Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite „Ieškoti“. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 62 names in this directory beginning with the letter Z.
Zita
finikiečių Sitta iš Sidona „sidonietė, Sidono (Finikijos sostinė) gyventoja“
Zoja
slaviškas vardas iš graikų: „gyvenimas“
Zosė
trumpinys iš Zofija graikų: „išmintis“
Žakas
prancūzų iš Jakobas hebrajų „sekantis paskui Jahvę (dievą)“
Zedas
trumpinys iš Zedekijus – hebrajų (sen. žydų): „Jahvė (dievas) yra teisingas“
Žiedė
lietuvių: žiedas
Žydrė
lietuvių: žydrė „lelijinių šeimos augalas“
Žygis
lietuvių: žygis „aktyvus, drąsus veiksmas“
Žemyna
lietuvių: žemė; lietuvių mitologinės būtybės, žemės deivės vardas
Žibutė
lietuvių pgl. gėlės vardą „žibutė“
Zigmas
trumpinys iš Zigmantas germanų: sigis „pegalė“ + munth „apsauga, saugotojas“
Zofija
iš graikų Sofija: sophia „išmintis“
Zuzana
hebrajų (sen. žydų): šošanna „lelija
Žaklina
prancūziškas Jokūbė variantas iš hebrajų „sekanti paskui Jahvę (dievą)“
Žavinta
lietuvių: žavi „gražu, gundanti“
Žermena
prancūzų variantas Germanė iš sen. vokiečių: „garmaniška, kilusi iš Vokietijos“
Zinaida
graikų: „Dzeuso kūrinys“
Žvainys
lietuvių: žvainus „akylas, gyvus“
Žydrius
trumpinys iš Žydrūnas, Žydrūnė lietuvių: žydris „daugaus žydrumas, skaidrumas“
Žygūnas
lietuvių: „tas, kuris einaį žygį“
Zenobija
graikų: „gimusi iš Dzeuso“, arabų karalienės, valdžiusios Palmyro miestą III a., vardas
Žeraldas
Gerardas variantas iš sen. vokiečių: ger „ietis“ + altan „valdyti“ – „valdantis ietimi“
Žibuoklė
lietuvių: iš gėlės pavadinimo „žibutė“
Žilvinas
lietuvių: žilvis „atžala“; želvys „ūglys, nesubrendęs medis“
Zbignevas
lenkų: zbyt (daug) + gniew (pyktis) – „tas, kuris savyje kaupia daug pykčio“ arba „tas, kuris atsikratė pykčio“
Zedekijus
hebrajų (sen. žydų): „Jahvė (dievas) yra teisingas“
Ženevjeva
prancūziškas Genovaitė variantas iš sen. vokiečių: „šeimos moteris“
Zigmantas
germanų: sigis „pegalė“ + munth „apsauga, saugotojas“
Zilbertas
iš Gizilbertas germanų: gisil „pažadas“ + beraht „garsus, spinduliuojantis“ – „žymus pažadais“
Zacharijas, Zacharijus
hebrajų (sen. žydų): „Jahvė (dievas) atsiminė“
Žadgailas, Žadgailė
lietuvių: žad- (žadėti „ketinti, rengtis, skirti“) + gail- (gailas „stiprus“)
Žadmantas, Žadmantė
lietuvių: žad- (žadėti „ketinti, rengtis, skirti“) + mant- (mantus „sumanus“)
Žadvainas, Žadvainė
lietuvių: žad- (žadėti „ketinti, rengtis, skirti“) + vain- (vaina „priežastis, kaltė“)
Žadvydas, Žadvydė
lietuvių: žad- (žadėti „ketinti, rengtis, skirti“) + vyd- (iš-vydo)
Žana, Žanas
prancūzų iš Joana, Janas hebrajų (sen. žydų): „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“
Žaneta, Džaneta
iš prancūzų Žana, kuris iš Joana hebrajų (sen. žydų): „Jahvės (dievo) išklausyta, palaiminta“
Zariana, Zarina
persų: „auksinė“
Zebediejus
hebrajų (sen. žydų): „turintis Dievo dovaną, talentą“
Zefyrina, Zefirina, Zefrina
graikų: „zefyrietė, Zefyro vietovės (Apeninų pus.) gyventoja“
Zefyrinas, Zefirinas, Zefrinas
graikų: „zefyrietis, Zefyro vietovės (Apeninų pus.) gyventojas“
Žeimantas, Žeimantė
lietuvių: žei- (žeidė, žeisti „skaudinti“) + mant- (mantus „sumanus“) – „net skaudinantis kitus savo sumanumu, išmintimi“
Zenius, Zenė
trumpinys iš Zenonas, Zenona – graikų: „priklausantis Dzeusui“
Zenonas, Zenona, Zenina, Zenuna
graikų: „priklausantis Dzeusui“
Žėrutė, Žėrutis
lietuvių: „žėrėti“ – „tas, kuris žėri, išsiskiria iš kitų“
Zigfridas, Zigfrida
sen. vokiečių: sigu „pergalė“ + fridu „taika“
Zigmundas, Zigmunda
sen. vokiečių: sigu „pergalė“ + munt „apsauga, saugotojas“
Žilvija, Žilvijus
lietuvių: žilvys „ūglys, atžala“
Zina, Zinas
trumpinys iš Zinaida graikų: „Dzeuso kūrinys“
Žintautas, Žintautė
lietuvių: žin-(žinoti) + taut-(tauta)
Zoriana, Zorianas
lotynų: „laimingas, -a“
Žvainibudas
lietuvių: žvain- (žvainus „akylas, guvus“) + bud- (budėti, budinti) – „akylai budintis, stebintis“
Žybartas, Žybartė
lietuvių: žy- (žygiuoti) + bart- (barti „kovoti“, plg. rusų borotsia)
Žydrūnas, Žydrūnė
lietuvių: žydris „dangaus žydrumas, skaidrumas“
Žydrutė, Žydrutis
lietuvių: žydris „daugaus žydrumas, skaidrumas“
Žygaudas, Žygaudė
lietuvių: žy- (žygiuoti) + gaud- (gaudyti)
Zygfrida, Zygfridas
sen. vokiečių: sigu „pergalė“ + fridu „taika“
Žygimantas, Žygimantė
lietuvių: žygi- (žygiuoti, žygis) + mant-( mantus „sumanus“)
Žygintas, Žyginta, Žygintė
lietuvių: žy- (žygiuoti, žygis) + gin- (ginti)
Žygmantas, Žygmantė
lietuvių: žyg- (žygiuoti, žygis) + mant-( mantus „sumanus“)
Žymantas, Žymantė
lietuvių: žy- (žygiuoti, žygis) + mant- (mantus „sumanus“)
Žyvilas, Živilis
lietuvių: žy- (žygiuoti) + vil- (viltis)
Žyvilė, Živilė
lietuvių: žy- (žygiuoti) + vil- (viltis)

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 7 530 viso, 1 šiandien)