Kodėl kūdikis verkia?

kodel kudikis verkia

Kadangi kūdikis dar nemoka kalbėti, jam tenka pranešti apie savo poreikius ir nemalonumus kitu būdu. Tam jis turi ištisą garsų repertuarą (mekenimą, rėkimą, zirzimą, inkštimą, verkšlenimą, niurzgėjimą), išraiškingą mimiką ir reikšmingą gestų kalbą. Vis dėlto tėvai ir kiti artimi asmenys į šią bežodę vaiko komunikaciją gali atsiliepti tik tada, kai jie jam yra labai artimi ir supranta jo signalus. Dažniausia kūdikio niekas nesupranta ir jis rėkia, kad praneštų apie save aplinkiniams.

Pirmosiomis gyvenimo savaitėmis naujagimio rėkimas dar nelabai skiriasi, ir jūs, tėvai, turite išmokti girdėti tuos skirtumus, teisingai interpretuoti jo žinią ir atitinkamai reaguoti. Ne kartą pasitaikys, kad jūs visai pasimetę ieškosite jo verksmo priežasties arba neteisingai suprasite rėkimą. Net jautriesiems tėvams kartais būna sunku suprasti savo kūdikį. Juo labiau kad kiekvieno vaiko temperamentas ir charakteris (kartais tėvų ir vaikų) skiriasi. Būna ramių ir gyvų kūdikių, pretenzingų ir patenkintų, veržlių ir nedrąsių, rėksnių ir švelnių angelėlių. Kai jūs geriau pažinsite savo vaiką ir suderinsite savo komunikacijos sistemą, rėkimas sumažės maždaug nuo 4 mėnesio. Vyresni kūdikiai sugeba aiškiau išreikšti norus, įvairiau varijuoti savo verksmą pagal poreikį ir nepasitenkinimą. Nepaisant to, ne visada pavyksta iš karto nustatyti jo riksmo priežastį. Neretai jos net negalima tučtuojau pašalinti, kaip to pageidauja vaikas. Kai kurie vaikai, kai jiems tenka kurį laiką pakentėti ir jie vis tiek jaučiasi nesuprasti, iš nusivylimo netenka savitvardos. Tada sunku juos nuraminti, nors pagaliau ir padarėte tai, ko reikėjo.

Dažniausiai riksmas būna pagalbos šauksmas. Nė vienas vaikas nerėkia, kad suerzintų arba terorizuotų savo tėvus ar kad „sustiprintų savo plaučius“. Neslopinkite savo spontaniško impulso, kuris yra jūsų natūralus motinos ar tėvo instinktas pasirūpinti vaiku. Tačiau jums nereikėtų po kiekvieno jo inkštelėjimo skubiai pulti prie vaiko. Kūdikis turi ir privalo pats išmokti įveikti savo akimirkos nepasitenkinimą. Jeigu jūs visada prisistatysite, atimsite iš vaiko galimybę pabūti be jūsų ir pamažu tapti savarankiškam. Palaukite apie 2 minutes. Jeigu vaikas ims garsiau verkti, vadinasi, jis neišsiverčia be pagalbos. Ką jis nori jums pasakyti, galite geriau suprasti, lygindama jo verkimą su to momento aplinkybėmis arba situacijomis.

Alkanas vaikas
Ištroškęs vaikas
Šlapias vaikas
Vaikas nori valgyti
Vaikui šalta
Vaikas prakaituoja
Vaikui skauda
Vaikui nuobodu
Vaikui reikia tėvų artumos

(Apsilankyta 137 viso, 1 šiandien)


Similar Posts