Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite „Ieškoti“. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 121 names in this directory beginning with the letter R.
Rasa
lietuvių: rasa; lietuvių mitologijoje rasa – deivės Aušrinės karoliai ir perlai; Rasos šventė dabar sutapatinta su Joninėmis
Reda
anglų „raudonplaukė“
Rita
italų trumpinys iš Margarita graikų: „perlas“
Riva
lotynų: „atgauta stiprybė“
Roma
trumpinys iš Romana ar Romualda
Rona
hebrajų (sen. žydų): „mano džiaugsmas“
Rožė
lietuvių: rožė (gėlė)
Rūta
lietuvių: rūta (darželio gėlė, simbolizuojanti nekaltybę); 2. hebrajų (sen. žydų) ruth „draugė“
Ramas
trumpinys iš Ramojus – lietuvių: ramus „ramaus būdo“
Redas
anglų „raudonplaukis“
Rojus
1. lietuvių: rojus – pirmųjų žmonių Ievos ir Adomo gyvenamoji vieta, kol jų už nuodėmę neišvarė į Žemę. Lietuvoje, Ignalinos raj. yra Rojaus kaimas 2. anglų Roy iš keltų: „raudonplaukis“
Rokas
1. sen. vokiečių: rohon „kautynių šauksmas“ + waltan „valdyti“; 2. anglų: rock „uola“
Romas
trumpinys iš Romanas ar Romualdas
Romeo
italų: „piligrimas iš Romos“; V. Šekspyro pjesėje „Romeo ir Džuljeta“ įsimylėjęs jaunuolis
Rusnė
lietuvių: iš upėvardžio Rusnė (Žemaitijoje)
Rytys
lietuvių: „rytinis“
Ralfas
trumpinys iš Radolfas „patarimų vilkas“
Ramunė
lietuvių ramunė „gėlė“
Rebeka
hebrajų (sen. žydų): „žavioji“
Regina
lotynų: regina „karalienė“
Reksas
lotynų: rex „karalius, valdovas“
Renata
lotynų renata „atgimusi“
Rimtas
trumpinys iš Rimtautas lietuvių: rim- (rimti) + taut- (tauta)
Rivija
iš Riva – lotynų: „atgauta stiprybė“
Romulė
gaikų „jėga“
Roneta
mažybinis iš Rona – žydų: „mano džiaugsmas“
Rozina
italų iš lotynų rosa „rožė“ -in- (mažybinė priesaga)
Rugilė
lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
Rūstis
lietuvių: „rūstus“
Rūtilė
iš lietuvių: rūta „darželio augalas“ (lietuvių kultūroje – tyrumo, nekaltybės simbolis), su mažybine priesaga -il-
Rachelė
hebrajų (sen. žydų): avelė
Ramojus
lietuvių: ramus „ramaus būdo“
Rasuolė
lietuvių: rasa + -uol-
Redanas
angų: red „raudonas“ – „raudonplaukis“
Renatas
lotynų renatus „atgimęs“
Rimvilė
lietuvių: rim- (rimti) + vil- (viltis)
Robinas
angliškas variantas iš Robertas sen. vokiečių: hrod „garbė“ + beraht „garsus, žymus“
Roksana
persų: „tyra, skaidri kaip aušra“
Radolfas
sen. vokiečių: rat „patarimas“ + wulf „vilkas“ – „geras patarėjas“
Raivedys
lietuvių: „raitelių vedlys“
Raivydas
lietuvių: rai- (raiteliai) + vyd- (išvydo) – „regintis kaip vesti raitelius“
Remigija
lotynų: „irklininkė“
Ričardas
anglų iš Rikardas „galingas, tvirtas“
Rodrigas
ispanų: „žymus valdytojas“
Rozalija
italų iš lotynų rosa „rožė“ + -ij- (mažybinė priesaga)
Rudolfas
sen. vokiečių: hruod „garbė“ + wulf „vilkas“
Rugilija
mažybinė Rugilė forma iš lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- +ij- – „rugių mergaitė“
Rupertas
robertas variantas – sen. vokiečių: hrod „garbė“ + beraht „garsus, žymus“
Rūstenis
lietuvių: rūstus „griežtas, rimtas“
Rachmilas
Jerachmilas variantas hebrajų (sen. žydų): „dievo (Jahvės) mylimas“
Raigardas
lietuvių: vardas kilęs iš slėnio (šalia Druskininkų) pavadinimo.
Ramazanas
Ramadhanas variantas – musulmonų: devintas mėnuo pagal musulmonų kalendorių (rugsėjis)
Redmundas
sen. anglų: red „raudonas, raudonplaukis“ + munt „gynėjas“
Remigijus
lotynų: „irklininkas“
Roksolana
persų: „tyra, skaidri kaip aušra“
Rosvaldas
germanų: „galingas arklys“
Rozalinda
ispanų: „graži rožė“
Radė, Radys
trumpinys iš lietuvių Radminas ar Radvilas – rad- (rado)
Radegunda, Radegundas
sen. vokiečių: ragin „lemtis“ + gund „kova“ – „lemties kova“
Radislava, Radislavas
slavų: rad- (radi „dėl“) + slav- (slava „garbė“) – „kovojantis dėl garbės“
Radmila, Radmilas, Radmilė
lietuvių: rad- (rado) + mil- (meilus, pa-milti) – „radęs meilę“
Radvilas, Radvilė
rad- (rado) + vil- (viltis)
Radvydas, Radvydė
lietuvių: rad- (rado) + vyd- (iš-vydo) – „radęs ir išvydęs tiesą“
Rafaelė, Rafaelis
hebrajų (sen. žydų): „dievas pagydė“
Raima, Raimis
trumpinys iš Raimonda, Raimondas arba Raimunda, Raimundas – prancūziškas germanų kilmės vardas „lemties gynėjas, –a“
Raimonda, Raimondas
prancūzų iš germanų Raimundas „lemties gynėjas“
Raimundas, Raimunda
ragin „lemtis“ + munt „apsauga, gynėjas“
Rainoldas, Rainolda
germanų iš Reginaldas „valdantis lemtį“
Raitvilas, Raitvilė
lietuvių: rait- (raitas) + vil- (viltis)
Ramantas, Ramantė
lietuvių: ram-(ramus) + mant- (mantus „sumanus“)
Raminta, Ramintas
lietuvių: ramus „ramaus būdo“
Ramona, Ramonas
iš Romana, Romanas lotynų „romėnė, romėnas“
Ramūnas, Ramūnė
lietuvių: ramus „ramaus būdo“
Ramutė, Ramutis
lietuvių: ramus, rami – „ramaus būdo“
Ramvyda, Ramvydas, Ramvydė
lietuvių: ram- (ramus) + vyd- (iš-vydo) – „išvydęs ramybę“
Rapolas, Rapolė
hebrajų (sen. žydų): „dievas pagydė“
Rasma, Rasmas, Rasmutė
trumpinys iš Erazmas, Erazma – graikų: „mylimas, pageidaujamas“
Rasvydas, Rasvydė
lietuvių: ras- (rasti) + vyd- (iš-vydo) – „radęs pažinimą, praregėjęs“
Rasvydė, Rasvydas, Rasvydė
lietuvių: ras- (rasa) + vyd-(iš-vydo) – „tyra kaip rasa, daug mačiusi“
Ratautas, Ratautė
lietuvių: rad- (rado) + taut- (tauta)
Raudvilas, Raudvilė
lietuvių: raud- (rauda, raudoti) + vil- (viltis) – „raudanti viltis“
Razma, Razmas
trumpinys iš Erazmas, Erazma graikų: „mylimas, pageidaujamas“
Reganas, Regana
keltų: „karališkas, kilmingas“. V. Šekspyro pjesėje „Karalius Lyras“ Regana – Lyro dukra.
Regimaldas, Regimalda
germanų: ragin „lemtis“ + waltan „valdyti“ – „valdantis lemtį“
Regimantas, Regimantė
sen. vokiečių: ragin „lemtis“ + munt „apsauga“
Reginalda, Reginaldas
sen. vokiečių: ragin „lemtis“ + waltan „valdyti“
Regvalda, Regvaldas
germanų: „stiprus valdovas“
Renalda, Renaldas, Reinalda, Reinaldas, Reinolda, Reinoldas, Rinaldas, Rinalda
iš Reginalda sen. vokiečių: ragin „lemtis“ + waltan „valdyti“
Renoldas, Renolda
iš Reginalda sen. vokiečių: ragin „lemtis“ + waltan „valdyti“
Rikardas, Richardas
richi „galingas“ + hart „tvirtas, stiprus“
Rima, Rimas
lietuvių: rim- (rimti) – „ramaus būdo“
Rimantas, Rimantė, Rymantas, Rymantė
lietuvių: rim- (rimti) – „ramaus būdo“
Rimberta, Rimbertas
sen. vokiečių: ragim „lemtis“ + beraht „garsus, žymus“
Rimdaugas, Rimdaugė
lietuvių: rim- (rimti) + daug- (daug) – „turintis daug ramybės“
Rimgailas, Rimgailė
lietuvių: rim- (rimti) + gail- (gailas „stiprus“) – „ramus ir stiprus, ištvermingas“
Rimgaudas, Rimgaudė
lietuvių: rim- (rimti) + gaud- (gaudyti)
Rimkantas, Rimkantė
lietuvių: rim- (rimti) + kant- (pa-kantus, kantrus) – „ramus ir kantrus“
Rimtautas, Rimtautė
lietuvių: rim- (rimti) + taut- (tauta)
Rimutė, Rimutis
iš Rima, Rimas lietuvių: rim- (rimti) – „ramaus būdo“
Rimvaldas, Rimvaldė
lietuvių: rim- (rimti) + vald- (valdyti) – „ramiai valdantis“
Rimvyda, Rimvydas, Rimvydė
lietuvių: rim- (rimti) + (iš-vydo)
Ringailas, Ringailė
lietuvių: rin- iš rim- (rimti) + gail- (gailas „stiprus, smarkus“) – „ramus ir stiprus“
Ringaudas, Ringauda, Ringaudė
lietuvių: rin- iš rim- (rimti) + gaud- (gaudyti) – „rimtį gaudantis, ramybės trokštantis“
Roberta, Robertas
sen. vokiečių: hrod „garbė“ + beraht „garsus, žymus“
Rolanda, Rolandas
prancūzų: hruod „garbė“ + lant „kraštas“
Romana, Romanas, Romanė, Romenas, Romena
lotynų „romėnė, romėnas“
Romualda, Romualdas
sen. vokiečių: hruom „garbė“ + waltan „valdyti“
Romula, Romulas
gaikų „jėga“; Romos įkūrimo herojaus vardas
Ronalda, Ronaldas
sen. vokiečių: „valdantis lemtį“
Rosita, Rozita, Rasita
lotynų: rosa „rožė“ -it- (mažybinė priesaga) – „rožytė“
Rovena, Rovenas
anglosaksų: „baltaplaukis, skaisčiaveidis, malonus“
Rufas, Rufilė
lotynų: rufus „rudaplaukis“
Rufina, Rufinas
lotynų: rufus + -in- „rudaplaukis“
Ruslanas, Ruslamas
arabų: „liūtas“
Rūstis, Rustis, Rustė
lietuvių: „rūstus“
Rūtenė, Rūtenis
lietuvių: rūta „darželio augalas“ (lietuvių kultūroje – tyrumo, nekaltybės simbolis)
Rūtenis, Rūtenė, Rūtenis
hebrajų (sen. žydų) ruth „draugas“
Rykantas, Rykantė, Rikantas, Rikantė
lietuvių: rik- (rikiuoti „tvarkyti“) + kant- (pa-kantus, kantrus) – „kantrus ir tvarkingas“
Rymanta, Rymantas
lietuvių: rim- (rimti, rimo) + mant- (mantus „sumanus“) – „protinga ramybė, sumani tyla“
Rytautas, Rytautė
lietuvių: ryt- (rytas) + taut- (tauta) – „tautos rytas, prabudimas“
Rytis, Rytė
lietuvių rytas

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 7 530 viso, 1 šiandien)