pasilenkti.

3. Varlės šokineja. Šokineti kaip varlės, keturiomis pasiramsčiuojant.

4. Gandras atsistojo. Liepti vaikams pastoveti ant vienos kojos taip, kaip gandras stovi, visai ramiai. Тą patį padaryti ant antros kojos.

5. Suptis supynėse. Atsisėst turkiškai. Pasiimt rankomis už kojų pirstų ir suptis pirmyn, atgal.

6. Varlės traukia virvę. Vaikai sustoja poromis. Kiekviena pora gauna po virvelę.
Dabar vienas vaikas turi traukti virvę į savo pusę, antras — į savo. Kuris pertrauks draugą savo pusėn?

7. Gandras neša varles. Du vaikai atsitūpia. Vienas pasiima už vieno virvės galo, antras už antro. Kiti du vaikai, paėmę už vir­vės vidurio, megina tupinčius traukti. Paskui pasikeičia vietomis.

8. Varlės bėga nuo gandro. Kai visi važiuoja kaip nurodyta 7 prat., mama staiga turi sušukti: „Gandras!” Visi vaikai, kurie tupėjo, turi kuo skubiausiai šokti, pasiramsčiuodami visomis keturiomis, prie kurios nors sienos.

9. Naktis. Visi vaikai sėdi prie sienų sa­vo vietose. Kai mama pasako: ,,Naktis”, visi užsimerkia ir miega, kai suploja tris kartus, galima atsimerkt ir atsikelt ir žaidžiama toliau.

(Apsilankyta 253 viso, 1 šiandien)


Similar Posts