Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite „Ieškoti“. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 23 names in this directory beginning with the letter C.
Chosė
ispaniškas Juzė variantas iš Juozapas hebrajų (sen. žydų) „teprideda Jehova (dievas) prie šio (gimusio) dar vieną vaiką“
Cecilė
lotynų: caeca „aklas“
Celsas
lotynų: celsus „aukštas, kilnus“
Chloja
graikų: „žalias pumpuras“; graikų žemdirbystės deivė
Celijus
lotynų: caelum „dangus“
Chorchė
ispaniškas Jurgis variantas (rusiškai Georgas, angliškai Džordžas) – graikų: „žemdirbys, -ė“
Chuanas
ispaniškas Jonas variantas iš hebrajų (sen. žydų) : „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“
Čarlzas, Čarlis
germanų: „žymus vyras“
Cecilija, Cecilijus
lotynų: caecus „aklas“
Celerina, Celerinas
lotynų: celer „greitas“
Celesta, Celestas, Celestė
lotynų: „dangiška, dangiškas“
Celestina, Celestinas
lotynų: caelestinus, caelestina „dangiška, dangiškas“
Celina, Celina
lotynų: coelina „dangaus, dangiška“
Celina, Celina
lotynų: coelina „dangaus, dangiška“
Česė, Česys, Česius
trumpinys iš Česlova, Česlovas slavų: čest „garbė“
Česlova, Česlovas
slavų: čest „garbė“ + slava „šlovė“
Cezarija, Cezarijus
lotynų: „ilgaplaukė, ilgaplaukis“
Cezaris, Cezarė
trumpinys iš Cezarijus lotynų: „ilgaplaukė, ilgaplaukis“
Chavjeras, Chaveras
ispaniškas vardas: „turintis naują namą“
Chulijo, Chuljeta
ispaniškas Julijus variantas; graikų: „garbanius“
Čianita, Chuanita
ispaniškas Joana variantas iš hebrajų (sen. žydų) : „Jahvės (dievo) išklausyta, palaiminta“
Cilas, Cilė
trumpinys iš Cecilijus, Cecilė lotynų: caecus „aklas“
Čiovyda, Čiovydas
lietuvių: čio- (čion „čia“) + vyd- (iš-vydo)

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 7 530 viso, 1 šiandien)