Vardų reikšmės

Jei norite sužinoti kokia yra vardo reikšmė, įveskite vardą į paieškos laukelį ir paspauskite “Ieškoti”. Jei ieškomo vardo reikšmė yra žinoma vardų reikšmių kataloge, žemiau paieškos laukelio atsiras ieškomas vardas ir trumpas paaiškinimas apie vardo reikšmę.

Jei norite sužinoti daugiau vardų, prasidedančių iš tam tikros raidės, reikšmes – žemiau esančiame abėcėliniame raidžių sąraše pasirinkite raidės simbolį ir paspauskite.

Žemiau paieškos laukelio atsidarys sąrašas su vardais, prasidedančiais iš norimos raidės, ir jų reikšmėmis.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
There are currently 37 names in this directory beginning with the letter Ž.
Žadgailas, Žadgailė
lietuvių: žad- (žadėti „ketinti, rengtis, skirti“) + gail- (gailas „stiprus“)
Žadmantas, Žadmantė
lietuvių: žad- (žadėti „ketinti, rengtis, skirti“) + mant- (mantus „sumanus“)
Žadvainas, Žadvainė
lietuvių: žad- (žadėti „ketinti, rengtis, skirti“) + vain- (vaina „priežastis, kaltė“)
Žadvydas, Žadvydė
lietuvių: žad- (žadėti „ketinti, rengtis, skirti“) + vyd- (iš-vydo)
Žakas
prancūzų iš Jakobas hebrajų „sekantis paskui Jahvę (dievą)“
Žaklina
prancūziškas Jokūbė variantas iš hebrajų „sekanti paskui Jahvę (dievą)“
Žana, Žanas
prancūzų iš Joana, Janas hebrajų (sen. žydų): „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“
Žaneta, Džaneta
iš prancūzų Žana, kuris iš Joana hebrajų (sen. žydų): „Jahvės (dievo) išklausyta, palaiminta“
Žavinta
lietuvių: žavi „gražu, gundanti“
Žeimantas, Žeimantė
lietuvių: žei- (žeidė, žeisti „skaudinti“) + mant- (mantus „sumanus“) – „net skaudinantis kitus savo sumanumu, išmintimi“
Žemyna
lietuvių: žemė; lietuvių mitologinės būtybės, žemės deivės vardas
Ženevjeva
prancūziškas Genovaitė variantas iš sen. vokiečių: „šeimos moteris“
Žeraldas
Gerardas variantas iš sen. vokiečių: ger „ietis“ + altan „valdyti“ – „valdantis ietimi“
Žermena
prancūzų variantas Germanė iš sen. vokiečių: „garmaniška, kilusi iš Vokietijos“
Žėrutė, Žėrutis
lietuvių: „žėrėti“ – „tas, kuris žėri, išsiskiria iš kitų“
Žibuoklė
lietuvių: iš gėlės pavadinimo „žibutė“
Žibutė
lietuvių pgl. gėlės vardą „žibutė“
Žiedė
lietuvių: žiedas
Žilvija, Žilvijus
lietuvių: žilvys „ūglys, atžala“
Žilvinas
lietuvių: žilvis „atžala“; želvys „ūglys, nesubrendęs medis“
Žintautas, Žintautė
lietuvių: žin-(žinoti) + taut-(tauta)
Žvainibudas
lietuvių: žvain- (žvainus „akylas, guvus“) + bud- (budėti, budinti) – „akylai budintis, stebintis“
Žvainys
lietuvių: žvainus „akylas, gyvus“
Žybartas, Žybartė
lietuvių: žy- (žygiuoti) + bart- (barti „kovoti“, plg. rusų borotsia)
Žydrė
lietuvių: žydrė „lelijinių šeimos augalas“
Žydrius
trumpinys iš Žydrūnas, Žydrūnė lietuvių: žydris „daugaus žydrumas, skaidrumas“
Žydrūnas, Žydrūnė
lietuvių: žydris „dangaus žydrumas, skaidrumas“
Žydrutė, Žydrutis
lietuvių: žydris „daugaus žydrumas, skaidrumas“
Žygaudas, Žygaudė
lietuvių: žy- (žygiuoti) + gaud- (gaudyti)
Žygimantas, Žygimantė
lietuvių: žygi- (žygiuoti, žygis) + mant-( mantus „sumanus“)
Žygintas, Žyginta, Žygintė
lietuvių: žy- (žygiuoti, žygis) + gin- (ginti)
Žygis
lietuvių: žygis „aktyvus, drąsus veiksmas“
Žygmantas, Žygmantė
lietuvių: žyg- (žygiuoti, žygis) + mant-( mantus „sumanus“)
Žygūnas
lietuvių: „tas, kuris einaį žygį“
Žymantas, Žymantė
lietuvių: žy- (žygiuoti, žygis) + mant- (mantus „sumanus“)
Žyvilas, Živilis
lietuvių: žy- (žygiuoti) + vil- (viltis)
Žyvilė, Živilė
lietuvių: žy- (žygiuoti) + vil- (viltis)

Tikimės, kad radote ieškomo vardo reikšmę ar kilmę. Jei neradote, parašykite ir pabandysime sužinoti vardo reikšmę ir papildyti vardų reikšmių sąrašą.

(Apsilankyta 10,856 viso, 1 šiandien)