Dovanojimo psichologija

Dovanojimo psichologija

Tūkstantmečiais visose Žemės rutulio dalyse buvo keičiamasi dovanomis ir visada su gilesne potekste. Jei, pavyzdžiui, buvo įžengiama į svetimas žemes, tai tariami įsibrovėliai vietiniams valdovams atgabendavo naudingų arba retų prekių. Su jomis buvo siejama neišsakyta žinia: „Mes ateiname su draugiškais ketinimais, o mūsų dovanos yra jų užstatas.” Turtingieji graikai ir romėnai daugybę pinigų išleisdavo ištisas…