Naujasis – „Time out“ ar senasis – „į kampą“?

Kai jūs buvote maži, ar jums tėvai sakydavo: „gretai į kampą?“. Man sakydavo. Ne taip seniai aš, pati jau būdama mama, išgirdau apie „time out‘ą“, kaip apie išsigelbėjimo ratą jūroje vaikiškų ašarų, isterijų ir kaprizų. Viena mano pažįstama jį apibūdino taip: vaikas kaprizinasi, tiesiog padaryk pertraukėlę – pastatyk keletui minučių į kampą ir viskas praeis. Tačiau tai pasirodė ne taip paprasta.

Pradžiai aš sužinojau, kad „time out‘as“ – tai pauzė, kuri nutraukia nepriimtiną vaiko elgesį, suteikia jam ir tėvams laiko nusiraminti. O po to pabandžiau suprasti – kuo gi tas naujasis „time out‘as“ skiriasi nuo to „senojo gerojo kampo“?

Vieta. Kaip sakoma, kampas – jis ir Afrikoje kampas. Vienintelė, šioje vietoje galima variacija – stovėti visą laiką viename ir tame pačiame kampe arba kiekvieną kartą naujame. O „Time out‘ui“ parenkama ta vieta, kurioje vaikas greičiau nurimsta ir persijungia į kažką kitą. Kai kuriems vaikams labiau patinka viena ir ta pati vieta. Tai gali būti kampas arba miegamasis, sandėliukas arba speciali kėdutė ir pan.. Tuo tarpu kiti vaikai, priešingai, pradeda isterikuoti bandant juos nuvesti į tam tikrą vietą. Jiems „time out‘ą“ galima padaryti bet kur, svarbiausia, kurį laiką juos ten palikti vienus. Jeigu tėvai nenori palikti vaiko vienumoje, jie gali būti vienoje patalpoje su juo, bet turi nekreipti dėmesio į vaiką.

Trukmė. Laikas, kuriam statydavo vaiką į kampą, galėdavo būti – 5, 10, 15 … 30 minučių. Kartais tai priklausydavo nuo nusižengimo sunkumo, o kartais iki tol, kol vaikas sakydavo: „aš daugiau taip nedarysiu“. Žodžiu įvairiai. Tuo tarpu „time out‘as“ visuomet trumpas. Priimta manyti, kad vaikas nusiramina per tiek minučių, kiek jam metų (3 metai – 3 minutės, 10 metų – 10 minučių). Tačiau, kai kuriems vaikams ir tiek nereikia – jie tiesiog nurimsta per keletą ar kelias dešimtis sekundžių.

Tikslas. Į kampą vaiką statydavo už bausmę, paprastai šį veiksmą palydint žodžiais „štai, pastovėk ir pagalvok apie savo blogą elgesį“. Kampas turėjo išmokyti vaiką – kas yra gerai ir kas – blogai. „Timr out‘o“ užduotis užkirsti arba nedelsiant nutraukti blogą vaiko elgesį, tačiau nebausti už jį, Bausmei turi būti naudojami kiti metodai. Juo taip pat nėra siekiama kažko vaiką išmokyti. Kaip matote, naujasis „time out‘as“ ir senasis „kampas“ – du skirtingi dalykai. Ir jeigu jus sudomino „time out‘as“, kaip ir mane, tuomet, jums bus įdomu sužinoti – kaip juos pravesti. Antra vertus, mes net nežinodami apie „time out‘us“ jau juos naudojame.

„Time out‘o“ taisyklės.

1. Prieš tai, kaip padaryti „time‘out‘ą“, perspėkite vaiką: „Man nepatinka tavo elgesys, t.y. kaip tu …“. Jeigu taip elgsies ir toliau, mums reikės padaryti pertrauką.

2. Iš anksto aptarkite vietą, kur vaikas praleis „time out‘ą“, galbūt jis pats jums ją nurodys.

3. Kai po keletos minučių „time out‘o“ laikas baigsis, pranesškite apie tai vaikui, nes vaikai nejaučia laiko trukmės.

4. Nebarkite vaiko, jeigu ten, kur jis praleis „time out‘o“ laiką vienas, bus netvarka.

5. Nenaudokite šio metodo per dažnai, nes jis praras savo efektą. Jeigu jūs kelis kartus pabandėte „time out‘ą“ ir jis nepadarė jokio poveikio vaikui, tiesio nesinaudokite šiuo metodu.

(Apsilankyta 112 viso, 1 šiandien)


Similar Posts