Pirmoji pagalba įvykus nelaimei

Ką daryti, įvykus nelaimei?

Įvykus nelaimingam atsitikimui, pirmiausia reikia patikrinti, ar įvykio vieta saugi, paskui apžiūrėti traumas ir tik tada spręsti, ką daryti toliau. Bet kokiu atveju pirmoji pagalba reikalinga, svarbu išlikti ramiam ir pasitikėti savimi – tai nuramins nukentėjusiuosius.

KAIP ELGTIS SU NUKENTĖJUSIAISIAIS

Įsitikinę, kad įvykio vieta saugi, pasistenkite surasti visus nukentėjusiuosius, kai kurie gali būti nublokšti toliau ar pasitraukę į šalį. Jei yra keli nukentėjusieji, įvertinkite, kuris sunkiausiai sužeistas ir padėkite pirmiausia jam. Pasistenkite neprileisti artyn aplinkinių, kol tam neduos leidimo greitosios pagalbos medikai.

Saugumas
Pasistenkite, kad įvykio vieta būtų kuo saugesnė. Įvykus autoavarijai, 50 m atstumu iš abiejų pusių pastatykite avarinio sustojimo ženklus. Savo automobilį pastatykite taip, kad jis blokuotų eismą ir įsijunkite avarinę šviesos signalizaciją. Patikrinkite, ar nėra dujų, dūmų, bei kitų pavojingų medžiagų.

Pavojus
Nerizikuokite patys. Jei nukentėjusiajam gresia pavojus, perkelkite jį į kitą vietą. Jei iškilo abejonių, laukite profesionalios pagalbos.

Požymiai
Stenkitės pamatyti ir apčiuopti traumos požymius, pavyzdžiui, patinimą, mėlynę ar galūnės deformaciją. Galbūt nukentėjusysis jaučia skausmą.

Išklausykite
Nukentėjusysis gali papasakoti, kas atsitiko ir kaip jis jaučiasi.

Svarbu:

1. Patikrinti, ar negresia pavojus. Prieš prieidami prie nukentėjusiojo, apžiūrėkite, ar negresia pavojus. Pastebėję pavojų, nesiartinkite.
2. Vadovautis ABC gaivinimo schema. Jei nukentėjusysis atrodo be sąmonės, patikrinkite jo reakciją. Jei nereaguoja, atverkite kvėpavimo takus ir patikrinkite kvėpavimą. Jei kvėpuoja, paguldykite į atsigavimo padėtį. Patikrinkite kraujo apytaką. Laikykite kvėpavimo takus atvirus. Būkite pasirengę gaivinti.
3. Jei būtina, kviesti pagalbą. Jei būtina, kvieskite greitąją pagalbą. Būtų geriau, jei tą padarytų kas nors kitas, o jūs pasiliktumėte su nukentėjusiuoju.
4. Pirmiausia rūpintis pavojingiausiomis traumomis. Pasirūpinkite tokiomis traumomis, kurios gali sukelti šoką, pavyzdžiui, stiprus kraujavimas, ar dideli nudegimai. Stebėkite, ar neatsirado šoko požymių, ir jei reikia, imkitės atitinkamų veiksmų.
5. Įtverti lūžusius kaulus. Jei galite, imobilizuokite ir įtverkite įtariamus lūžius.
6. Gydyti mažesnes traumas Pasirūpinkite visomis kitomis traumomis. Nuolat raminkite nukentėjusįjį.

Svarbu:

Įsitikinkite, kad artinantis prie įvykio vietos ar nukentėjusiojo, jums negresia joks pavojus.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Apsižvalgykite aplinkui: nukentėjusysis gali būti nublokštas toli nuo automobilio, arba, ištiktas šoko, nuėjęs į šalį.
• Pažiūrėkite, ar ant transporto priemonės nėra įspėjamųjų ženklų. Jei nežinote, ką reiškia ženklas, laikykitės atokiai, ypač, jei kas nors išsiliejo ant kelio.
• Nesistenkite ištraukti automobilyje įstrigusio nukentėjusiojo, nebent jam neišvengiamai gresia pavojus. Išjunkite variklį ir kuo greičiau kvieskite greitąją pagalbą.
• Autoavarijos vietoje nerūkykite ir neleiskite to daryti kitiems.

MOPEDAI IR DVIRAČIAI

• Nejudinkite nukentėjusiojo, nebent jam neišvengiamai gresia pavojus.
• Nenuimkite šalmo: palikite tai greitosios pagalbos medikams. Tačiau, jei būtinas dirbtinis kvėpavimas, atsekite ar nupjaukite diržus, paprašykite pagalbininko prilaikyti nukentėjusiojo galvą ir kaklą vienoje ašyje su stuburu ir atsargiai pro viršugalvį nuimkite šalmą.
• Pasirūpinkite, kad nukentėjusiajam būtų kuo patogiau ir nešalta.

DIAGNOZĖ

• Pirmiausia apžiūrėkite nejudančius nukentėjusiuosius: dažniausiai jie būna sunkiausiai sužeisti ir reikalauja kuo skubesnės pagalbos.
• Įvykis: paklauskite aplinkinius arba sąmonę turintį nukentėjusįjį, kaip viskas buvo.
• Simptomai: jei nukentėjusysis turi sąmonę, paprašykite jį papasakoti, ką jaučia.
Ieškokite traumos požymių, pavyzdžiui, kraujavimo ar nudegimų.

(Apsilankyta 322 viso, 1 šiandien)


Similar Posts