Vyrų ir moterų skirtumai

Vyrai ir moterys skirtingi, neįsisąmoninę to, jie netiks vienas kitam į porą. Mes piktinamės arba nusiviliame priešinga lytimi, nes pamirštame šią svarbią tiesą apie vyrų ir moterų skirtumus. Viliamės priešingą lytį būsiant labiau į mus panašią. Trokštame, jog jis (ji) „norėtų to paties, ko ir mes", „jaustų tą patį, ką ir mes". Klystame manydami, jog jei partneris mus myli, tai jis elgsis taip, kaip elgiamės mes su mylimu žmogumi. Todėl bendraudami su partneriu dažnai patiriame nusivylimą ir nesugebame tinkamu momentu švelniai pasišnekėti apie savo skirtumus.

Vyrai klysta, kai mano, jog moterys mąsto, bendrauja ir reaguoja kaip jie, o moterys klysta, kai tiki, jog vyrai jaučia, bendrauja ir reaguoja kaip jos. Mes užmiršome, jog vyrai ir moterys turi būti skirtingi. Dėl to mūsų tarpusavio santykiuose atsirado trinties ir įvairių nesusipratimų.

Aiškiai suvokus ir pripažinus esamus skirtumus, galima išvengti daugelio nesusipratimų bendraujant su priešinga lytimi. Viskas susitvarkys, jei atminsite, jog vyrai yra kilę iš Marso, o moterys – iš Veneros.

Visuomet nuostabu įsimylėti. Atrodo, kad tai nekintama būsena ir ji truks amžinai. Mes naiviai tikime, jog mūsų kažkodėl neištiks tėvų patirtos nesėkmės, manome, jog meilė niekada neišblės, pasitikime savimi ir galvojame, kad nuo šiol mums lemta gyventi laimingai.

Bet kai kerai sklaidosi ir nugali kasdienybė, pasirodo, kad vyrai ir toliau tikisi, jog moterys galvos ir reaguos kaip jie, o moterys laukia to paties iš vyrų. Aiškiai neįsisąmoninus savo skirtumų, nelieka vietos savitarpio pagarbai ir supratimui. Pasidarome reiklūs, pagiežingi, linkę teisti ir netolerantiški.

Ir esant geriausiems ketinimams, apmaudas didėja, tarpusavio santykiai blogėja, nepasitikėjimas auga, ima reikštis prieštaringi kitados nuslopinti jausmai. Meilės žavesys dingsta. Tuomet klausiame savęs:
Kaip tai įvyko?
Kodėl tai įvyko?
Kodėl tai atsitiko mums?

Ieškodami atsakymų į šiuos klausimus, žymiausi protai sukūrė labai puikių ir labai išsamių filosofinių ir filologinių modelių. Tačiau žmonės elgiasi senoviškai, ir meilė miršta. Taip atsitinka kone kiekvienam. Kasdien milijonai žmonių ieško partnerio, kad patirtų tą ypatingą meilės jausmą.

Kasmet milijonai porų tuokiasi mylėdamos, o vėliau skausmingai skiriasi, nes vienas jau nebemyli kito. Iš tų, kurie myli pakankamai stipriai tam, kad susituoktų, tik 50 proc. lieka santuokoje. Maždaug pusė tų, kurie liko drauge, yra nepatenkinti. Pareiga ir ištikimybė juos verčia gyventi kartu, skyrybos juos baugina. Iš tikrųjų tik nedaugelis sugeba ir moka tobulinti bei puoselėti savo jausmus. Tačiau tokių yra. Kai vyrai ir moterys pripažįsta ir vertina savo skirtumus, meilė žydėte žydi.

Perpratus priešingos lyties ypatumus, nebus kliūčių mylėti ir būt mylimiems. Pripažindami ir vertindami savo skirtumus, rasime tinkamus sprendimus ir pasieksime tai, ko norime. Dar svarbiau – mes išmoksime kaip reikiant mylėti artimus žmones ir jiems padėti. Meilė bus nuostabi ir niekada nesibaigs, jei atminsime savo skirtumus.

(Apsilankyta 230 viso, 1 šiandien)


Similar Posts