Apie moteris

Moterų vertybės yra visai kitokios negu vyrų. Jos vertina meilę, sugebėjimą bendrauti, grožį ir draugystę. Jos praleidžia marias laiko padėdamos viena kitai ir kitaip rūpindamosi viena kita. Moterų esmė apibrėžiama jų jausmais ir sugebėjimu bendrauti. Joms svarbiausia būti draugiškoms ir nesavanaudėms.
 

 

Moters esmė apibrėžiama jos jausmais ir sugebėjimu bendrauti.

Viskas atspindi šias vertybes. Moterims nerūpi dangoraižių ir greitkelių statyba, joms daug svarbiau gyventi kartu gražiai ir draugiškai. Bendravimas moterims kur kas vertesnis už darbą ir pažangias technologijas. (Daugeliu atžvilgių Moters pasaulis yra priešingas Vyro pasauliui. Moterys daug rečiau dėvi uniformas negu vyrai (kad išreikštų savo sugebėjimus). Jos kaip tik džiaugiasi galėdamos kasdien rengtis vis kitaip, nelygu kokia nuotaika.

Demonstruoti jausmų įvairovę aplinkiniams moterims labai svarbu. Moterys gali keisti drabužius net keliskart per dieną – kaip kad kinta jų nuotaika.

Moterys labiausiai vertina bendravimą. Joms daug svarbiau yra dalytis savo išgyvenimais, negu pasiekti kokių nors rezultatų, kad ir kokie dideli jie būtų.

Bendravimas ir tarpusavio pašnekesiai yra svarbiausias šaltinis žinojimo, kad jų gyvenimas kažko vertas.

Vyrui sunku apie tai spręsti. Jis vertina moters laimėjimus tik lygindamas su tais, kurie jam suteikia daugiausia malonumo, pavyzdžiui, kai jis laimi rungtynes, išsprendžia kokią nors problemą ar pasiekia gyvenime ką nors nauja.

Moterys orientuojasi ne į sėkmę, o į bendravimą. Joms labiau rūpi parodyti savo jautrumą, rūpestingumą ir meilę. Du vyrai eina į restoraną pavalgyti ne šiaip sau; jiems reikia aptarti projektą ar verslo reikalus. Be to, jiems tai efektyvus būdas aprūpinti organizmą maistu: nereikia eiti į parduotuvę, gaminti valgio ir plauti indų. Moterys eina kartu pavalgyti, norėdamos paplepėti, labiau susidraugauti, pasikeist nuomonėmis bei suteikti viena kitai moralinę paramą. Restorane moterų pokalbis gali būti labai atviras ir intymus, panašus į gydytojo ir paciento pokalbį.

Visos moterys studijuoja psichologiją ir turi mažiausiai šios srities patarėjos magistrės laipsnį. Jos labai rūpinasi savo asmenybės ugdymu, dvasiniu tobulėjimu ir viskuo, kas padeda gerinti žmonių gyvenimą.

Moterys pasižymi puikia intuicija. Šią savybę jos išsiugdė per ilgus amžius, rūpindamosi kitais. Jos didžiuojasi, kad atsižvelgia į kitų reikmes ir jausmus.

Pasisiūlymas padėti kitai moteriai be jokio prašymo yra didžiulės meilės išraiška. Kadangi kompetencija nėra labai svarbi moterims, pagalbos siūlymas nelaikomas blogu įpročiu, o paprašymas pagalbos nelaikomas silpnumo požymiu. Tuo tarpu vyras įsižeistų, jei moteris jam pasiūlytų savo pagalbą ar patarimą, nes tuo parodytų, kad nepasitiki jo jėgomis.

Moteriai nesuprantama, kodėl sutuoktinis įsižeidžia, nes ji pagalbą ar patarimą vertina visai kitaip. Ji pasijunta, jog yra mylima ir jog ja rūpinamasi. Užtat vyras, kuriam siūloma pagalba, gali pasijusti nepilnavertis ir nemylimas.

Tarp moterų rūpinimasis ir patarimų davimas laikomas neabejingumo kitiems ženklu. Moterys tvirtai tiki, jog viską galima padaryti dar geriau, negu yra. Jų prigimtis verčia jas tobulinti viską, kas įmanoma. Kuo nors rūpindamosi, jos laisvai reiškia savo nuomonę, ką, jų manymu, būtų galima patobulinti, ir nurodo, kaip tai padaryti. Patarimų davimas ir konstruktyvi kritika yra meilės pasireiškimas.

Vyrai orientuoti į sprendimo radimą. Jų manymu, jei kas nors veikia, tai nereikia nieko keisti, o palikti taip, kaip yra. „Netaisyk, kol nesulūžo galutinai", – toks yra jų požiūris.

Kai moteris bando pakeisti vyro įpročius, jis pasijunta taip, tarsi ji bandytų jį remontuoti. Jis tai suvokia kaip žinią, jog yra „sulūžęs galutinai". Moteris net neįsivaizduoja, kad taip gali tik pažeminti vyrą. Ji klysta manydama, jog šitaip padeda jam tobulėti.

(Apsilankyta 233 viso, 1 šiandien)


Similar Posts