Kodėl vaikams reikia abiejų – tėvo ir motinos

Arsakymą į šį klausimą radau netikėtoje vietoje. Prieš keletą savaičių teko perskaityti labai įdomią (rekomenduoju) ir nūdienai aktualią knygą – Erich Fromm, “Turėti ar būti?”, kuri anotacijoje pristatoma kaip “viena iš konstruktyviausių XX amžiaus antrosios pusės knygų. Šioje knygoje garsusis psichoanalitikas analizuoja žmonijos balansavimą tarp materializmo (“turėti”) ir dvasinių dalykų (“būti”). Kaip ir reikia numanyti, E.Fromm palaiko dvasiškumą ir mano, kad Vakarų civilizacijoje yra per daug materializmo. Tačiau aš ne apie tai.

Viename iš skyrių “Religija, charakteris ir visuomenė” E.Fromm analizuoja tėvo ir motinos vaidmenį šeimoje. O įdomiausi jo teiginiai:

– “Motiniškumo principas – tai besąlygiškos meilės principas; motina myli savo vaikus ne todėl, kad šie jai patinka, bet todėl, kad jie yra jos (ar kitos moters) vaikai. Todėl motinos meilė neįgyjama geru elgesiu ir neprarandama nusidedant. Motinos meilė yra malonė ir gailestingumas”;

– “Tėviška meilė, priešingai, yra sąlygota; ji priklauso nuo vaiko pasiekimų ir jo gero elgesio; tėvas daugiau myli tą vaiką, kuris į jį panašiausias, t.y. tą vaiką, kuris tėvo noru paveldės jo nuosavybę. Tėvo meilę galima prarasti, tačiau ją galima ir susigrąžinti atgaila bei nauju paklusimu. Tėvo meilė yra teisingumas“.

Nesiimu spręsti ir polemizuoti su iškiliu mąstytoju, juolab, tiesos jo žodžiuose yra labai daug. Pakanka pasižiūrėti, kad įprastoje šeimoje mama visada vaiką užjaus, o tėvas daugiau rūpinsis saugumu, pabus teisėju (kam gi visdėlto priklauso žaislas, o kam šiandien plauti indus?). Ir dažniausiai vaikai lengviau manipuliuoja mama, nes ji mažiau rūpinasi abipusiai naudingais santykiais su vaikais – ji aukosis. Vaikui skauda, ji lėks ir guos, o tėvas pirmiausia “moralą atskaitys”.

Ir, žinot, šios E.Frommo citatos man labiausiai nei kas kitas sudėliojo į vietas, kodėl laiminga yra tik pilnavertė šeima (tėvas-motina-vaikai). Nes jos atžalos gauna viską, ko reikia darniam vystymuisi – motina globoja ir rūpinasi, o tėvas nurodo gyvenimo ir sugyvenimo taisykles. Motina paruošia valgį, o tėvas pastato į kampą. Taigi vaikas iš motinos gauna jaukumą, saugumą, o iš tėvo – šiek tiek platesnį saugumą ir susipažinimą su pasaulio veikimo principus, taisykles.

Kaip dviejų sūnų tėvas aš anksčiau sielojausi, kad dėl tokio mano, teisėjo ir baudų skyrėjo, vaidmens būsiu nemylimas vaikų. Tačiau pastebėjau, kad tik kūdikystėje vaikai bando manipuliuoti sakydami, kad “tėvas – negeras, noriu pas mamą”, tačiau jau ūgtelėję jie perima nustatytas ribas ir su jais tapau tikru draugu. Žinoma, būtina laikytis svarbaus principo – aiškios taisyklės ir aiškios bausmės jų pažeidimo atveju. 

www.tevodienorastis.lt

(Apsilankyta 65 viso, 1 šiandien)


Similar Posts