Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite „Ieškoti“. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 52 names in this directory beginning with the letter P.
Palma
lotynų palma „palmė“
Pijus
lotynų pius „pamaldus“
Pranė
trumpinys iš Pranciška germanų „frankiška“
Prima
lotynų: „pirmoji“
Patris
lotynų: „tėvas, tėviškas“
Perida
bilbinis vardas: „išskirtinė, savarankiška“
Polina
trumpinys iš Apolinarija lotynų: „apoloniška“ (Apolonas – romėnų ir graikų saulės dievas, menų globėjas)
Pajauta
lietuvių: pajaut- (pajausti, jautotis „klausti, teirautis“) – „ta, kuri rūpinasi, užjaučia kitus“
Paulina
lotynų paula „maža“ + -in-
Paulita
lotynų: paula „maža“ + -it- – „mažytė“
Paulius
lotynų paulus „mažas“
Piotras
slaviškas vardas, atitikmuo Petras iš graikų: petros: „uola, akmuo“
Putinas
lietuvių putinas (medis)
Paskalis
hebrajų (sen. žydų): „Velykos“
Pastoras
lotynų: pastor „ganytojas“
Patrikas
airių iš Patricijus lotynų: patricius „kilmingasis“
Paulinas
lotynų paulus „mažas“ + -in-
Pelagija
graikų: pelagos „jūra“ – „jūrų mergelė“
Penelopė
graikų: „siūlų špūlė“; Odisėjo mite – Odisėjo žmona, ištikimybės simbolis
Perpetua
lotynų: „perpetua“ amžina
Prakseda
lotynų: „aktyvi, veikli“
Putrimas
lietuvių: put- (pasipūsti) + rim- (rimti) – „pasipūtęs, išdidus rimtuolis“
Paladijus
sen. graikų: „gynėjas“
Palemonas
graikų: „triūsiantis, besidarbuojantis“
Patricija
lotynų: patricia „kilmingoji“
Patrimpas
sulietuvintas prūsų: pa (po) + trimp- ( trimpterėti „trypti“)
Pelagijus
graikų „jūrinis“
Petronėlė
graikų: petros: „uola, akmuo“
Palmira, Palmyra
lotynų palma „palmė“
Panteleonas
graikų: „gailestingas“
Patijus, Patas
vardo Patrikas trumpinys – lotynų: patricius „kilmingasis“
Patricijus
lotynų: patricius „kilmingasis“
Paulė, Paula, Paola
lietuviškas variantas Paulė iš lotynų paula „maža“
Pedro, Pedras
ispaniškas vardas atitinka lietuvišką Petras – sen. graikų „uola“
Perla, Perlas
prancūzų: „brangakmenis, užaugantis moliuskų geldelėse“
Petras, Petrė, Peteris
graikų: petros: „uola, akmuo“
Petronijus
graikų: petros: „uola, akmuo“
Pijonija, Pijonijus
lotynų: pius „pamaldus“
Pilypa, Pilypas
graikų: „mylintis, -i arklius“
Placida, Placidas
lotynų „malonioji, malonus; švelnioji, švelnus“
Plegonas, Plegas
biblinis vardas: „karštas, ūmus“
Polikarpas
graikų: „vaisingas“
Polis, Polė
trumpinys iš Apolinaras, Apolinara lotynų: „apoloniškas“ (Apolonas – romėnų ir graikų saulės dievas, menų globėjas)
Poncijonas
iš Poncijus – arabų: „jūrinis“; Biblinis vardas Poncijus Pilotas, pasmerkęs Jėzų Kristų nukryžiuoti
Pontius, Poncijus
arabų: „jūrinis“; Biblinis vardas Poncijus Pilotas, pasmerkęs Jėzų Kristų nukryžiuoti
Porta, Portas
prancūzų „aukšti vartai“ plg. lotynų portal „vartai“
Povilas, Pavelas, Pavlas, Pablo
suslavintas iš lotynų Paulius „mažas“
Pranas, Pranys
trumpinys iš Pranciškus germanų „frankiškas“
Pranciška, Pranciškus
germanų „frankiška, -as“
Protenis, Protenė
sulietuvintas prūsų: prot- „nutarimas“
Prudencija, Prudencijus
lotynų: prudentia „protingumas, įžvalgumas“
Pulcherija, Pulcherija
lotynų: pulchra „graži“

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 7 530 viso, 1 šiandien)