Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite „Ieškoti“. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 29 names in this directory beginning with the letter O.
Ona
hebrajų (sen. žydų): „patraukli, žavi“
Olga
iš Helga skandinavų: „šventoji“
Olia
trumpinys iš Olesė sen. graikų – „ginančioji“
Otas
1. graikų: otos „ausis“ – „geros, ypatingos klausos žmogus“; 2.sen. saksų: od „turtas“
Odeta
prancūzų iš sen. saksų „turtas“
Osama
musulmonų: „džiunglių karalius, liūtas“
Olavas
skandinavų: „protėvių atžala, dievų vaikas“
Olegas
skandinavų: „pašvęstas, palaimintas“
Otonas
1. graikų: otos „ausis“ – „geros, ypatingos klausos žmogus“; 2. sen. saksų: od „turtas“
Ofelija
graikų: „nauda, pagalba“
Olivija
lotynų: oliva „alyvmedis“
Orvelas
prancūzų: „auksinis bokštas“
Oskaras
anglosaksų: os „dievas“ + gar „ietis“
Ostinas
angliškas trumpinys iš Augustinas – 1. lotynų: „didžiai garbingas, didingas“; 2. rugpjūčio mėnesio pavadinimas
Otilija
sen. vokiečių: othal „tėvynė“
Odisėjas
sen. graikų epinės poemos „Odisėja“ veikėjas. Graikiškai ode - „giesmė“
Orlandas
vardo Rolandas variantas iš prancūzų: hruod „garbė“ + lant „kraštas“
Osmundas
anglosaksų: os „dievas“ + mung „apsauga, gynėjas“
Osvaldas
anglosaksų: os „dievas“ + weald „valdžia“
Odilija, Odilė
germanų iš sen. saksų „turtas“
Odrė, Odri
anglosaksų: „kilminga ir stipri, galinga“
Oksana, Oksanas
Ksenija vardo variantas iš ukrainiečių: ksenia „vetingumas, vaišingumas“
Oktavija, Oktavijus
lotynų oktavus „aštuntas“
Olesė, Olesis
sen. graikų – „ginančioji“
Olimpija, Olimpijus
graikų: „olimpietis, Olimpo gyventojas“
Opulencija, Opulencijus
lotynų: opulentia „lobis, turtas, gerovė“
Orestas, Oresta
graikų: „kalnietis, kalnius“
Orinta, Orintas
lietuvių: orus „iškilnus“
Ovidija, Ovidijus
lotynų ovis „avis“ – „avininkas“

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 7 530 viso, 1 šiandien)