Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite „Ieškoti“. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 68 names in this directory beginning with the letter T.
Tija
1. graikų: šviesioji, dieviškoji; graikų deivė Tija buvo laikoma saulės, mėnulio ir aušros motina. Tijos vardą turėjo Epipto princesė, Ramzio II-ojo sesuo. 2. trumpinys iš Dorotėja
Tulė
trumpinys iš Tulgauda, Tulgeda, Tulkantas sulietuvintas prūsų: tul- (tulan „daug“, tūlas „dažnas, daugelis“)
Tajus
vardas kilęs iš tajų tautos pavadinimo. Tajai gyvena Tailande, Laose, Birmoje, Vietname, Kinijoje; kalba Tailando kalba.
Taurė
lietuvių: tauri „dora, kilni“
Tedas
anglų trumpinys iš Teodoras ar Edvardas
Teklė
graikų: theos „dievas“ + kleos „garbė“
Tilda
trumpinys iš Matilda sen. vokiečių: macht „galia“ + hiltja „kova“
Timas
trumpinys ir Timotiejus graikų: time „pagarba“ + theos „dievas“ – „gerbiantis dievą“
Titas
lotynų: „laukinis karvelis“
Todas
skotų: „gudrus kaip lapė“
Tonis
trumpinys iš Antonijus, lietuviškas variantas Antanas iš graikų: antius „laimingas, džiaugsmingas“
Toras
senovės skandinavų audros, griaustinio, gyvybinių jėgų dievo vardas
Talius
trumpinys iš Vitalius
Tamara
hebrajų (sen. žydų): „palmė“
Tauras
lietuvių tauras „laukinis jautis“
Temidė
se. graikų: themis „teisingumas“, graikų teisingumo deivė
Trojus
graikų: „kareivis“; pavadinimas kilęs iš graikų Trojos miesto
Teisius
lietuvių: „teisus“
Timonas
graikų: „gerbiantis“
Tyrūnas
lietuvių: „tyras, nekaltas“
Tadeušas
lenkiškas variantas iš hebrajų (sen. žydų): „drąsusis, ryžtingas“. Lietuviškas atitikmuo sutrumpintas – Tadas
Teofanas
graikų: „dievo įkvėptas“
Traviata
italų: „paklydėlė“
Tulgedas
sulietuvintas prūsų: tul- (tulan „daug“, tūlas „dažnas, daugelis“) + ged- (gedėti „ilgėtis“)
Teobaldas
graikų: theda „liaudis“ + bald „drąsus, narsus“
Teresijus
graikų: „terietis, Thera salos (dabar Santorinas) gyventojas“
Tulgirdas
sulietuvintas prūsų: tul- (tulan „daug“, tūlas „dažnas, daugelis“) + gird- (girdėti)
Tadas, Tadė
hebrajų (sen. žydų): „drąsusis, ryžtingas“
Tanvilas, Tanvilė
lietuvių: tan- (tanus „linkęs tinti, didėti“, tandus „standus, tamprus“) + vil- (viltis)
Tarena, Tarenas
graikų: „nekaltas, tyras“
Tarmantas, Tarmantė
lietuvių: tar- (tarti) + mant- (mantus „sumanus“)
Tarvainas, Tarvainė
lietuvių: tar- (tarti) + vain- (vaina „priežastis, kaltė“)
Tarvilas, Tarvilė
lietuvių: tar- (tarti) + vil- (viltis)
Tarvina, Tarvinas
lietuvių: tar- (tarti) + vin- (vin/vain vaina „priežastis, kaltė“)
Tatjana, Tania
slaviškas vardas iš sen. graikų: „įkūrėja, steigėja“
Taurija, Taurijus
lietuvių: taurusis „doras, kilnus“
Taurys, Taurius
lietuvių: taurus „doras, kilnus“
Tautas, Tautė
lietuvių: tauta – „tautos žmogus, atsidavęs tautai“
Tautenė, Tautenis
lietuvių: tauta – „tautos žmogus, atsidavęs tautai“
Tautgailas, Tautgailė
lietuvių: taut- (tauta) + gail- (gailas „stiprus“) – „stipri tauta“
Tautgina, Tautginas, Tautginė
lietuvių: taut- (tauta) + gin- (ginti) – „ginantis tautą“
Tautginta, Taugintas, Tautgintė
lietuvių: taut- (tauta) + gint- (ginti) – „ginantis tautą“
Tautgirdas, Tautgirdė
lietuvių: taut- (tauta) + gird- (girdi) – „girdinti tauta“
Tautkantas, Tautkanta
lietuvių: taut- (tauta) + kant- (pa-kantus) – „kantri tauta“
Tautmilas, Tautmilė
lietuvių: taut- (tauta) + mil- (pa-milti) – „mylintis tautą“
Tautrimas, Tautrimė
lietuvių: taut- (tauta) + rim- (rimti) – „ramaus būdo tauta“
Tautvaldas, Tautvaldė
lietuvių: taut- (tauta) + vald- (valdyti) – „valdantis tautą“
Tautvilas, Tautvilė
lietuvių: taut- (tauta) + vil- (viltis) – „tautos viltis“
Tautvyda, Tautvydas, Tautvydė, Tautvis, Tautvė
lietuvių: taut- (tauta) + vyd- (iš-vydo)
Teisutis, Teisutė
lietuvių: teisus „teisingas, teisybę sakantis“
Telesforas
graikų: telesphoros „pasiekiantis tikslą“
Teodora, Teodoras
graikų: „dievo dovana“
Teodota, Teodotas
graikų: „dievo duotas“
Teodozijus, Teodozija, Teodosija
graikų: theos „dievas“ + dosis „dovana“
Teofilas, Teofilė, Teofilis
graikų: theos „dievas“ + philos „mylimas“ – „dievo mylimas“
Teofilija, Teofilijus, Teofilius
graikų: theos „dievas“ + prilos „mylimas“ – „dievo mylimas“
Teresė, Teresa
graikų: „terietė, Thera salos (dabar Santorinas) gyventoja“
Timotiejus, Timotis, Timūras, Timofėjus
graikų: time „pagarba“ + theos „dievas“ – „gerbiantis dievą“
Tobis, Tobijus
hebrajų (sen. žydų): „tas, kuriam Jahvė (dievas) yra geras“
Tolmantas, Tolmantė
lietuvių: tol- (toli) + mant- (mantus „sumanus“)
Tolmina, Tolminas
lietuvių: tol- (toli) + min- (minėti)
Tolvaldas, Tolvaldė
lietuvių: tol- (toli) + vald- (valdyti)
Tolvina, Tolvinas
lietuvių: tol- (toli) + vin- (vin-/vain- vaina „kaltė, priežastis“)
Tolvydas, Tolvydė
lietuvių: tol- (toli) + vyd- (iš-vydo)
Tomas, Toma, Tomošius
hebrajų (sen. žydų): „dvynys“
Traidenis, Traidenė
lietuvių: traid- (traidalioti „smarkauti; daug plepėti“) +-en- – „tas, kuris daug kalba, energingas“
Tulgaudas, Tulgaudė
sulietuvintas prūsų: tul- (tulan „daug“, tūlas „dažnas, daugelis“) + gaud- (gaudyti)
Tvirmantas
lietuvių: tvir- (tvirtas) + mant- (mantus „sumanus“)

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 7 530 viso, 1 šiandien)