Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite „Ieškoti“. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 99 names in this directory beginning with the letter K.
Katrė
trumpinys iš Katarina graikų: „tyra, švari“
Kitis
Kristoferis trumpinys iš graikų: „Kristaus nešėjas“
Klara
lotynų: clara „šviesi, garsi“
Klėja
trumpinys iš Kleopatra graikų: kleos „garbė + pater „tėvas“ – „tėvo garbė“
Ksena
graikų: „svetinga“
Kainas
škotų: „mokestis, duoklė“
Karina
italų: „dailioji, gražioji“
Kentas
anglosaksų: „baltas“; keltų: „viršininkas“
Kęstas
lietuvių: „kęsti“– „kenčiantysis“
Kipras
graikų „kiprijietis, Kipro gyventojas“
Kletas
graikų: „šauktas“
Klodas
trumpinys iš Klaudijus – lotynų: claudus „šlubas“
Knutas
skandinavų: „mazgas“
Koryna
iš Katarina graikų: „tyra, švari“
Krisas
anglų trumpinys iš Kristinas lotynų: „krikščionis“
Krizas
trumpinys iš Kristijonas lotynų: „krikščionis“
Kandela
ispanų: „tyra, nesutepta“
Kanutas
skandinavų: „kilmingasis, kinusis“
Karmela
ispanų: carmen „daina“
Kernius
lietuvių: kerna, kernius „mažaūgis“; iš legendinio Kernavės kunigaikščio vardas
Kevinas
keltų: „kilmingas“
Klaidas
1. lietuvių: klaid- (klaidžioti) – „keliaujantis, ieškantis“; 2. škotiškas vardas iš upėvardžio Škotijoje Clyde
Klausas
1. lotynų: „šlubas“; 2. graikų: „žmonijos pergalė“
Kleopas
graikų: kleos „garbė + pater „tėvas“ – „tėvo garbė“
Ksenija
ukrainiečių: ksenia „vetingumas, vaišingumas“
Kunotas
lietuvių: kun-/kaun (kautis) „tas, kuris mėgsta kautis“
Karolina
sen. vokiečių: karl „šauni“
Kęstutis
lietuvių: „kęsti“– „kenčiantysis“
Klotilda
sen. vokiečių: „garsi kova“
Kvirinas
lotynų quirinus „ieties metikas“
Kaributas
lietuvių: kar- (kariuomenė, karys) + but- (būti) „dalyvaujantis kare“
Karstenas
lotynų: „krikščionis“
Kleopatra
graikų: kleos „garbė + pater „tėvas“ – „tėvo garbė“
Krizantas
graikų: chrysos „auksas“ + antros „žiedas“ – „aukso žiedas“
Kseverina
ispanų: „ksaverietė, Ksavero miesto gyventojas“
Kajetonas, Kajetona, Kajetanas, Kajetana
lotynų: „kajetietis, Kejtos miesto gyventojas“
Kajus, Kaja
lotynų iš Gajus, Gaja „džiaugsmingas“
Kalikstas, Kalikstė, Kalistas, Kalista
graikų: „labai gražus, gražiausias“.
Kamilas, Kamilė, Kamilis
lotynų: „patarnaujantis, - i aukojant“
Kamilija, Kamilijus, Kamilijana, Kamilijona
iš Kamilė lotynų: „patarnaujantis,- i aukojant“
Kandeliarija, Kandeliarijus
lotynų: candela „žvakė“ – „šviesusis, šviesioji“
Kandida, Kandidas
lotynų: „baltas, be dėmės“
Kantautas, Kantautė, Kontautas, Kontautė
lietuvių: kan- (pa-kantus, kantrus) + taut- (tauta)
Kantrimas, Kantrimė
lietuvių: kan- (pa-kantus, kantrus) + rim- (rimti) – „kantrus, ramus“
Kantvilas, Kantvilė
lietuvių: kan- (pa-kantus, kantrus) + vil- (viltis) – „kantriai besiviliantis“
Kantvyda, Kantvydas, Kantvydė
lietuvių: kan- (pa-kantus, kantrus) + vyd- (iš-vydo)
Kargaudas, Karigaudė
lietuvių: kar- (kariuomenė, karys) + gaud- (gaudyti) „kariuomenės vadas“
Karigaila, Karigailė
lietuvių: kar- (kariuomenė, karys) + gail- (gailas „stiprus“) „stiprus karys“
Kariotas, Karijotas
lietuvių: kar- (kariuomenė, karys) + jot- (joti) – „jojantis karys“
Karlas, Karla
germanų: „žymus žmogus“
Karlitas, Karlita
germanų: „žymus žmogus“
Karolė, Karolis
sen. vokiečių: karl „šaunus, -i“
Kasijonas, Kasijus
lotynų: cassus „tuščias“
Kasparas, Gasparas
lotynų: „iždininkas“
Kastancija, Kastancijos
iš Konstantas, Konstanta lotynų: constans „ištvermingas, tvirtas“
Kastantas, Kastanta
iš Konstantas, Konstanta lotynų: constans „ištvermingas, tvirtas“
Kastas, Kastė
trumpinys iš Kastautas, Kastautė lietuvių: kas (įvardis kas) + taut- (tauta) „kas ta tauta“
Kastautas, Kastautė
lietuvių: kas (įvardis kas) + taut- (tauta) „kas ta tauta“
Kastytis, Kastytė, Kastis
trumpinys iš Kastautas lietuvių: kas (įvardis kas) + taut- (tauta) „kas ta tauta“; Maironio baladės „Jūratė ir Kastytis“ veikėjas
Katarina, Kotryna, Katerina, Katrina
graikų: „tyra, švari“
Katarina, Kotryna, Katerina, Katrina, Katerina, Katalina
graikų: „tyra, švari“
Kazė, Kazys
trumpinys iš Kazimiera, Kazimieras lotynų: „didžiakalbis, garsėjantis kalba“
Kazimiera, Kazimieras
lotynų: „didžiakalbis, garsėjantis kalba“
Kęsbartas, Kęsbartė, Kęstbartas, Kęstbartė
lietuvių: kęs- (kęsti) + bart- (barti „kovoti“, plg. rusų „borotsia“) – „kenčiantis ir kovojantis“
Kęsgailas, Kęsgailė
lietuvių: kęs- (kęsti) + gail- (gailas „stiprus“) – „stipriai atlaikantis kančias“
Kęsmina, Kęsminas, Kęsminė
lietuvių: kęs- (kęsti) + min- (minėti)
Kintautas, Kintautė
lietuvių: kin- (kentėti, pvz, žiem-kint- is) + taut- (tauta) – „kenčiantis už tautą)
Kintenė, Kintenis
lietuvių: kin- (kentėti, pvz, žiem-kint- is) + -en- – „kenčiantysis, -oji“
Kintvilas, Kintvilė
lietuvių: kin- (kentėti, pvz, žiem-kint- is) + vil-(viltis) – „kenčiantis ir besiviliantis“
Kiprijonas
graikų „kiprijietis, Kipro gyventojas“
Kira, Kiras
lotynų: „šviesa“
Kirilas, Kirilė
slavų: „kilnus“
Kirjana, Kirana, Kiranas
hindi: „saulės spindulys“
Klaudija, Klaudijus
lotynų:claudus „šlubas“
Klemensa, Klemensas, Klemansa, Klemansas
lotynų: clemens „švelnus, malonus“
Klementinas, Klementina
lotynų: clemens „švelnus, malonus“
Klodoaldas
iš Klaudijus lotynų: claudus „šlubas“
Koleta, Koletė
prancūzų iš Nikolė, Milokė – hebrajų (sen. graikų): „kas yra kaip dievas“
Kolumbanas
lotynų: columbus „balandis“ – „panašus į balandį“
Kolumbas, Kolumba
lotynų: columbus „balandis“
Konkordija, Konkordijus
lotynų: „harmonija“
Konrada, Konradas
sen. vokiečių: „drąsus patarimas“
Konstancija, Konstancijus
lotynų: constans „ištvermingas, tvirtas“
Konstantas, Konstanta
lotynų: constans „ištvermingas, tvirtas“
Konstantinas, Konstantina
lotynų: constans „ištvermingas, tvirtas“
Kornelija, Kornelijus
lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
Kostas, Kostė
trumpinys iš Konstantas, Konstanta lotynų: constans „ištvermingas, tvirtas“
Kovaldas, Kovaldė
lietuvių ko- (kas kilmininko linksnis „ko“) + vald- (valdyti)
Krescencija, Krescencijus
lotynų: „augantis, -i“
Kristė, Kristis
trumpinys iš Kristina, Kristinas lotynų: „krikščionė, krikščionis“
Kristijona, Kristijonas
lotynų: „krikščionė, krikščionis“
Kristina, Kristinas
lotynų: „krikščionė, krikščionis“
Kristofas, Kristoferis
iš Kristoforas graikų: „Kristaus nešėjas“
Kristoforas
graikų: „Kristaus nešėjas“
Kristupas, Kšištofas
trumpinys iš Kristoforas graikų: „Kristaus nešėjas“
Krizostomas
graikų: chrysos „auksas“ + tomos „burna“ – „aukso burna“
Ksavera, Ksaveras
ispanų: „ksaverietis, Ksavero miesto gyventojas“
Ksaverija, Ksaverijus
ispanų: „ksaverietis, Ksavero miesto gyventojas“
Kunigunda, Kunigundė
sen. vokiečių: kunni „giminė“ + gund „kova“

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 7 530 viso, 1 šiandien)