Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite „Ieškoti“. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 153 names in this directory beginning with the letter M.
Maja
lotynų: maius „daugiau“, senovės italikų žemės ir augimo deivė
Marė
trumpinys iš Marija hebrajų (sen. žydų): „atkaklioji“
Meda
graikų: medos „midas, persas“
Mėta
lietuvių: mėta (vaistinis augalas, vartojamas arbatai)
Mila
čekoslovakų: „darbšti, stropi“
Mona
graikų: „viena, vieniša“
Mozė
hebrajų (sen. žydų): moše „vaikas, sūnus“
Marcė
trumpinys iš Marcelė – iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas
Marta
aramėjų: martha „valdovė, viešpatė“
Martė
trumpinys iš Martyna – iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas
Matas
hebrajų (sen. žydų): „Dievo dovana“
Mečys
trumpinys iš Mečislovas slavų: meč „kalavijas“ + slava „šlovė“ – „kalaviju pasiekęs šlovę“
Meilė
lietuvių: meilė
Milda
lietuvių: mildingai „draugiškai, meiliai“, lietuvių pagonių Meilės ir meilinimosi deivė
Mirga
lietuvių: mirgėti „šviesti tamsoje“ – „nušviečianti kelią, išsiskirianti žibėjimu“
Mirta
vardas kilęs iš šiltųjų kraštų krūminio augalo „mirta“ pavadinimo; kai kuriose šalyse šis augalas – tyrumo, nekaltybės simbolis, jį į plaukus įsisega nuotakos; pagal sen. graikų legendą Mirtas buvo suviliotas meilės deivės Afroditės.
Morta
Marta variantas aramėjų: martha „valdovė, viešpatė“
Mudrė
lietuvių: mudri „šauni, guvi“
Magnas
lotynų: magnus „didelis“
Maksas
trumpinys iš Maksimas lotynų: „labai didelis, didžiausias“
Malena
švedų: „moteris iš bokšto“
Marija
hebrajų (sen. žydų): „atkaklioji“
Marina
lotynų: marina „jūrų, jūrinė“
Marius
1. lietuvių: vedinys iš marios „tas, kuris iš marių“; 2. lotynų mare „jūra“
Markas
lotynų: „išsaugotas, uždraustas“
Marsas
lotynų Mars: Marsas, karo dievas
Marytė
iš Marija hebrajų (sen. žydų): „atkaklioji“
Mauras
lotynų: maurus „tamsiaodis“
Mažena
lenkiškas vardas iš Marijona hebrajų (sen. žydų): „atkaklioji“
Medėja
lotynų: „miškinė, girios gyventoja“; graikų mitologijojeburtininkė, žiauriai atkeršijusi savo vyrui Jasonui už neištikimybę
Meleta
graikų: „saldi kaip medus“
Melisa
1. sen. graikų: „bitė“. Graikų mitologijoje princesė Melisa buvo paversta į bitę; 2. melisa – vaistinis augalas
Melita
graikų: melitta „bitė“
Mikolė
hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“
Milena
slavų: „žmonių meilė“
Mileta
mažybinis iš Mila čekoslovakų: „darbšti, stropi“
Mireta
italų: „nuostabioji“
Monika
graikų: monos „vienas, vienišas“
Morkus
iš lotynų Mars, Marsas – romėnų karo dievas
Maiklas
angliškas Mykolas variantas iš hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“
Malvina
sen. vokiečių: mahal „teismas“ + wini „draugė“
Maratas
musulmonų: „padidinti, padauginti“
Marčius
trumpinys iš Martynas, o šis iš lotynų: Marsas, karo dievas
Marekas
slaviškas vardas iš lotynų: „vyriškas“
Marijus
lotynų: mare „jūra“
Marinas
lotynų: marinus „jūrų, jūrinis“
Matilda
sen. vokiečių: macht „galia“ + hiltja „kova“
Meilius
lietuvių: „meilus“
Meilutė
lietuvių: „meili“.
Merūnas
lietuvių: mer- (merėti „liūdėti, rūpintis, geisti“) + -ūn- – „besirūpinantis, besiilgintis“
Miglius
lietuvių: migla „rūkas, paslaptis“
Milagra
ispanų: „stebuklas“
Minajus
žydų: „kartus“
Miranda
italų: „nuostabioji“
Mirekas
slavų: „taikingas“
Morisas
hebrajų (sen. žydų): „besimokantis iš dievo, klausantis dievo“
Mustafa
arabų: „išrinktasis, skaistusis“
Margiris
lietuvių: „margosios girios gyventojas“, Pilėnų kunigaikščio vardas, išplitęs per padavimą apie Pilėnus
Medardas
sen. vokiečių: macht „galia“ + hart „stiprus“ – „stiprios galios“
Melanija
graikų: „tamsi, juodbruvė“
Merkelis
trumpinys iš Melchioras hebrajų (sen. žydų): „šviesos valdovas“
Mikalina
hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“
Milgintė
lietuvių: mil- (pa-milti) + gint- (ginti „užtarti“) – „mylinti ir ginanti“ ar „mylima ir ginama“
Militina
lotynų: mili „tūkstantis“ – „viena iš tūkstančio“
Motiejus
hebrajų (sen. žydų): „dievo dovana“
Machmudas
arabų: „išgirtas, išaukštintas“
Magdalena
hebrajų (sen. žydų): „Magdalietė (iš Magdalos miestelio)“
Malgožata
lenkiškas Margarita variantas – graikų: margarites „perlas“
Manfredas
sen. vokiečių: man „vyras“ + fridu „apsauga, taika“ – „taikos saugotojas“
Melanijus
graikų: „tamsus, juodbruvis“
Melitonas
graikų: „medaus, saldybės nešėjas“
Metodijus
graikų: „tyrinėtojas“
Michalina
hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“
Madajus, Madas
biblinis vardas: „saikas; teisingas sprendimas; tinkamas drabužis“
Magdė, Magda
trumpinys iš Magdalena hebrajų (sen. žydų): „Magdalietė (iš Magdalos miestelio)“
Maksima, Maksimas
lotynų: maximus „labai didelis, didžiausias“
Maksimilijona, Maksimilijonas
lotynų: maximus „labai didelis, didžiausias“
Mamerta, Mamertas
oskai ir sabinai taip vadino karo dievą Marsą
Mandravas, Mandravė
lietuvių: man- (manyti) + drav- (drūtas „stiprus, tvirtas kaip medis“; pvz. dravė „drevė“)
Mandrė, Mandrius
trumpinys iš Mandravė, Mandravas iš lietuvių: man- (manyti) + drav- (drūtas „stiprus, tvirtas kaip medis“; pvz. dravė „drevė“)
Mangailas, Mangailė
lietuvių: man- (manyti, sumanus) + gail- (gailas „stiprus“)
Mangirda, Mangirdas
lietuvių: man- (manyti, sumanus) + gird- (girdėti) – „garsus savo protu“
Mantas, Mantė
lietuvių mantus „sumanus“
Mantautas, Mantautė
lietuvių: man- (manyti, sumanus) + taut- (tauta) – „protinga tauta“
Mantgailas, Mantgailė, Mantigailas, Mantigailė
lietuvių: man- (manyti, sumanus) + gail- (gailas „stiprus“)
Mantgirda, Mantgirdas, Mantigirda, Mantigirdas
lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + gird- (girdėti) – „garsus savo protu“
Mantilas, Mantilė
lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + -il-
Mantmilas, Mantmilė
lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + mil- (pa-milti) – „mylimas už protą“
Mantminas, Mantminė
lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) +min- (minėti) – „miminas kaip sumanus, protingas“
Mantrima, Mantrimas, Mantrimė
lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + rim- (rimti) – „miminas kaip ramus“
Mantrius, Mantrė
trumpiniai iš Mantrimas, Mantrimė lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + rim- (rimti) – „miminas kaip ramus“
Mantvilas, Mantvilė, Manvilius
lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + vil- (viltis)
Mantvina, Mantvinas, Mantvinė
lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + vin- (vin/vain vaina „priežastis“ ) – „svarbi priežastis“
Mantvyda, Mantvydas, Mantvydė, Montvydas, Montvyda
lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + vyd- (iš-vydo) – „protingas, praregėjęs“
Manvyda, Manvydas, Manvydė
lietuvių: man- (manyti, sumanus) + vyd- (iš-vydo) – „protingas, praregėjęs“
Marcelė, Marcelis
iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas
Marcelijus
iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas
Marcelina, Marcelinas
iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas
Marcijona, Marcijonas
iš lotynų Mars: Marsas, karo dievas
Margarita, Margo
graikų: margarites „perlas“
Marijona, Marijana, Mariana
iš dvigubo vargo Maria + Ana
Marijonas, Marijanas
iš Marijus lotynų: mare „jūra“
Martinas, Martina, Martis
Martynas, Martyna variantas iš lotynų Mars: Marsas, karo dievas
Martinijonas
iš lotynų Mars: Marsas, karo dievas
Martyna, Martynas
iš lotynų Mars: Marsas, karo dievas
Martys, Martas
trumpinys iš Martynas – lotynų Mars: Marsas, karo dievas
Mąstautas, Mąstautė
lietuvių: mąst- (mąstyti) + taut- (tauta)
Mąstvilas, Mąstvilė
lietuvių: mąst- (mąstyti) + vil- (viltis)
Mauricijus
lotynų: maurus „tamsiaodis“
Mažvilas, Mažvilė
lietuvių: maž- (mažas, mažai) + vil- (viltis) – „mažai besiviliantis“
Mažvyda, Mažvydas
lietuvių: maž- (mažas, mažai) + vyd- (iš-vydo) – „mažai matęs“
Mečislovas
slavų: meč „kalavijas“ + slava „šlovė“ – „kalaviju pasiekęs šlovę“
Medeina, Medeinė
sen. lietuvių: medė „giria, miškas, medžioklė“
Megė, Megana
1. anglosaksų: „stipri ir gabi“; 2. Margarita variantas
Meinardas, Meinardas
germanų: main- (pagrindinis, svarbiausias) + hard- (tvirtas) – „svarbiausias tvirtuolis“
Meinardas, Meinardas
germanų: main- (pagrindinis, svarbiausias) + hard- (tvirtas) – „svarbiausias tvirtuolis“
Melchioras
hebrajų (sen. žydų): „šviesos valdovas“
Migla, Miglė
lietuvių: migla „rūkas“
Mikalojus, Mikolojus, Mikelis, Migelis
hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“.
Mikas, Mikis
trumpinys iš Mykolas hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“
Milana, Milanas
italų vardas iš miesto Milanas pavadinimo
Milbartas, Milbartė
lietuvių: mil- (pa-milo) + bart- (arti „kovoti“, plg rusų borotsia) – „tas, kuris mylimas, dėl kurio meilės kovojama“
Milgauda, Milgaudas, Milgaudė
lietuvių: mil- (pa-milo) + gaud- (gaudyti) – „mylimas ir gaudomas“
Milgeda, Milgedas, Milgedė
lietuvių: mil- (pa-milo) + ged- (gedėti „ilgėtis“) – „mylintis ir besiilgintis“
Milginta, Milgintas
lietuvių: mil- (pa-milo) + gint- (ginti) – „mylimas ir apgintas“
Milita, Militas
lotynų: „kariškas, kariška“; plg. militia – „karo tarnyba“
Milmantas, Milmantė
lietuvių: mil- (pa-milo) + mant- (mantus „sumanus“) – „mylimas ir protingas“
Milnora, Milnoras
lietuvių: mil- (pa-milti) + nor- (norėti) – „mylimas ir norimas“
Milvydas, Milvydė
lietuvių: mil- (pa-milo) + vyd- (išvydo)
Mina, Minas, Minius
lietuvių: minėti „minimas“
Mindaugas, Mindaugė
lietuvių: min- (minėti, mintis) + daug- (daug) – „daugiamintis, išmintingasis“ arba „daugelio minimas, garsus“
Mineta, Minetė
prancūziškas mažybinis vardas išvestas iš Vilhelmina – sen. vokiečių: willo „valia, noras“+ helm „šalmas“ – „stiprios, tvirtos valios“
Mingailas, Mingailė
lietuvių: min- (minėti) + gail- (gailas „stiprus“) – „minimas kaip stipruolis“
Mingauda, Mingaudas, Mingaudė
lietuvių: min- (minėti) + gaud- (gaudyti) – „minimas ir gaudomas (geidžiamas)“
Mingedas, Mingedė
lietuvių: min- (minėti) + ged- (gedėti „ilgėtis“) – „tas, kuris minimas, kurio ilgimasi“
Minginta, Mingintas, Mingintė
lietuvių: min- (minėti) + gint- (ginti „užstoti“) – „minimas ir ginamas“
Mintara, Mintaras, Mintarė
lietuvių: min- (minėti) + tar- (tarti) – „tas, kurios vardas minimas, tariamas“
Mintas, Mintė
lietuvių: min- (minėti) – „minimas, minima“
Mintautas, Mintautė
lietuvių: min- (minėti) + taut- (taut) – „tautos minimas“
Mintgailas, Mintgailė
lietuvių: mint- (minti, mintis) + gail- (gailas „stiprus“) – „minimas kaip stipruolis“
Mintija, Mintijus
lietuvių: mint- (minėti, minti) – „daug minimas, minima“
Minvyda, Minvydas, Minvydė
lietuvių: min- (minėti) + vyd- (iš-vydo) – „minimas kaip daug matęs, patyręs“
Mirabela, Mirabelė
lotynų: „nuostabi, stebuklinga“
Mirela, Mirėja
trumpinys iš hebrajų Amarija: „Jahvė (dievas) taip pasakė“
Miriana, Mirianas
slaviškas variantas iš Mirnada, Mirandas – lotynų: „nuostabioji, nuostabusis“
Miroslavas
slavų: mir „taika“ + slava „šlovė“ – „taikingas, šlovingas“
Mišelis, Mišelė
angliškas Mykolas, Mykolė variantas – iš hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“
Modesta, Modestas
lotynų Modestus „kuklus, padorus“
Morena, Morenas
airių: „puiki, puikus“
Morgana, Morganas
keltų: „jūros gyventoja, -as“
Muchamedas
arabų: „giriamas“
Mykolas, Mykolė, Mikelis, Migelis, Michaelis, Michailas, Michailas
hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“. Variantai Mikelis, Maiklas, Michaelis, Migelis
Mykolas, Mykolė, Mikelis, Migelis, Michaelis, Michailas
hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“. Variantai Mikelis, Maiklas, Michaelis, Migelis

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 7 530 viso, 1 šiandien)